Cách Mạng Tiếng Anh Là Gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET volympicmyviet.com.vn.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) phương pháp mạng
*
noun
*
Revolution
*
giải pháp mạng tứ sản pháp 1789
*
The 1789 French bourgeois Revolution revolution phương pháp mạng tư sản pháp 1789 The 1789 French bourgeois Revolution bí quyết mạng tháng Tám The August Revolution phương pháp mạng trong nghành nghề dịch vụ tin học Revolution in information technology hy vọng làm được cách mạng thì bạn teen phải biện pháp mạng con fan mình trước to carry out revolution, the youth must first carry it out in biện pháp mạng quan hệ sản xuất, phương pháp mạng kỹ thuật, cách mạng tư tưởng với văn hoá là ba phần tử hữu cơ của cách social chủ nghĩa Revolution in the relations of production, technical revolution and ideological và cultural revolution are the three organic components of the socialist revolution revolutionary bốn tưởng giải pháp mạng Revolutionary ideas; revolutionary ideology chiến sĩ cách mạng Revolutionary fighter

*