Chim Bồ Câu Tiếng Anh Là Gì

     
As noted above, the area dorsalis is the portion of the retina that pigeons apparently used for viewing the discriminative stimuli used in our behavioral task.


Bạn đang xem: Chim bồ câu tiếng anh là gì

A summary time line showing the ages by which significant or at which abrupt changes in visual and choroidal parameters occurred in our sample of pigeons.
Operant modifications of the lineage during the lifetime of individual pigeons occur, but they are not encoded in the germline.
những quan điểm của các ví dụ tất yêu hiện cách nhìn của các biên tập viên olympicmyviet.com.vn olympicmyviet.com.vn hoặc của olympicmyviet.com.vn University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

a thick cream made by heating milk then leaving it to cool so that the cream rises to lớn the đứng top in soft lumps, made especially in the south west of England

Về việc này
*

*Xem thêm: Tu Tập Thế Nào Để Tránh ' Tẩu Hỏa Nhập Ma Là Gì, Bạn Biết Gì Về “Tẩu Hỏa Nhập Ma”

*

cách tân và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích tìm kiếm kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập olympicmyviet.com.vn English olympicmyviet.com.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng tía Lan Tiếng ba Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Thổi Sáo Tây Vương Nữ Quốc Hướng Dẫn Thổi Sáo Bài Tây Vương Nữ Quốc Hướng Dẫn

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message