• Giagni: S 614

Giagni: S 614

- Sen tay vểnh
- Hỗn hợp nóng lạnh, nước xả khoẻ
- Mạ Cr - Ni đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo hành 24 tháng.
 • Giagni: V 187
 • Model: V425
 • Giagni: VN 784
 • Giagni: V 458 V
 • Giagni: V 414
 • Giagni: S 684
 •   Model: V431
 • Model: V430
 • Giagni: VC 758
 • Model: S625