DANH LAM THẮNG CẢNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
admingiaotiep, giaotieptienganh, tailieugiaotiep

Việt Nam nổi tiếng với rừng đá quý biển tệ bạc và vô vàn đa số danh lam chiến hạ cảnh nổi tiếng. Khắp các vùng miền từ bỏ Bắc mang đến Nam lúc nào cũng đầy ắp các du khách đến thưởng nước ngoài vẻ đẹp nhất hùng vĩ được vạn vật thiên nhiên ban tặng kèm của tổ quốc ta. Để có thể làm nhiều mẫu mã mẫu câu tiếp xúc hàng ngày và nâng cao phản xạ giao tiếp, chúng ta hay cùng Ms.Thanh trang bị mang đến mình các từ vựng tiếng Anh về danh lam thắng cảnh việt nam nhé!

Các bài xích liên quan

— TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ DANH LAM THẮNG CẢNH VIỆT NAM–

Các danh lam chiến hạ cảnh sống Miền Bắc


Bạn đang xem: Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

*

1. Bat Trang pottery village /Bat Trang ˈpɒtəri ˈvɪlɪʤ/: xóm gốm chén bát Tràng

2. Dong Xuan Market /Dong Xuan ˈmɑːkɪt/: Chợ Đồng Xuân

3. Ha Long cất cánh /Ha Long beɪ/: Vịnh Hạ Long

4. Ha Noi Old Quarter /Ha Noi əʊld ˈkwɔːtə/: phố cổ Hà Nội

5. Hanoi Old Citadel – /Hanoi əʊld ˈsɪtədl /: Thành cổ Hà Nội

6. Hanoi Opera House /ˈɒpərə haʊs/: công ty hát mập Hà Nội

7. Imperial Citadel of Thang Long /ɪmˈpɪərɪəl ˈsɪtədl ɒv Thang Long/: Hoàng Thành Thăng Long

8. Long Bien Bridge /Long Bien brɪʤ/: mong Long Biên

9. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: kho lưu trữ bảo tàng lịch sử giang sơn Việt Nam

10. One Pillar Pagoda /Mot Cot pəˈgəʊdə/: chùa Một Cột

11. Phong Nha – Ke Bang National Park /Phong Nha – Ke Bang ˈnæʃənl pɑːk/: Vườn giang sơn Phong Nha – Kẻ Bàng

12. Quan Su Temple /Quan Su ˈtɛmpl/: Đền quán Sứ

13. Quan liêu Thanh Temple /Quan Thanh ˈtɛmpl/: Đền tiệm Thánh

14. St. Joseph’s Cathedral /St. ˈʤəʊzɪfs kəˈθiːdrəl/: thánh địa lớn


*

15. Sword Lake /sɔːrd leɪk/: hồ Hoàn Kiếm/ hồ nước Gươm

16. Temple of Literature /ˈtɛmpl ɒv ˈlɪtərɪʧə/: văn miếu Quốc Tử Giám

17. Tran Quoc pagoda /Tran Quoc pəˈgəʊdə/: chùa Trấn Quốc


*Xem thêm: Đặc Điểm Chung Tế Bào Nhân Sơ Là Gì ? Thành Phần Chính Và Các Đặc Điểm?

18. Trang An Landscape Complex /Trang An ˈlænskeɪp ˈkɒmplɛks /: Quần thể danh win Tràng An

19. Truc Bach lake – /Truc Bach leɪk/: hồ Trúc Bạch

20. Van Phuc Silk Village /Van Phuc sɪlk ˈvɪlɪʤ /: xã lụa Vạn Phúc

21. Viet phái nam Fine Arts Museum – /faɪn ɑːts mju(ː)ˈzɪəm/: bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam

22. Vietnam museum of ethnology /Vietnam mju(ː)ˈzɪəm ɒv ɛθˈnɒləʤi /: Bảo tàng dân tộc học

23. Water puppet theatre /ˈwɔːtə ˈpʌpɪt ˈθɪətə/: đơn vị hát múa rối nước

Các danh lam win cảnh ở miền Trung

A. Danh lam thắng cảnh sinh hoạt Đà Nẵng


*

1. Tía Na Hills /Ba Ha Hills/: Núi Bà Nà

2. Rồng Bridge /ˈdrægən brɪʤ/: mong Sông Hàn


*

3. Nhị Van pass /Hai Van pɑːs/: Đèo Hải Vân

4. Linh Ung Pagoda /Linh Ung pə’goudə/: miếu Linh Ứng

5. Marble Mountain /ˈmɑːbl ˈmaʊntɪn /: tử vi ngũ hành Sơn

6. Museum of Cham Sculpture /mjuˈzɪəm ɒv Cham ˈskʌlpʧə/: kho lưu trữ bảo tàng điêu tương khắc Chăm

7. My Khe Beach /My Khe biːʧ/: bãi biển Mỹ Khê

8. My Son Sanctuary /My Son ˈsæŋktjʊəri/: Thánh địa Mỹ Sơn

9. Non Nuoc Beach /Non Nuoc biːʧ /: bãi tắm biển Non Nước

10. Rooster Church /ˈruːstə ʧɜːʧ/: thánh địa Con Gà

11. Son Tra Peninsula /Son Tra pə’ninsjulə/: Bán đảo Sơn Trà

12. The Sun wheel / ðə sʌn wiːl/: vòng quay Mặt Trời

B. Danh lam win cảnh sinh hoạt Huế
Xem thêm: " An Apple A Day Keeps The Doctor Away Nghĩa Là Gì ? Please Wait

1. Can Chanh Palace /Can Chanh ˈpæləs/: Điện bắt buộc Chánh

2. Citadel of Ho Dynasty /ˈsɪtədl ɒv Ho ˈdɪnəsti/: Thành nhà Hồ

3. Dien Tho palace /Dien Thoˈpæləs/: Cung Diên Thọ

4. Gia Long mausoleum /Gia Long mɔːsəˈliːəm: Lăng Gia Long

5. Hue Citadel /Hueˈsɪtədəl/: kinh thành Huế

6. Hue Royal Maritime Museum /Hue ˈrɔɪəl ˈmærɪtaɪm mjuˈziːəm/: kho lưu trữ bảo tàng Cổ vật dụng Cung đình Huế

7. Hue Temple of Literature /Hue ˈtempl əv ˈlɪtrətʃər/: văn miếu quốc tử giám Huế

8. Hueancient capital /Hueˈeɪnʃənt ˈkæpɪtl/: ráng đô Huế

9. Huong river /Huongˈrivər/: Sông Hương

10. Imperial City /ɪmˈpɪriəl ˈsɪti/:Hoàng thành

11. Khai Dinhmausoleum /Khai Dinh ˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Khải Định

12. Meridian Gate Hue /məˈrɪdiən ɡeɪt Hue/:Ngọ Môn Huế

13. Minh với mausoleum /Minh Mangˌmɔːsəˈliːəm/: Lăng vua Minh Mạng

14. Ngớ ngẩn BinhMountain /Ngu Binh ˈmaʊntn/: Núi Ngự Bình

15. Tu Dam pagoda /Tu Dam pəˈɡoʊdə: miếu Từ Đàm

16. Tu Duc mausoleum / Tu Duc mɔːsəˈliːəm /: Lăng vua từ Đức

17. Bầu Hoa Palace /Thai Hoaˈpæləs/: Điện Thái Hòa

18. The Complex of Hue Monuments /ðə ˈkɒmplɛks ɒv Hue ˈmɒnjʊmənts/: Quần thể di tích lịch sử Cố đô Huế

19. Thien Mupagoda / Thien Mu pəˈɡoʊdə/: chùa Thiên Mụ

20. Truong Tien bridge /Tuong Tien brɪdʒ/: ước Trương Tiền

Các danh lam win cảnh sống miền Nam

1. Tập đoàn bitexco financial tower /Bitexco faɪˈnænʃəl ˈtaʊə/: Tháp tài bao gồm Bitexco

2. Central Post Office /ˈsɛntrəl pəʊst ˈɒfɪs/: Bưu năng lượng điện Trung Tâm

3. Cu đưa ra Tunnels /Cu chi ˈtʌnlz/: Địa đạo Củ Chi

4. Fine Art Museum /faɪn ɑːt mju(ː)ˈzɪəm/: bảo tàng Mỹ Thuật

5. National Museum of Vietnamese History /ˈnæʃənl mju(ː)ˈzɪəm ɒv ˌvjɛtnəˈmiːz ˈhɪstəri/: kho lưu trữ bảo tàng lịch sử giang sơn Việt Nam


6. Notre-Dame Cathedral /Notre deɪm kəˈθiːdrəl/: thánh địa Đức Bà

7. Nguyen Hue Walking Street /Nguyen Hue ˈwɔːkɪŋ striːt/: Phố quốc bộ Nguyễn Huệ

8. Reunification Palace /ˌriːˌjuːnɪfɪˈkeɪʃən ˈpælɪs/: Dinh Thống Nhất

9. Sai Gon Opera House /Sai Gon ˈɒpərə haʊs /: công ty hát khủng Sài Gòn

10. Không nên Gon Zoo & Botanical Garden /Sai Gon zuː ænd bəˈtænɪkəl ˈgɑːdn/: Thảo thay Viên

11. Starlight Bridge /ˈstɑːlaɪt brɪʤ/: ước Ánh Sao

12. Turtle Lake /ˈtɜːtl leɪk/: Hồ con Rùa

13. Thu Thiem Tunnel /Thu Thiem ˈtʌnl/: Hầm Thủ Thiêm

————

Chúc các bạn ôn tập thiệt tốt!

————-

Ms.Thanh’s Toeic

Các khóa học hiện tại: http://msthanhtoeic.vn/courses/khoa-hoc/

Lịch khai giảng các khóa học trong tháng: http://msthanhtoeic.vn/category/lich-khai-giang/