• Giagni: S 614

Giagni: S 614

- Sen tay vểnh
- Hỗn hợp nóng lạnh, nước xả khoẻ
- Mạ Cr - Ni đạt tiêu chuẩn Châu Âu.
- Bảo hành 24 tháng.
 • Giagni: V 414
 • Giagni: S 684
 • Model: S631
 • Giagni: VC 758
 • Giagni: SC 63
 • Model: S625
 • Giagni: VT 758
 • Giagni: V 187
 • Giagni: S 687
 • Giagni: V 484