Áo Bà Ba Tiếng Anh Là Gì

     
Below are sample sentences containing the word "áo bà ba" from the Vietnamese - English. We can refer lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "áo bà ba", or refer lớn the context using the word "áo bà ba" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: áo bà ba tiếng anh là gì


1. Có ba kiểu áo yếm phổ cập : áo yếm cổ xây , áo yếm cỗ xe cộ , áo yếm cổ cánh nhạn .

There were three common models of ao yem : ao yem teo xay , ao yem co xe , ao yem teo canh nhan .

2. Cùng lấy cho bà dòng áo len, bà muốn đan đến xong.

and go get my sweater, I want to lớn finish it.

3. Tiếng vào lấy mang lại bà loại áo len, bà ước ao đan nốt

and go get my sweater, I want lớn finish it

4. Bà cần đan cho kết thúc cái áo len.

I must finish your sweater ́

5. Bà ta biết cái áo len tôi đan.

She knew about a sweater I knitted.

6. Một ngày nọ bà ta ráng lấy áo người, nhưng tín đồ vụt chạy thoát ra ngoài, vứt tuột áo lại trong tay bà.

One day she grabbed hold of his garment, but he fled, leaving it in her hand.

7. Thấy quần áo của bà ta các cũ rích không?

See, her clothes are all moth-eaten.

8. Trường hợp bà bỏ cái nón ra, bà sẽ thấy đầy đủ dây buộc phía sau áo choàng.

If you take off the coif, you'll find lacings in the back of the tabard.

9. Bạn mặc áo trắng sẽ là tướng quân ba Tư.

Those in white are the white Indians

10. Bà phải che người để chim ngoài i lên quần áo.

Xem thêm: "… Chúng Ta Thà Hy Sinh Tất Cả, Chứ Nhất Định Không Chúng Ta Thà Hy Sinh Tất Cả

I think you just have to wear an outfit that doesn't have pigeon poop on it.

11. Bà đã bước đầu kinh doanh ngày hôm nay bà dấn giặt áo quần cho đông đảo người

It's built, it's running và she just started a business today, where she's washing other people's clothes.

12. Sau sự share Ba Lan lần đồ vật ba, năm 1795, nó bị sáp nhạp vào Áo.

After the third partition of Poland, in 1795, it was annexed by Austria.

13. Em không biết có # cái áo mưa trong bố lô sao?

You know, there' s a poncho in that backpack

14. Bảo với bà Ba, tối nay ta không muốn gặp mặt bà ấy!

Tell the Third Mistress I won't see her tonight!

15. Em nghĩ em vừa đặt cha nghìn cái áo con đến Personnel!

I just shipped 3000 bras to lớn Personnel!

16. Bà sẽ tiến tới cùng rờ áo Chúa Giê-su, với hết bệnh!

She had come up & touched Jesus’ clothes, and was healed!

17. Bà ta hoạt động như khi tín đồ ta sẽ chà giặt quần áo.

She was moving like when they scrub laundry.

18. Quần áo bà đã mặc trông hết sức mỹ lệ, dẫu vậy quá lòe loẹt.

Your garment du jour, while extremely magnificent, is so colorful,

19. Ông bà dạy quá tam bố bận mà.

They vì chưng say third time's the charm.

20. Anh gấp áo sơ mi lại để sẵn sàng cho vào cha lô.

You keep your shirts folded, ready lớn pack.

21. 22 Ông nói với những người phụ trách kho xống áo rằng: “Hãy mang áo ra cho toàn bộ những kẻ cúng Ba-anh”.

22 He said to lớn the one who was in charge of the wardrobe: “Bring out garments for all the worshippers of Baʹal.”

22. 1805 – Napoléon Bonaparte đánh chiếm Áo trong cuộc chiến tranh Liên minh sản phẩm ba.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 8, Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 8

1805 – Napoleon Bonaparte invades Austria during the War of the Third Coalition.