Bài 32 Sgk Toán 9 Tập 1 Trang 19

     

(sqrt1dfrac916.5dfrac49.0,01=sqrtdfrac1.16+916.dfrac5.9+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac16+916.dfrac45+49.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.dfrac499.dfrac1100)

(=sqrtdfrac2516.sqrtdfrac499.sqrtdfrac1100)

(=dfracsqrt25sqrt16.dfracsqrt49sqrt9.dfracsqrt1sqrt100)

(=dfracsqrt5^2sqrt4^2.dfracsqrt7^2sqrt3^2.dfrac1sqrt10^2)

(=dfrac54.dfrac73.dfrac110=dfrac5.7.14.3.10=dfrac35120=dfrac724.)


LG b

( sqrt1,44.1,21-1,44.0,4)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

Bạn đang xem: Bài 32 sgk toán 9 tập 1 trang 19

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) cùng với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrt1,44.1,21-1,44.0,4 )(= sqrt1,44(1,21-0,4))

(=sqrt1,44.0,81)

(=sqrt1,44.sqrt0,81)

(=sqrt1,2^2.sqrt0,9^2)

(=1,2.0,9=1,08).


LG c

( sqrtdfrac165^2-124^2164)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), với (a, b ge 0).

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Hóa Năm 2021, Trọn Bộ Đề Thi Học Kỳ 2 Lớp 10 Môn Hóa

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrtdfrac165^2-124^2164)(=sqrtdfrac(165-124)(165+124)164)

(=sqrtdfrac41.28941.4) (=sqrtdfrac2894)

(=dfracsqrt289sqrt4) (=dfracsqrt17^2sqrt2^2) (=dfrac172).


LG d

( sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2)

Phương pháp giải:

+ (sqrta^2=a) , cùng với (a ge 0).

+ (sqrtdfracab=dfracsqrtasqrtb,) cùng với (a ge 0, b>0).

+ (sqrtab=sqrta. sqrtb), cùng với (a, b ge 0).

+ (a^2 -b^2=(a-b)(a+b))

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac149^2-76^2457^2-384^2) (=sqrtdfrac(149-76)(149+76)(457-384)(457+384))

(=sqrtdfrac73.22573.841) (=sqrtdfrac225841)

(=sqrt dfrac15^229^2 = sqrt left( dfrac1529 ight)^2=dfrac1529).

Xem thêm: Cách Chứng Minh 2 Mặt Phẳng Vuông Góc Toán 11, Phương Pháp Chứng Minh Hai Mặt Phẳng Vuông Góc

olympicmyviet.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 161 phiếu
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp olympicmyviet.com.vn


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng olympicmyviet.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép olympicmyviet.com.vn nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.