• Giagni: S 684

Giagni: S 684

- Sen tay rỗng
- Hỗn hợp nóng lạnh, nước xả khoẻ
- Mạ Cr - Ni đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo hành 24 tháng.
 • Model: V430
 • Giagni: V 414
 • Giagni: S 687
 • Giagni: VN 784
 • Giagni: S 614
 • Giagni: V 187
 • Giagni: S 658 T
 • Model: S625
 • Model: S631
 • Giagni: SC 63