Thông báo sự thay đổi giá của Tôn lợp OLYMPIC và VITEK

Công ty Thương mại Mỹ Việt xin thông báo thay đổi giá của tất cả các loại tôn lợp:

 

Bảng giá Tấm lợp OLYMPIC  áp dụng ngày 25/08/2010.

Bảng giá Tấm lợp VITEK áp dụng ngày 22/08/2010.

Thông tin chi tiết Bảng giá mới xin download tại chuyên mục Báo giá Tấm lợp http://olympicmyviet.com.vn/

 [ Trở về ]

« Back |1 | 2| Next »