Bài tập este lipit có lời giải

     

olympicmyviet.com.vn trình làng đến các em học viên lớp 12 nội dung bài viết Bài tập chăm đề este – lipit gồm đáp án và giải thuật chi tiết, nhằm mục tiêu giúp các em học tốt chương trình hóa học 12.

*Bạn đang xem: Bài tập este lipit có lời giải

*

*Xem thêm: Người Vẽ Huy Hiệu Đoàn Là Ai, Lịch Sử Ra Đời Của Huy Hiệu Đoàn

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Bài tập chuyên đề este – lipit có đáp án và lời giải chi tiết:Câu 1. Cho các đồng phân mạch hở của C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH và CaCO3. Số phản ứng xẩy ra là. Câu 2. Số đồng phân este của hòa hợp chất cách làm phân tử C4H8O2 là. Câu 3: Số hợp hóa học là đồng phân cấu tạo, tất cả cùng cách làm phân tử C4H8O2 , công dụng được với dung dịch NaOH mà lại không công dụng được với mãng cầu là: Trích đề thi tuyển chọn sinh cao đẳng năm 2009”. Câu 4. Phát biểu nào tiếp sau đây sai? A. Vào công nghiệp có thể chuyển hoá chất mập lỏng thành chất to rắn. B. ánh sáng sôi của este thấp hơn nhiều so với ancol bao gồm cùng phân tử khối C. Số nguyên tử hidro vào phân tử este solo và đa chức luôn là một số chẵn. D. Thành phầm của bội phản ứng xà chống hoá chất phệ là axit to và glixerol. Trích đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009”.Câu 5. Số đồng phân etse của C4H8O2 chức năng được với AgNO3/NH3 là. C3H4O2 (X) + NaOH → A + B. A + HCl → C + NaCl. C + AgNO3 + NH3 + H2O + D + E + Ag. B + AgNO3 + NH3 + H2O → G+H + Ag. Vậy tên của X là. Câu 7. Cho sơ đồ gửi hoá: Triolein +Hlgdu (Nitoc 2X + NaOHduoc -Y +HCl →Z. Thương hiệu của Z là A. Axit linoleic. B. Axit oleic. C. Axit panmitic. D. Axit stearic. Trích đề thi tuyển chọn sinh Đại học tập khối A năm 2010”. Câu 8. Thủy phân este X có công thức C4H8O2 cho sản phẩm A với B, trong các số ấy A gia nhập phản ứng tráng gương còn oxi hóa B mang đến anđehit. Vậy thương hiệu của X là. Câu 9. đối với rượu với axit có khối lượng phân tử tương đương thì độ rã của este. Câu 10. Mang lại phương trình phản bội ứng thủy phân sau: CICH CHOCOCH3 + KOH + A (muối hữu cơ) + B + C (muối vô cơ) Vậy A với B theo thứ tự là.Câu 11. Hợp hóa học hữu cơ mạch hở X bao gồm công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo thành hai ancol đối chọi chức gồm số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Công thức của X là A. CH3OCO-CH2-COOC2H5. B. C2H5OCO-COOCH3. C. CH3OCO-COOC3H7. Câu 12. Thuỷ phân este Z trong môi trường thiên nhiên axit nhận được hai chất hữu cơ X cùng Y (MXXem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Toán Lớp 6 Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 6