Công đoạn tiếng anh là gì

     

Các công ty trong ngành phân phối giữ vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra những sản phẩm, hàng hóa nhằm đáp ứng rất tốt nhu ước của người tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập kinh tế, cũng tương tự các doanh nghiệp ngày càng không ngừng mở rộng các hoạt động giao thương quốc tế thì câu hỏi phải thường xuyên giao tiếp với công ty đối tác nước ngoài là điều hiển nhiên. Để hoạt động giao thương thế giới diễn ra hiệu quả đòi hỏi bạn phải làm rõ các thuật ngữ giờ Anh trong nghành sản xuất.Bạn sẽ xem: quy trình tiếng anh là gì

Sau đây, chúng ta hãy cùng mày mò các thuật ngữ giờ Anh thường chạm mặt trong ngành sản xuất để các bạn đang thao tác làm việc trong ngành cấp dưỡng hoặc là thích thú ngành sản xuất bao gồm sự sẵn sàng tốt hơn cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.Bạn vẫn xem: công đoạn tiếng anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, hàng hóa.

Bạn đang xem: Công đoạn tiếng anh là gì

The company's new model will be going into production early next year.

Mẫu mới của chúng ta sẽ được gửi vào chế tạo vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến đã sản xuất quay trở về sau nhị tháng.

Số lượng hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của khách hàng tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / xong xuôi sản xuất.

This mã sản phẩm is scheduled lớn go into / out of production by the kết thúc of the year.

Mẫu này dự loài kiến sẽ bắt đầu / hoàn thành sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các các từ đi cùng với production hay gặp:

Production manager: trưởng chống sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / giảm sản lượng

Go into / out of production: bước đầu / xong sản xuất

Production cost: chi tiêu sản xuất, chi tiêu sản xuất

Production process: quá trình sản xuất

Production target: chỉ tiêu sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: vận động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, phòng sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật liệu sản xuất

Production mode: cách làm sản xuất

Production possibility: khả năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất

Production equipment: đồ vật sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials lớn maximize returns.

Tập trung tối đa hóa tác dụng sử dụng vật liệu để tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production và distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu tác động bởi ngân sách chi tiêu nguyên đồ gia dụng liệu, cũng như giá cả sản xuất và phân phối.

We've got lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải luận bàn về các vật liệu cần để thêm vào ra các sản phẩm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies và indirect materials.

Chi tổn phí nguyên liệu bao gồm nguyên liệu trực tiếp, tương tự như nguồn hỗ trợ và vật liệu gián tiếp.

Các cụm từ đi với “raw materials” hay gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê nguyên liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu nguyên liệu

Turnover of raw materials: nấc chu đưa nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: bên máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi có 20 nhà máy sản xuất trên toàn nỗ lực giới

I work in nhị Phong factory

Tôi thao tác tại nhà máy sản xuất Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản report đánh giá bán cao những tiêu chuẩn an toàn tại bên máy.

The company plans to lớn shut down 3 factories và cut 5.000 jobs.

Công ty có kế hoạch đóng cửa bốn nhà máy sản xuất và cắt giảm 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân xí nghiệp sản xuất đã tổ chức triển khai một cuộc đi dạo vào tuần trước đó vì một cuộc tranh cãi về lương.

You can order your goods directly from the factory.

Các nhiều từ đi cùng với factory hay gặp:

Factory accounting: kế toán bên máy

Factory act: quy định tại nhà máy

Factory automation: tự động hóa hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: giám đốc nhà máy

Factory overhead: ngân sách chi tiêu chung của phòng máy

Factory layout: sắp xếp sắp đặt trong đơn vị máy

Aggregate at factory: giá xưởng

At factory: giá giao hàng tại xưởng

Factory worker: người công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi làm việc cho một doanh nghiệp chuyên chế tạo đồ chơi.

Xem thêm: Chia Số Có 2 Chữ Số Cho Số Có 1 Chữ Số Có Hai Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số

We manufacture components for our car production plants in Europe.

Chúng tôi cung cấp các linh kiện cho nhà máy sản xuất sản xuất xe tương đối tại Châu Âu của bọn chúng tôi.

Các nhiều từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: cung ứng quy tế bào lớn, chế tạo hàng loạt

Of foreign manufacture: do quốc tế sản xuất

Of trang chủ manufacture: cấp dưỡng trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy chứng nhận sản xuất

Trial manufacture: bản chạy thử, mẫu ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: hãng sản xuất ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new sản phẩm can require two years khổng lồ develop.

Một sản phẩm mới có thể cần tới 2 năm để phạt triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the product because of a kiến thiết fault.

Nhà sản xuất đã phải thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims to develop more quality products over the coming year.

Công ty ý muốn muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm quality hơn trong thời hạn tới.


*

End / final / finished product: sản phẩm cuối

Intermediate product: sản phẩm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung cấp sản phẩm mạng

UPC (universal sản phẩm code): model phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng bao, thành phầm có trọng lượng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, thành phầm hàng đầu

High unique product: sản phẩm unique cao

Main product: sản phẩm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: loại sản phẩm

Product information: tin tức sản phẩm

6. Quality: hóa học lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA và QC khổng lồ ensure good chất lượng of products.

Giữ contact với QA & QC để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of unique materials.

Làm việc với các nhà cung ứng trong việc tùy chỉnh cấu hình một khối hệ thống nhằm bảo đảm việc cung ứng kịp thời các nguyên vật liệu chất lượng.

Các các từ đi với chất lượng thường gặp:

Acceptance quality level: tiêu chuẩn nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm

High chất lượng goods: hàng quality cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng chất lượng của đơn vị sản xuất

Quality assurance: sự đảm bảo chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, thống trị chất lượng

Quality control department: phòng đánh giá chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chỉnh chất lượng

Total quality control / management: cai quản chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities to lớn make improvement for cost efficiency to lớn maximize productivity

Kiểm soát và phân tích chuyển động sản xuất để đổi mới hiệu quả túi tiền nhằm về tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees to lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào tạo nên nhân viên cấp dưỡng để cải thiện năng suất của công ty.

Các cụm từ đi với Productivity thường gặp:

Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: năng suất sản xuất

Productivity tools: vẻ ngoài tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, mặt hàng tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng to hàng tồn kho trong thời gian dài hay không tốt cho bạn vì giá cả lưu trữ sản phẩm tồn kho, lỗi thời cùng hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc thống trị toàn bộ hàng tồn kho là một trong những phần quan trọng của một chiến lược bán sản phẩm thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the kết thúc of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê nguyên liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các nhiều từ đi với Inventory thường xuyên gặp:

Inventory control: kiểm soát và điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê mặt hàng tồn kho

Inventory management: quản lý hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho giữ hộ bán

Inventory pricing: phương pháp định giá bán hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment to supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch bán buôn máy móc, thứ nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu chế tạo của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa thay thế định kỳ, bảo trì máy móc, khối hệ thống thiết bị ở trong nhà máy.

Các các từ đi với Equipment thường xuyên gặp:

Automated equipment: thiết bị auto hóa

Automatic kiểm tra out equipment: thiết bị kiểm soát tự động

Capital equipment: sản phẩm công nghệ sản xuất

Equipment và infrastructure: trang thiết bị và các đại lý hạ tầng

Equipment funds: quỹ mua sắm thiết bị

Stand-by equipment: lắp thêm dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Companies are trying lớn reduce manufacturing cycle time.

Các doanh nghiệp đang nỗ lực làm giảm thời hạn của chu kỳ sản xuất.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 21 Trang 14 Sgk Toán 6 Tập 1 Trang 14 Sgk Toán 6 Tập 1

Lập chiến lược và chỉ đạo các phần tử kỹ thuật sản xuất, kỹ thuật thử nghiệm và cung ứng kỹ thuật.