Cán Bộ Kỹ Thuật Tiếng Anh Là Gì

     

Để phục vụ việc học xuất sắc tiếng Anh lĩnh vực xây dựng cho người đi làm, sentory.vn xin chia sẻ bộ từ bỏ điển giờ đồng hồ anh siêng ngành xây cất về tên thường gọi chức danh công việc trong nghành nghề xây dựng. Các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé.

Học giờ anh chuyên ngành

Download cuốn sách học tiếng anh mới nhất 2015


*

People on site: bạn ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị xây cất

Plants & equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị

Owner /’ounə/: nhà nhà, Chủ chi tiêu

Contracting officer : Viên chức làm chủ hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện thay mặt chủ chi tiêu

Contracting officer’s representative : Đại diện viên chức làm chủ hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: hỗ trợ tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên đo lường

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: phong cách xây dựng sư thường trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: đo lường và tính toán

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình

Officer in charge of safe & hygiene : Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao rượu cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường thi công

Chief of construction group : team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư thi công

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư năng lượng điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư giải pháp xử lý nước

Bạn đang xem: Cán bộ kỹ thuật giờ đồng hồ anh là gì

READ sở thú in English – Vietnamese-English Dictionary

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cung cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, khảo sát điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự toán viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: chủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: đảm bảo an toàn

Worker /’wə:kə/: người công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học bài toán

Laborer : Lao động càng nhiều

Skilled workman : Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ nước

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ đường nước

Steel-fixer : Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor : đơn vị thầu chính

Sub-contractor : bên thầu phụ

Lời chúc giờ đồng hồ Anh khuyến mãi đồng nghiệp người vợ ngày 8/3

Lời chúc giờ đồng hồ Anh dành khuyến mãi ngay đồng nghiệp nữ nhân thời cơ 8/3 mang ý nghĩa…

Danh mục kiến thức chung Điều hướng bài viếtKhí hư thay nào là bình thường?Hướng dẫn hủy thương mại & dịch vụ Vphim của Viettel cấp tốc nhất