Chu kì xoắn của adn là gì

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Một phân tử ADN có trăng tròn chu kì xoắn cùng nuclêôtit một số loại A là 45 .tínhchiều dài với số nuclêôtit mỗi loại tất cả trong phân tử giúp mình vs ạ


Tổng số nucleotit của gen

N = C x 20 = 400 nu

l = N x 3,4 : 2 = 680 Ao

A = T = 45 nu

G = X = (400 - 2 x 45) / 2 = 155 nu

 


một quãng phân tử ADN có tổng số 160 chu kì xoắn cùng ađênin chỉ chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Tổng số liên kết hiđrô của đoạn ADN này là : A.3600. B.3100. C.3000. D.3900.

N = 160 . Trăng tròn = 3200 nu

A = T = 20% . 3200 = 640 nu

G = X = 3200 : 2 - 640 = 960 nu

H = 2A + 3G = 4160 lk

=> xem xét lại đề bài bác em nhé.

Bạn đang xem: Chu kì xoắn của adn là gì


Một đoạn phân tử ADN có 60 chu kì xoắn. Số nuclêôtit bên trên đoạn ADN kia là

A. 6000 nuclêôtit

B. 600 nuclêôtit

C. 1200 nuclêotit

D. 1200 cặp nuclêổtit


Một phân tử ADN gồm tổng số 150 chu kì xoắn và ađênin chiếm 30% tổng số nuclêôtit. Tổng số link hidro của đoạn ADN này là

A. 3000 

B. 3100 

C. 3600 

D. 3900


 Một phân tử ADN (gen) bao gồm 120 chu kì xoắn với hiệu số giữa G với 1 loại nuclêôtit khác bằng 240 nuclêôtit của gen. Bên trên mạch 1 của ADN bao gồm A1 = một nửa G1 = 120. Hãy tính:

a. Tổng số nuclêôtit của gen.

b. Số nuclêôtit mỗi một số loại của gen.

c. Số nuclêôtit mỗi nhiều loại trên từng mạch 1-1 của gen.


trong 1 phân tử ADN. Tổng số nu nhiều loại A = 10% tổng số. Biết cân nặng phân tử là 600000 Dvc. Tính.

1) chiều lâu năm phân tử ADN

2) số vòng xoắn(chu kì xoắn) của phân tử 

3) tính tổng links hóa trị

4) tính tổng số liên kết hidro của phân tử ADN


1. (M=Ncdot300Rightarrow N=dfracM300=dfrac60000300=200left(nu ight))

2. (C=dfracN20=dfrac20020=10) (vòng xoắn)

3. Tổng links hóa trị: (2N-2=2cdot200-2=398left(nu ight))

4. Ta có: (N_A=10\%NRightarrow N_A=20left(nu ight))

Mà: (2A+2G=200Rightarrow2cdot20+2cdot G=200Rightarrow G=80left(nu ight))

Số liên kết hóa trị: (H=2A+3G=2cdot20+3cdot80=280left(liênkết ight))


Một phân tử ADN nhiều năm 0,51um.tổng số nu các loại G chỉ chiếm 20% tổng cộng nu.

Xem thêm: Nhân Viên Giao Nhận Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Trong Logistics Và Vận Tải Quốc Tế

1) trọng lượng phân tử ADN

2) số vòng xoắn(chu kì xoắn) của phân tử.

3) tính tổng liên kết hóa trị.

4) tính tổng số links hidro của phân tử ADN.

.

Xem thêm: Bằng Lái Xe Hạng C Là Xe Gì, Chạy Được Xe Mấy Chỗ? Xe Hạng C Nào Bán Chạy Nhất


Có (L=0,51mu m=5100A^o)

a) (N=dfrac2L3,4=dfrac2cdot51003,4=3000left(nu ight))

(M=Ncdot300=3000cdot300=900000left(đvC ight))

b) (C=dfracN20=dfrac300020=150)(vòng xoắn)

c) tất cả số nu các loại G chiếm phần 20% tổng cộng nu.

(Rightarrow G=3000cdot20\%=600left(nu ight))

Mà (2A+2G=NRightarrow2cdot A+2cdot600=3000Rightarrow A=900left(nu ight))

Tổng số liên kết hóa trị: (2N-2=2cdot3000-2=5998left(liênkết ight))

d) Số liên kết hidro phân tử ADN:

(H=2A+3G=2cdot900+3cdot600=3600left(liênkết ight))


Đúng 2
phản hồi (0)
Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi hủy

N = 30×20=600 =2X + 2T ; X=50 → T= 250


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
olympicmyviet.com.vn