• Giagni: S 684

Giagni: S 684

- Sen tay rỗng
- Hỗn hợp nóng lạnh, nước xả khoẻ
- Mạ Cr - Ni đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo hành 24 tháng.
 • Giagni: S 658 V
 • Model: V425
 • Model: V430
 • Model: S631
 • Model: V730
 • Giagni: V 414
 •   Model: V431
 • Giagni: V 458 V
 • Giagni: S 687
 • Giagni: SC 63