Chủ Tịch Tiếng Anh Là Gì

     

Chủ tịch hội đồng quản trị là trong số những người thống trị của doanh nghiệp cổ phần, với những quyền và nghĩa vụ theo quy định giải pháp Doanh nghiệp 2020.

Bạn đang xem: Chủ tịch tiếng anh là gì


Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản ngại trị là giữa những chủ thể thống trị doanh nghiệp – của doanh nghiệp cổ phần. Vào đó, chủ tịch hội đồng quản trị bị kho bãi nhiệm nếu có ra quyết định của hội đồng cai quản trị.

Chủ tịch hội đồng cai quản trị giờ Anh là gì?

Chủ tịch hội đồng quản lí trị giờ Anh là Chairman of directors tuyệt chairman of the board với định nghĩa The chairman of directors is one of the entities managing the business – of a joint stock company. In particular, the chairman of the Board of Directors will be dismissed if there is a decision of the Board of Directors.

Xem thêm: Phát Sinh Nợ Tiếng Anh Là Gì, Các Thuật Ngữ Tiếng Anh Trong Kế Toán Tài Chính

Phó quản trị hội đồng quản lí trị giờ Anh là gì?

Phó quản trị hội đồng quản trị giờ đồng hồ Anh là Vice Chairman of the Board hoặc vice president of the Board.

Xem thêm: Tả Người Bạn Thân Của Em Ở Trường, Top 27 Bài Văn Tả Bạn Thân Em Yêu Quý Nhất

*
*
*

Ví dụ nhiều từ sử dụng quản trị hội đồng quản ngại trị giờ Anh viết như vậy nào?

Trong thực tế thì ngoài những thông tin về chủ tịch hội đồng quản lí trị giờ đồng hồ Anh được sử dụng thông dụng thì những cụm từ sử dụng cụm từ chủ tịch hội đồng quản ngại trị trong giờ đồng hồ Anh cũng được sử dụng phổ biến, mời chúng ta tham khảo trong ngôn từ dưới đây:

– quyền lợi và nghĩa vụ của quản trị hội đồng quản trị – giờ Anh là: Powers of the chairman of the board

– sứ mệnh và nghĩa vụ và quyền lợi của chủ tịch hội đồng quản trị là gì? – giờ đồng hồ Anh là: What are the roles & powers of the Chairman of the Board of Directors?

– chủ tịch hội đồng quản ngại trị – giờ đồng hồ Anh là: Chairman of the board

– chủ tịch hội đồng cai quản trị trong doanh nghiệp cổ phần – giờ Anh là: Chairman of the board of directors in a joint stock company

– so sánh quyền của quản trị hội đồng quản trị và tổng giám đốc – tiếng Anh là:Compare the rights of the chairman of the board và the general director

– chủ tịch Hội đồng quản trị của bạn cổ phần là gì? – giờ Anh là: What is the Chairman of the Board of Directors of a joint stock company

– chức vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị giờ đồng hồ Anh là Title of the chairman of the Language Management Council

 – trọng trách của quản trị hội đồng quản lí trị – giờ đồng hồ Anh là: Responsibility of the board chairman

– Điều kiện quản lý tịch của Hội đồng cai quản trị – giờ đồng hồ Anh là:Conditions of being Chairman of the Board of Directors

– quản trị hội đồng quản ngại trị phải là cổ đông – giờ đồng hồ Anh là: The chairman of the board of directors must be a shareholder

– Nhiệm vụ quyền lợi của chủ tịch Hội đồng cai quản trị trong công ty cổ phần – tiếng Anh là: Duties & powers of the Chairman of the Board of Directors in the Company.