Độ Dày (mm)

Thép Hình Chữ U

Thép Hình Chữ C

Chủng Loại

Cân Nặng

(kg/6m)

Chủng Loại

Cân Nặng

(kg/6m)

1.6

U60    x 30

9.4

 

 

U80    x 30

10.8

 

 

1.8

U60    x 30

10.2

C75   x 40 x 10

15.2

U80    x 30

11.8

C100 x 50 x 10

18.6

U100  x 30

13.6

C125 x 50 x 15

20.3

U120  x 30

15.3

 

 

2.0

U60    x 30

11.3

C75   x 40 x 10

17.0

U80    x 30

13.2

C100 x 50 x 10

20.7

U100  x 30

15.0

C125 x 50 x 15

22.6

U120  x 30

17.0

 

 

2.3

U80    x 30

15.0

C75   x 40 x 10

19.5

U100  x 30

17.3

C100 x 50 x 10

23.8

U120  x 30

19.5

C125 x 50 x 15

26.0

U150  x 40

25.0

 

 

2.4

U80    x 30

15.8

C75   x 40 x 10

20.3

U100  x 30

18.0

C100 x 50 x 10

24.8

U120  x 30

20.3

C125 x 50 x 15

27.0

U150  x 40

26.0

 

 

2.5

U80    x 30

16.5

C75   x 40 x 10

21.0

U100  x 30

18.8

C100 x 50 x 10

26.0

U120  x 30

21.2

C125 x 50 x 15

28.3

U150  x 40

27.0

C150 x 50 x 15

33.0

3.0

U80    x 30

19.8

C75   x 40 x 10

25.4

U100  x 30

22.6

C100 x 50 x 10

31.0

U120  x 30

25.4

C125 x 50 x 15

34.0

U150  x 40

32.5

C150 x 50 x 15

39.5

U200  x 50

42.4

 

 


  • Thép cuộn băng
  • Thép cuộn cán nguội
  • Thép tấm
  • XÀ GỒ U, C
  • Thép cuộn cán nóng