Chủ đầu tư dự án tiếng anh là gì

     

Chủ đầu tư chi tiêu là gì?

Chủ đầu tư là từ nhằm chỉ nhà đầu tư, theo đó chủ thể nhà đầu tư chi tiêu có thể là cá thể hoặc tổ chức, tiến hành việc chuyển động là đầu tư chi tiêu để kinh doanh. Vào đó, chủ đầu tư phải chịu đựng trách nhiệm trọn vẹn mọi hoạt động, quá trình của dự án công trình đầu tư bao gồm về chất lượng, công dụng ,… đảm bảo tuân thủ những biện pháp của pháp luật

*

Chủ chi tiêu tiếng Anh là gì?

Chủ chi tiêu tiếng Anh là: investor.

Bạn đang xem: Chủ đầu tư dự án tiếng anh là gì

Chủ đầu tư chi tiêu tiếng Anh được tư tưởng như sau:

Investor is the term used to refer to lớn an investor, whereby the investor can be an individual or an organization, carrying out activities as an investment for business. In particular, the investor must be fully responsible for all activities and processes of the investment project, including quality, efficiency … lớn ensure compliance with the provisions of law.

Danh mục từ tương ứng với chủ chi tiêu tiếng Anh là gì?

– Chủ dự án công trình tiếng Anh là owner of Project

– Đầu bốn viên: được dùng trong siêng ngành phát hành tiếng Anh là Investor

– Người chi tiêu tư nhân: được sử dụng trong chăm ngành kinh tế tiếng Anh là Private investor

– tín đồ hùn vốn: được thực hiện trong siêng ngành kỹ thuật bình thường tiếng Anh là Contributors.

*

Ví dụ nhiều từ phổ biến được sử dụng liên quan đến chủ đầu tư tiếng Anh là gì?

– Đại diện chủ đầu tư là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is the investor’s representative?

– bạn quyết định đầu tư chi tiêu và chủ đầu tư khác nhau ráng nào? – giờ Anh là The decision maker and the investor are so different.

– công nhận chủ đầu tư chi tiêu là gì? – giờ Anh là What is the investor recognition?

– đơn vị thầu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is a contractor?

– Chủ chi tiêu và đơn vị thầu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What are the investor và the contractor?

– Giam sát chủ đầu tư chi tiêu là gì? – tiếng Anh là What is investor supervision?

– Nhà đầu tư chi tiêu là gì? – giờ đồng hồ Anh là What is an investor?

– Chủ đầu tư là ai? – tiếng Anh là Who is the investor?

– khái niệm chủ chi tiêu và người có thẩm quyền là khác nhau – tiếng Anh là The concept of the investor and the authorized person is different.

– công ty thầu xuất bản và chủ chi tiêu kiếm lời như thế nào? – giờ đồng hồ Anh là How construction contractors & investors earn profits?

– Dự án đầu tư và một số điểm lưu ý của dự án đầu tư – tiếng Anh là Investment project and some characteristics of the investment project.

Xem thêm: Yêu Cầu Rà Soát Lại Nội Dung Sách “ Thương Nhớ Mười Hai Vũ Bằng

– Chủ đầu tư chi tiêu xây dựng – tiếng Anh là Construction investor.

– sứ mệnh và nhiệm vụ của công ty đầu – tư tiếng Anh là Roles & duties of the investor.

– sứ mệnh và nhiệm vụ của chủ đầu tư dự án bđs nhà đất – là gì giờ đồng hồ Anh là Roles and responsibilities of real estate project investors.

– Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư chi tiêu – giờ đồng hồ Anh là Investment concept và investment projects.

Xem thêm: Please Wait - Những Bài Văn Mẫu Tả Cây Bút Máy Lớp 5 (Chọn Lọc)

– có mang chủ đầu tư giữa những luật là không đồng hóa – giờ Anh là The concept of investor between laws is not identical.

– toàn bộ vấn đề tương quan đến bề ngoài đầu bốn BOO là gì? – giờ Anh là What is all about BOO investment?