Công Nhân Viên Tiếng Anh Là Gì

     
In 2007, the Carrier Corporation had sales of more than $15 billion & employed some 45,000 people.

Bạn đang xem: Công nhân viên tiếng anh là gì


Do you know that since the millennium, the number of attacks on humanitarian aid workers has tripled?
The university staff consists of over 2000 academic employees và another 2,000 administration workers.
Tinh thần công nhân viên giảm sút cùng cùng với trận mưa ấy , với sự hài lòng của khách hàng cũng bớt theo .
Trường có hơn 4.000 cán bộ công nhân viên, một nửa trong các đó là giảng viên/nhà nghiên cứu, 368 vị là giáo sư.
Một số học tập giả nhận định rằng sự hài lòng của khách hàng và sự chấp thuận của công nhân viên không đào thải nhau .
Some academics believe that customer satisfaction & employee satisfaction aren"t mutually exclusive .
Những ủy viên này ước ao gởi các người quản lí lý, giám thị, đốc công và toàn bộ công nhân viên mang lại viếng thăm chi nhánh.
These executives wanted to lớn send their superintendents, supervisors, & foremen —in fact, all their workers— on tour.
Hiện tại, học bổng phân thành hai chương trình: công tác Học bổng Đại học tập (Trung Quốc) với Học bổng con em của mình Công nhân viên.
Currently, the Tung OOCL Scholarship comprises two programs: University Scholarship Program (China) & Employee"s Children Scholarship Program.
Dịch vụ người tiêu dùng tập trung vào việc làm cho người tiêu dùng vui lòng , cùng văn hoá doanh nghiệp thì tạo cho công nhân viên niềm hạnh phúc .

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sgk Vật Lý Lớp 10, Giải Bài Tập Vật Lý 10


Customer service is about making customers happy , & the culture is about making employees happy .
Cho cho tới thời đặc điểm này , hàng năm một lần công ty thực hiện khảo tiếp giáp cán cỗ công nhân viên để tìm kiếm thông tin phản hồi .
Hàng trăm công nhân viên đang viếng thăm cơ sở chi nhánh và xem video Nhân-chứng Giê-hô-va—Một tổ chức nằm sau danh hiệu.
Hundreds of their workers have toured the branch facilities và have watched the clip Jehovah’s Witnesses —The Organization Behind the Name.
Cô ta dành cả buổi sớm gọi cho doanh nghiệp thực phẩm hỏi về bảng phân công nhân viên ở buổi tiệc mừng năm mới từ thời điểm năm 2003.
She spent her morning calling catering companies asking about employee rosters from a New Year"s Eve party back in 2003.
Lập một kế hoạch đầu năm mới có thể chất nhận được công nhân viên hưởng trọn lợi đầy đủ những đóng góp trước thuế được phép mặt hàng năm của họ .
Setting up a plan early on can permit employees to take full advantage of their annual allowed pretax contributions .
Trong số những người dân bị đình chỉ bao hàm 7.899 nhân viên công an, 614 nhân viên cảnh sát địa phương, 47 thống đốc huyện với 30 thống đốc quần thể vực.

Xem thêm: Phan Đình Giót Lấp Lỗ Châu Mai Là Gì ? Lỗ Châu Mai Là Gì Anh Hùng Phan Đình Giót


Among those suspended include 7,899 police officers, 614 gendarmerie officers, 47 district governors và 30 regional governors.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M