Birds of a feather flock together là gì

     

1. Birds of a feather flock together là gì?

“Birds of a feather flock together” dịch theo nghĩa black là những nhỏ chim lông vũ kết đàn với nhau. Câu thành ngữ này để chỉ những người dân có cùng sở thích, cùng lý tưởng thì thường chơi chung với nhau.

Bạn đang xem: Birds of a feather flock together là gì

Tương trường đoản cú “birds of a feather flock together”, trong giờ Việt, chúng ta có câu “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” (khi chỉ ý khen) cùng “ngưu tầm ngưu, mã khoảng mã” (khi chỉ ý chê).

2. Ví dụ

Ví dụ 1: “Look! The basketball players are eating at the same table together, as always. Birds of a feather flock together”.


Câu này có nghĩa là: quan sát kìa! Mấy các bạn chơi nhẵn rổ lúc nào thì cũng ngồi ăn kèm ban cùng với nhau. Đúng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 6 Tập 1 Trang 6 Bài 1: Tập Hợp, Phần Tử Của Tập Hợp

Ví dụ 2: They say birds of a feather flock together, but what are the chances of a robin and cuckoo sharing a bit of lunch? A County Donegal woman has captured the moment in her garden.

Đây là 1 trong đoạn trong bài viết giới thiệu về video “Robin shares food with cuckoo – Chim Robin share thức ăn với chim Cuckoo”.Tạm dịch đoạn bên trên như sau: 

“Người ta bảo rằng “Những con chim lông vũ kết bọn với nhau”, nhưng thời cơ nào nhằm một bé chim robin cùng chim cuckoo ăn uống trưa với nhau? Một đàn bà County Donegal đã ghi lại khoảnh tương khắc trong vườn của cô ấy…”


Ví dụ 3: However, we know that “birds of a feather flock together”. People tend lớn make friends with those who are similar lớn them – in terms of values, preferences, và personality traits.

Xem thêm: Quá Trình Kết Hợp Các Nguyên Tử Gọi Là Gì, Hạt Hạ Nguyên Tử Là Gì

Cụm từ “birds of a feather flock together” trong lấy ví dụ như 3 này cũng có thể có nghĩa tương tự. Cả câu gồm nghĩa là:

“Tuy nhiên, bọn họ biết rằng “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Mọi bạn có xu thế kết chúng ta với những người giống họ – về giá chỉ trị, sở trường và điểm sáng tính cách.”


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our trang đích cần seo for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result