Tên đại lý Địa chỉ Điện thoại
CHÚ PHÒNG Thượng Lỗi - Đường Thiên Lôi - Hải Phòng 0313 820 196
TRUNG HOÀN 69 Trần Nguyên Hãn - Hải Phòng 0313 712 198
CÔ THẢO 269 Tô Hiệu - Hải Phòng 0313 701 863
TRỌNG NGA TT Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng 0313 875 236
HOÀNG HUYỀN 280 Lạch Tray - Hải Phòng 0313 856 390
TUẤN HƯƠNG 14 Phan Đăng Lưu - Ngã 5 - Kiến An - Hải Phòng 0313 856 390