Bình phong tiếng anh là gì

     
bình phong* noun- Screen=dãy núi có tác dụng bình phong cho những vị trí+the mountain range served as a screen for the postsDưới đây là những mẫu mã câu có chứa trường đoản cú "bình phong", trong cỗ từ điển tiếng olympicmyviet.com.vnệt - giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ bình phong, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ bình phong trong bộ từ điển tiếng olympicmyviet.com.vnệt - giờ đồng hồ Anh

1. Mozarella chỉ cần tấm bình phong.Bạn sẽ xem: Bình phong tiếng anh là gì

Mozarella's just frontin'for you.

Bạn đang xem: Bình phong tiếng anh là gì

2. Nó là công ty bình phong của hắn.

It's a company he uses as a front.

3. Người Hoa làm bình phong cho cái đó thôi.

The Chinese were fronting for them.

4. Thông điệp chỉ là một cái bình phong.

The message is a screen.

5. Em hoàn toàn có thể dùng cái bình phong này.

I can use this screen.

6. Anh tất cả nghĩa đó là 1 bình phong không?

It's got khổng lồ be a front, don't you think?

7. Nghe này, cô ấy chỉ có tác dụng bình phong thôi.

Look, she's just window dressing.

8. Hộp đêm là bình phong olympicmyviet.com.vnệc làm ăn uống của hắn.

The club's a front for his business.

9. Bình phong được gia nhập vào châu Âu vào thời điểm cuối thời Trung Cổ.

10. Đam mỹ nhờ bách hợp có tác dụng bình phong để bít mắt các bạn bè.

Xem thêm: Tỷ Giá Hối Đoái Là Gì? Khái Niệm Tỷ Giá Hối Đoái Tỷ Giá Hối Đoái Là Gì

Gay man haolympicmyviet.com.vnng a fag hag cover for him with his friends.

11. Du thuyền Manticore được một doanh nghiệp Liên hợp có tác dụng bình phong mang đến Janus thuê.

Yacht Manticore is leased lớn a known Janus corporate front.

12. Du thuyền Manticore được một doanh nghiệp Liên hợp làm cho bình phong mang đến Janus thuê

Yacht Manticore is leased khổng lồ a known Janus corporate front

13. Tiếng Húng Nhại bị tiêu diệt rồi, Quân phiến loạn sẽ luôn luôn dùng cô ta có tác dụng bình phong.

If the Mockingjay were gone, the rebels would already be using her as a martyr.

14. Y thị cần sử dụng tôn giáo làm bức bình phong cho mọi hành động đàn áp của họ.

She proolympicmyviet.com.vnded a religious front for their oppressive deeds.

15. Đôi khi bạn ta sử dụng sự lạnh giận làm cho bình phong đậy đậy một điều gì khác.

Sometimes people use anger as a cover-up for something else.

16. Tao đoán nó là tấm bình phong của kẻ hy vọng ám hại những người dân hùng cất mặt.

I'm guessing it's a front phối up by whoever wants us masks dead.

17. Cô gái Maritza này ngồi sinh sống ghế sau để gia công bình phong còn Escobar thì rúc trong cốp.

This girl Maritza was actually in the back seat serolympicmyviet.com.vnng as a cover while Escobar was in the fucking trunk.

Xem thêm: Phiếu Tự Đánh Giá Xếp Loại Đoàn Viên, Bảng Điểm Đánh Giá Phân Loại Đoàn Viên Công Đoàn

Even such everyday things as tabletops, room diolympicmyviet.com.vnders, and chairs are intricately embellished with carolympicmyviet.com.vnngs.