CPK LÀ VIẾT TẮT CỦA TỪ GÌ

     

PPK so với CPK PPK và CPK chủ yếu là chỉ số khả năng tiến trình. Khi PPK viết tắt của Process Performance Index, CPK là từ viết tắt của Process Capability Index. Cả PPK


*

Giữa các so sánh giữa "Trong số" và "giữa" là hai giới từ thường bị nhầm lẫn trong tiếng Anh. Họ có vẻ khá giống nhau - chúng được sử dụng để so sánh hoặc liên quan đến hai hoặc nhiều thứ ...

Bạn đang xem: Cpk là viết tắt của từ gì

Khác biệt giữa sự khác biệt và khác biệt Sự khác biệt giữa


*

1. Câu trả lời chính xác nhất về CPK là gì?

1.1. Khái niệm CPK là gì?

CPK là viết tắt của cụm từ “Process Capability Index” – đây được hiểu là một chỉ số về khả năng xử lý trong quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp hiện nay. Theo đó, trong quá trình cải tiến các quy trình sản xuất, doanh nghiệp sẽ dựa vào các chỉ số khả năng xử lý CPK này hay các tỷ lệ về khả năng xử lý để làm thước đo chính. Thông qua đó, họ sẽ có thể thống kê được về khả năng mà quy trình mới có thể tạo ra trong một giới hạn về đặc điểm kỹ thuật.


*

Khái niệm CPK là gì?

Trên thực tế thì chỉ số CPK chỉ có ý nghĩa đối với những quy trình sản xuất đang ở trạng thái có kiểm soát thống kê. Và các chỉ số về khả năng xử lý sẽ thể hiện mức độ đo lường, sự biến thiên một cách tự nhiên mà bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng cần phải trải qua so với những đặc điểm liên quan đến các giới hạn kỹ thuật. Đồng thời nó cũng cho phép so sánh nhiều quy trình khác nhau theo một mức độ tổ chức có kiểm soát.

Việc làm sản xuất - vận hành sản xuất tại Hồ Chí Minh

1.2. Công thức tính chỉ số khả năng xử lý CPK


*

Công thức tính chỉ số khả năng xử lý CPK

Để có thể tính được về chỉ số CPK, cần thực hiện theo công thức sau:

Min (USL – X) or (X – LSL)

CPK = ──────────────────

3⸹

Trong đó:

- USL là giới hạn về kỹ thuật ở trên

- LSL là giới hạn về kỹ thuật ở dưới

- ⸹ là độ lệch chuẩn

- X là giá trị trung bình của tập hợp các giá trị


*

Ví dụ về tính chỉ số CPK

Để hiểu rõ hơn về công thức tính chỉ số khả năng xử lý CPK này, các bạn có thể theo dõi ví dụ dưới đây:

Với các thông số:

+ Giới hạn của kỹ thuật ở trên là 6.5

+ Giới hạn của kỹ thuật ở dưới là 6.3

+ Độ lệch chuẩn của các giá trị là 0.030


+ Giá trị trung bình của tập hợp các giá trị là 6.4

Áp dụng theo công thức, ta tính được chỉ số CPK như sau:

USL – X 6.50 – 6.40

Z(USL) = ────── = ──────── = 3.34

⸹ 0.030

X – LSL 6.40 – 6.30

Z(LSL) = ────── = ──────── = 3.34

⸹ 0.030

Z(min) 3.34

CPK = ─────── = ───── = 1.11

3 3

1.3. Giá trị đề xuất của chỉ số CPK

Hiện nay, các chỉ số về khả năng xử lý CPK đối với quy trình sản xuất hầu hết đều được xây dựng dựa trên khả năng mong muốn cùng với các giá trị ngày càng cao hơn trong các doanh nghiệp. Theo đó, nếu các giá trị đạt gần hay dưới 0 thì sẽ thể hiện kết quả là các quá trình hoạt động đang ở ngoài mục tiêu hay cũng có thể là đang có độ biến thiên khá cao.

Và việc đưa ra các điều chỉnh cho giá trị của các mục tiêu đó như thế nào, khả năng xử lý các quy trình có đạt được mức tối thiểu và có thể chấp nhận được hay không sẽ là do quan điểm của từng cá nhân hay sự đồng thuận ở từng ngành, cơ sở hoạt động riêng biệt. Ví dụ như đối với ngành công nghiệp sản xuất ôtô thì với nhóm hành động công nghiệp sẽ đưa ra các phương án, quy trình thực hiện khác nhau và liên quan đến quy trình phê duyệt các phần sản xuất. Tuy nhiên thì các tiêu chí này cũng còn gây ra khá nhiều vấn đề, tranh cãi bởi một số quy trình khi được áp dụng vào sản xuất lại không thể đánh giá được khả năng, không tính được các chỉ số CPK một cách chính xác nhất.

Việc làm trưởng phòng sản xuất


Giá trị đề xuất của chỉ số CPK

Bởi khả năng xử lý quy trình sản xuất CPK được xem là một chức năng đặc tả riêng biệt, theo đó các chỉ số CPK này chỉ hoạt động tốt như những thông số về kỹ thuật. Ví dụ như là các thông số kỹ thuật sẽ xuất phát từ các hướng dẫn nhưng lại không xem xét đến các chức năng hay mức độ quan trọng của các bộ phận khác. Như vậy thì mọi vấn đề thảo luận liên quan đến quy trình sản xuất đều sẽ vô ích. Ngược lại thì nếu như tập trung nhiều hơn vào các rủi ro thực sự của các quy trình và đưa ra hướng xử lý phù hợp thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.


Sự khác biệt giữa Năng lực quá trình (Cp, Cpk) và Hiệu suất quá trình (Pp, Ppk)

21.06.2021 — Cp, Cpk, Pp, Ppk — 4 min read

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất trên mạng khi tôi tham gia các diễn đàn thảo luận về chủ đề Cp, Cpk và Pp, Ppk đó là:

Sự khác biệt giữa phân tích năng lực quá trình (Cp, Cpk) và phân tích hiệu suất quá trình (Pp, Ppk)?Ứng dụng của (Cp, Cpk) và (Pp, Ppk) là gì?

Trong khi có rất nhiều bài viết về sự khác biệt trong tính toán giữa các chỉ số này, nhưng rất ít bài viết về sự khác biệt trong ứng dụng, tức là nơi mỗi chỉ số này được sử dụng và chúng giúp chúng ta giải quyết những vấn đề sản xuất nào. Do đó, trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cách sử dụng tốt nhất từng kỹ thuật này trong môi trường sản xuất.

(Lưu ý rằng bài viết này từ quan điểm của người làm việc trong môi trường sản xuất.)

Khi nào thì dùng Cp, Cpk và Pp, Ppk


Phân tích năng lực quá trình (Cp)

Một nghiên cứu năng lực quá trình sử dụng dữ liệu từ một mẫu để DỰ ĐOÁN khả năng của một quá trình sản xuất để tạo ra các chi tiết phù hợp với thông số kỹ thuật

Dự đoán này cho phép chúng ta “xác nhận” một quá trình sản xuất mới là phù hợp để sử dụng trong sản xuất. Do đó, Phân tích năng lực của quá trình được sử dụng tốt nhất trong quá trình Chạy sản phẩm mới (NPI), hoặc vào đầu mỗi ngày hoặc mỗi ca sản xuất như một phương pháp kiểm tra xem một quá trình có nằm trong tầm kiểm soát và có khả năng sản xuất các chi tiết đáp ứng các thông số kỹ thuật hay không.

Lưu ý rằng khi chúng ta nói về khả năng của quá trình, chúng ta có xu hướng bỏ qua một từ quan trọng: "tiềm năng". Chỉ số Cp cung cấp một thước đo về khả năng tiềm năng của quá trình, tức là quá trình có thể thực hiện tốt như thế nào nếu không có thay đổi trong các điều kiện cơ bản của quá trình.


Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng trong thế giới thực, các điều kiện cơ bản của quá trình thay đổi liên tục - dụng cụ hao mòn, người vận hành thay đổi, máy móc nóng lên, bỏ qua bảo trì, nguyên liệu thô thay đổi theo từng lô - và do đó, chúng ta cần một cơ chế để theo dõi, kiểm soát và điều chỉnh hiệu suất của chúng ta theo thời gian. Đó chính là kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê và cụ thể là Biểu đồ kiểm soát.

Kiểm soát quá trình bằng phương pháp thống kê và Biểu đồ kiểm soát

SPC là một công cụ để theo dõi và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm ngăn chặn việc sản xuất sản phẩm không phù hợp. Thuật ngữ chính ở đây là "kiểm soát". Không giống như phân tích năng lực quá trình và phân tích hiệu suất quá trình trong đó chúng ta đo lường và phân tích mà không thay đổi cài đặt cho đến khi nghiên cứu hoàn tất, SPC yêu cầu chúng ta đo lường, phân tích và hành động theo thời gian thực của phân tích. SPC giúp chúng ta phát hiện sự không ổn định trong quá trình do những thứ như mài mòn dụng cụ, giảm áp suất, thay đổi nhiệt độ v.v. và do đó yêu cầu chúng ta thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo rằng quá trình trở lại ổn định và tiếp tục sản xuất theo thông số kỹ thuật.

Phân tích Hiệu suất quá trình (Pp)

Một nghiên cứu về hiệu suất của quá trình được sử dụng để ĐÁNH GIÁ quá trình sản xuất và trả lời câu hỏi: "quá trình thực sự hoạt động như thế nào trong một khoảng thời gian?" Trong việc sử dụng hàng ngày, chúng ta có xu hướng bỏ qua một từ quan trọng "thực tế" khỏi tên của phân tích này.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Sinh Học 7 Chi Tiết Nhất, Sơ Đồ Tư Duy Giun Đất

Thiếu từ “Thực tế” trong hiệu suất quá trình và thiếu từ “Tiềm năng” trong năng lực quá trình dẫn đến sự nhầm lẫn đáng kể giữa các học viên.

Phân tích hiệu suất quá trình được sử dụng tốt nhất khi bạn có dữ liệu kiểm tra và bạn muốn sử dụng dữ liệu kiểm tra để hiểu cách quá trình sản xuất của bạn thực sự được thực hiện. Đây là phân tích lịch sử chứ không phải phân tích dự đoán, nhưng vẫn có thể được sử dụng để thúc đẩy cải tiến quá trình.

Sự khác biệt quan trọng

Lưu ý rằng một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất và lỗi thường mắc phải xảy ra trong quá trình thu thập dữ liệu. Phân tích năng lực quá trình yêu cầu dữ liệu được thu thập trong trình tự sản xuất, tức là theo thứ tự các chi tiết được sản xuất.

Điều này là do phân tích năng lực quá trình được dự đoán dựa trên quá trình ổn định theo thời gian và chúng ta phải đo lường và so sánh sự thay đổi của quá trình theo thời gian để xác định tính ổn định. Mặt khác, phân tích hiệu suất quá trình không yêu cầu dữ liệu trong sản xuất theo trình tự vì nó sử dụng độ lệch chuẩn tổng thể và không quan trọng thứ tự các chi tiết được sản xuất theo thứ tự nào.

Cp và Cpk yêu cầu quá trình sản xuất phải ổn định, trong khi Pp và Ppk không yêu cầu quá trình ổn định. Vì vậy, Cp và Cpk là hiệu suất tốt nhất mà quá trình có thể thực hiện khi nó ổn định, và Pp và Ppk là hiệu suất thực tế so với lý thuyết tốt nhất đó.


Thế nào là một quá trình có tính ổn định?

Một quá trình có tính ổn định cao, nếu nó nhất quán hay còn gọi là ít có sự dao động. Sự dao động này được đo lường qua các thông số quan trọng trên sản phẩm, là đầu ra của quá trình. Nó có thể là trung bình hoặc độ lệch chuẩn của một vài thông sống quan trọng. Nếu quá trình nhất quán theo thời gian, và ít có sự dao động ta nói đây là quá trình ổn định. Ví dụ quá trình như hình phía dưới được gọi là một quá trình ổn định vì có tính nhất quán theo thời gian.


1. Câu vấn đáp đúng chuẩn tốt nhất về CPK là gì?

1.1. Khái niệm CPK là gì?

CPK là viết tắt của cụm trường đoản cú “Process Capability Index” – trên đây được phát âm là 1 trong chỉ số về kĩ năng cách xử trí trong quy trình phân phối trên những công ty lớn hiện nay. Theo đó, vào quá trình đổi mới các quá trình tiếp tế, công ty lớn đã phụ thuộc các chỉ số kỹ năng cách xử trí CPK này tốt các xác suất về năng lực xử trí để triển khai thước đo chủ yếu. Thông thông qua đó, họ sẽ có thể thống kê được về tài năng mà lại tiến trình mới hoàn toàn có thể tạo nên vào một số lượng giới hạn về điểm sáng nghệ thuật.

Bạn đang xem: Cpk là viết tắt của từ gì

*

Khái niệm CPK là gì?

Trên thực tiễn thì chỉ số CPK chỉ tất cả ý nghĩa sâu sắc đối với phần đa các bước cung cấp đã sống tâm lý có kiểm soát thống kê. Và những chỉ số về tài năng cách xử lý đang diễn đạt mức độ thống kê giám sát, sự phát triển thành thiên một biện pháp thoải mái và tự nhiên cơ mà bất kỳ một quá trình sản xuất nào cũng rất cần được trải qua đối với hầu như Điểm sáng liên quan mang đến các số lượng giới hạn nghệ thuật. Đồng thời nó cũng chất nhận được đối chiếu các tiến trình khác nhau theo một mức độ tổ chức triển khai bao gồm kiểm soát.

Việc làm phân phối – quản lý thêm vào trên Hồ Chí Minh

1.2. Công thức tính chỉ số tài năng cách xử trí CPK

*

Công thức tính chỉ số khả năng cách xử lý CPK

Để có thể tính được về chỉ số CPK, bắt buộc tiến hành theo phương pháp sau:

Min (USL – X) or (X – LSL)

CPK = ──────────────────

3⸹

Trong đó:

– USL là số lượng giới hạn về nghệ thuật sinh sống trên


– LSL là số lượng giới hạn về chuyên môn sinh sống dưới

– ⸹ là độ lệch chuẩn

– X là giá trị trung bình của tập phù hợp những giá bán trị

*

lấy ví dụ về tính chất chỉ số CPK

Để nắm rõ rộng về cách làm tính chỉ số năng lực giải pháp xử lý CPK này, các bạn có thể quan sát và theo dõi ví dụ bên dưới đây:

Với những thông số:

+ Giới hạn của kỹ thuật ngơi nghỉ bên trên là 6.5

+ Giới hạn của nghệ thuật ngơi nghỉ bên dưới là 6.3

+ Độ lệch chuẩn chỉnh của những giá trị là 0.030

+ Giá trị mức độ vừa phải của tập đúng theo các cực hiếm là 6.4

Áp dụng theo công thức, ta tính được chỉ số CPK nhỏng sau:

USL – X 6.50 – 6.40

Z(USL) = ────── = ──────── = 3.34

⸹ 0.030

X – LSL 6.40 – 6.30

Z(LSL) = ────── = ──────── = 3.34

⸹ 0.030

Z(min) 3.34

CPK = ─────── = ───── = 1.11

3 3

1.3. Giá trị lời khuyên của chỉ số CPK

Trong thời điểm này, những chỉ số về kĩ năng cách xử lý CPK đối với các bước cung ứng đa số số đông được thi công dựa vào kỹ năng ước muốn với những cực hiếm ngày càng tốt hơn trong số công ty lớn. Theo kia, ví như những quý hiếm đạt gần tốt bên dưới 0 thì vẫn trình bày công dụng là các quy trình hoạt động sẽ sinh sống kế bên kim chỉ nam xuất xắc cũng hoàn toàn có thể là đang xuất hiện độ trở thành thiên tương đối cao.

Và bài toán chỉ dẫn các điều chỉnh mang lại quý hiếm của những mục tiêu đó thế nào, kĩ năng cách xử trí những tiến trình tất cả có được mức về tối thiểu cùng có thể chấp nhận được hay không đang là vì cách nhìn của từng cá thể giỏi sự đồng thuận ngơi nghỉ từng ngành, cơ sở hoạt động riêng lẻ. Ví dụ nhỏng đối với ngành công nghiệp cấp dưỡng ô tô thì cùng với team hành vi công nghiệp sẽ đưa ra các phương pháp, tiến trình thực hiện khác biệt và tương quan mang đến quá trình phê để mắt những phần phân phối. Tuy nhiên thì những tiêu chuẩn này cũng còn tạo ra khá nhiều vụ việc, tranh cãi xung đột vày một trong những các bước khi được vận dụng vào phân phối lại chẳng thể reviews được khả năng, kế bên được những chỉ số CPK một biện pháp đúng mực nhất.

Xem thêm: Nên Dùng Miếng Lót Sơ Sinh Là Gì, Miếng Lót Hay Tã Dán Tốt Cho Trẻ Sơ Sinh

Việc làm cho trưởng chống sản xuất

*

Giá trị khuyến cáo của chỉ số CPK

Bởi tài năng xử trí quy trình cấp dưỡng CPK được xem là một tính năng đặc tả hiếm hoi, Từ đó các chỉ số CPK này chỉ chuyển động tốt giống như các thông số kỹ thuật về nghệ thuật. lấy ví dụ như như là các thông số nghệ thuật đã bắt đầu từ những gợi ý cơ mà lại không để ý cho các tính năng xuất xắc cường độ đặc trưng của các thành phần không giống. Vậy nên thì hầu như vấn đề thảo luận tương quan cho quá trình sản xuất những đang ăn hại. trái lại thì giả dụ nlỗi tập trung nhiều hơn nữa vào các khủng hoảng thực sự của các quy trình cùng chỉ dẫn phía giải pháp xử lý phù hợp thì vẫn mang đến kết quả giỏi rộng.