Ar Là Viết Tắt Của Từ Gì

     

Trước kia có khá nhiều bạn đã hỏi mình về những từ viết tắt trong số văn phiên bản các solo từ giờ Anhtrong ngành kế toán tài chính tài chính nói tầm thường hômhnay tôiđã tập thích hợp lại một số các thuật ngữ đặc trưng giúp các chúng ta có thể tra cứu giúp một cách dễ dãi hơn. Mời chúng ta tham khảo.Bạn sẽ xem: Ar là viết tắt của từ bỏ gì

a.d; a/d

after date

sau kỳ hạn, đáo hạn tính từ lúc ngày

a.m

ante meridiem

buổi sáng sủa (giờ)

A.P

accounts payable

khoản phải trả

A.R

accounts receivable

khoản đề nghị thu

A.w.

bairway bill

vận đơn hàng không

A/A

articles of association

các điều lệ của hiệp hội

A/c;

A/Caccount current

tài khoản vãng lai

a/c;

acc;acctaccount

tài khoản

a/o

account of

tài khoản của

A/p

account paid

tài khoản đang thanh toán

a/r; A/R

all risks (insurance)

mọi khủng hoảng rủi ro (bảo hiểm)

a/s

at sight

khi xuất trình (thanh toán hối phiếu séc, L/C)

a/s

after sight

từ…. Ngày khi xuất trình

A/S; A.S

account sales

tài khoản buôn bán hàng

a/w

actual weight

trọng lượng thực

aar; AAR

against all risks

đề phòng phần đa rủi ro

Acc

accepted, acceptance

được đồng ý trả, việc gật đầu hối phiếu

ad

advertisement

quảng cáo

ad val

ad valorem

theo giá

ADB

Asian Development Bank

Ngân hàng trở nên tân tiến Châu Á

amt

amount

lượng, số lượng, số tiền

App

approximate

xấp xỉ, sát đúng

appro

approval

thông qua

ASAP

as soon as possible

càng sớm càng tốt

avdp

avoir - du – poids

hệ thống đo trọng lượng Anh Mỹ

Ave

avenue

đại lộ

Bank of England

ngân mặt hàng Anh

B.B

bill – book

sổ ân hận phiếu, sổ ghi kỳ hạn yêu mến phiếu

B.H

bill of health

giấy chứng nhận kiểm dịch

B.O

branch office

văn phòng chi nhánh

B.O

buyer"s option

quyền gạn lọc của fan mua

b.p

by procuration

do sự ủy quyền

B.P

bills payable

hối phiếu bắt buộc trả

B/D

bank draft

chi phiếu rút tiền sinh hoạt ngân hàng

b/d; b.d

brought down

mang xuống (kế toán)

B/E

bill of entry

bản kê khai chi tiết ở hải quan

B/E; b/e

bill of exchange

hối phiếu yêu đương mại

b/f; b.f; bf

brought forward

mang thanh lịch (kế toán)

B/L

bill of lading

vận đơn

b/o

brought over

mang sang trọng (kế toán)

B/S

balance sheet

bảng tổng kết tài sản, bảng quyết toán

B/V

book value

giá trị hạch toán

bal

balance

số dư, sự cân bằn

bar; bbl

barrel

thùng

bbls/d

barrels per day

thùng/ngày

bdl

bundle

Bk

bank

ngân hàng

BOP

balance of payment

cán cân thanh toán

BOT

balance of trade

cán cân thương mại

BR

bills receivable

hối phiếu yêu cầu thu

BR

bank rate

tỷ suất ngân hàng

Bros

brothers

anh em (dùng trong tên những hãng)

bu

bushel

giạ (40 lít)(đ.vị đong thóc, gạo)

c và f, C & F;c.f

cost & freight

giá hàng cùng cước phí

C.A

chartered accountant

chuyên viên kế toán

c.a.f

cost, assurance & freight

giá hàng, bảo hiểm và cước phí

C.B

cash book

sổ thu chi, sổ tiền mặt

C.B.D

cash before delivery

trả tiền trước lúc giao hàng

C.I.A

cash in advance

tiền trả trước

c.i.f và c

cost, insurance, freightand commission

giá hàng, bảo hiểm, cước giá tiền vàhoa hồng

c.i.f & e

cost, insurance, freightand exchange

giá hàng, bảo hiểm, cước giá tiền vàhối đoái

c.i.f & c

cost, insurance, freightand interest

giá hàng, bảo hiểm, cước tổn phí và lãi cho những người mua

c.i.f; C.I.F

cost, insurance & freight

giá hàng, bảo đảm và cước phí

c.i

car load

xe đầy, toa đầy (hàng hóa)

C.O.D

cash on delivery

trả tiền khi nhấn hàng

C.P.A

certified public accountant

giám định viên kế toán

C.W.O; c.w.o

cash with order

trả tiền khi đặt hàng

c/d

carried down

mang xuống (kế toán)

c/f

carried forward

mang sang (kế toán)

C/N

credit note

giấy báo có

C/N

circular note

chi phiếu phượt (lưu động)

c/o

care of

nhờ chuyển

C/P

charter -party

hợp đồng mướn tàu

C/R; C.R

at company"s risk

rủi ro do doanh nghiệp vận đưa chịu

C/T

cable transfer

điện chuyển tiền

c/w

commercial weight

trọng lượng yêu quý mại

CA

chief accountant

kế toán trưởng

CA

commercial agent

đại diện yêu mến mại

CAD

cash against documents

trả tiền nhằm nhận bệnh từ

cd;

cum divcum divident

kể cả tiền lãi cổ phần

cf

confer

đối chiếu với, đối chiếu với

cge pd

carriage paid

cảng chi phí đã trả

ch.fwd

charges forward

trả tiền ngay khi nhận hàng

ch.pd

charges paid

chi chi phí đã trả

ch.ppd

charges prepaid

chi phí đã trả trước

Change

exchange

thị trường bệnh khoán

chq

cheque

séc

Co

company

công ty

consol

consolidated

tăng cường vốn

cont.

contents

nội dung

conv

conversion

sự thay đổi (hối phiếu, bệnh khoán)

COR

cargo outtum report

biên bản hàng hỏng hỏng, đổ vỡ

Corp

corporation

công ty

COS

cash on shipment

trả tiền khi xếp sản phẩm xuống tàu

CP

carriage paid

cước sẽ trả

CPI

consumer price index

chỉ số giá cả lẻ

CQ

commercial quality

chất lượng yêu thương mại

cr

credit

tín dụng

Cr

creditor

chủ nợ, trái chủ

cum

cumulative

tích lũy

curr.; curt

current

hiện tại, hiện nay thời

LÀM BÀI thử nghiệm MIỄN PHÍ--- CLICK HERE---

ĐĂNG KÝ ngay lập tức ĐỂ LÀM BÀI thử nghiệm VÀ TƯ VẤN LỘ TRÌNH MIỄN PHÍ


*

ĐĂNG KÝ tức thì TẠI ĐÂY

olympicmyviet.com.vn English được ra đời tại Singapore bởi vì olympicmyviet.com.vn International Pte.Ltd với quy mô học trực đường 1 kèm 1 tất cả sứ mệnh liên kết người học tập và người dạy giờ đồng hồ anh bên trên toàn nạm giới.