AM LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ

     

Bạn vẫn có khi nào từng vướng mắc AM ☀️ với PM