• Giagni: S 684

Giagni: S 684

- Sen tay rỗng
- Hỗn hợp nóng lạnh, nước xả khoẻ
- Mạ Cr - Ni đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo hành 24 tháng.
 • Giagni: V 458 V
 • Model: V730
 • Giagni: VT 758
 • Model: V425
 • Giagni: S 687
 • Giagni: S 614
 • Giagni: VC 758
 • Giagni: V 484
 • Giagni: V 187
 • Giagni: S 658 V