ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 8 HK2

     

olympicmyviet.com.vnxin ra mắt đến các emtài liệuôn tậphọc kì 2mônTin học tập lớp 8. Văn bản tài liệu gồm: tóm tắtlý thuyết, các câu hỏi trắc nghiệm và bài xích tập tự luận luân chuyển quanh ngôn từ chương trình học tập kỳ 2 môn Tin học tập 8. Hy vọng tài liệu này sẽ một phần nào giúp những em ôn thi thật tác dụng để từ tin bước vào kỳ thi sắp đến tới. Mời những em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: đề cương tin học 8 hk2


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II – MÔN TIN HỌC 8NĂM HỌC: 2016-2017A. LÝ THUYẾT:

1. Chương trình máy tính xách tay là một dãy những lệnh nhưng mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

2. Ngôn từ lập trình là tập hợp những ký hiệu với quy tắc viết các lệnh chế tạo thành một chương trình hoàn hảo và tiến hành được trên vật dụng tính.

3. Trường đoản cú khoá: Program, var, begin, end, uses, const

4. Một công tác gồm tất cả 2 phần: Phần khai báo và phần thân chương trình. Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc hoàn toàn có thể không nhưng mà phần thân sẽ phải có

5. Tên dùng làm phân biệt những đại lượng trong lịch trình và do fan lập trình đặt.

Cách đặt tên: tên phải khác biệt ứng với các đại lượng khác nhau, tên không trùng với từ khoá, không bước đầu bằng số, không tồn tại dấu cách,…

6. Kí tự, số nguyên, số thực, xâu,…

7. +, -, *, /, mod, div

8.

- Biến được dùng làm lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi tiến hành chương trình.

Cú pháp: Var :

9. Hằng là đại lượng gồm giá trị ko đổi trong suốt quy trình thực hiện nay chương trình

Cú pháp: const =

10. * Bài toán là một các bước hay một trách nhiệm cần giải quyết

* Để xác minh một bài toán rõ ràng ta cần xác định rõ các điều kiện cho trước với kết quả phải thu được

* quy trình giải bài toán trên máy vi tính gồm 3 bước: xác minh bài toán, bộc lộ thuật toán với viết chương trình

12.

*

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

I. TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn đáp án đúng

Câu 1: Đâu là chuyển động lặp cùng với số lần không biết trước?

A. Mỗi ngày em đi học.

B. Một tuần lễ trường em tổ chức triển khai chào cờ 1 lần.

Xem thêm: Chuồng Nuôi Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Chăn Nuôi, Câu 1 Trang 118 Sgk Công Nghệ 7

C. Ngày em tiến công răng tía lần

D. Em sẽ tới nhà bà ngoại chơi vào hôm cả ba và chị em đi vắng.

Câu 2: Cú pháp của câu lệnh lặp cùng với số lần không biết trước là là:

A. If (Điu kin) then (Câu lnh);

B. For (Biến đếm):=(Giá tr đầu) to lớn (Giá tr cui) do (câu lnh);

C. While (điu kin) vị (câu lnh);

D. Var i,n: Integer;

Câu 3: Với ngữ điệu lập trình Pascal câu lệnh lặp: For i:=1 to 10 do x:=x+1; thì thay đổi đếm i phải được khai báo là phong cách gì?

A. Integer B. Real C. String D. Kiểu nào cũng được.

Câu 4: Số vòng lặp vào câu lệnh:

For (Biến đếm):=(Giá tr đầu) to (Giá tr cui) do (câu lnh);

được xác định:

A. Quý giá đầu + giá trị cuối + 1

B. Cực hiếm đầu + trở nên đếm + 1

C. Cực hiếm cuối - cực hiếm đầu + 1

D. Cực hiếm cuối – đổi mới đếm + 1

Câu 5: trong câu lệnh lặp:

For (Biến đếm):=(Giá tr đầu) to (Giá tr cui) do (câu lnh);

A. 1 đơn vị B. 2 đơn vị C. 3 đơn vị D. 4 đối chọi vị

Câu 6: Hãy cho biết thêm câu lệnh sau đang viết ra màn hình cái gì?

For i:=1 to 3.5 vì write(i);

A. 1 2 3

B. 1 3.5

C. 3.5

D. Công tác không chạy vị giá trị cuối của trở thành đếm là số thập phân.

Câu 7: sau khi thực hiện nay đoạn chương trình:

j:=0;

For i:=1 lớn 3 vày j:= j + 2; write(j);

thì giá trị in ra màn hình là:

A. 4 B. 6 C. 8 D. 10

Câu 8: sau khi thực hiện nay đoạn chương trình:

j:=0;i:=1;

while iCâu 9 Đánh du (x) vào ô Đúng hoc không nên tương ng vào các câu lnh Pascal sau. Nếu không nên sa li.

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

A. For i:=10 to 1 vì x:=x+1;

B. For i=1 khổng lồ 10 vày x:=x+1;

Câu 10 Đánh du (x) vào ô Đúng hoc sai tương ng vào các câu lnh Pascal sau. Nếu sai sa li.

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

C. While x =10 bởi vì x=x+1;

D. While x:=10 do x:=x+1;

ĐÁP ÁN:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

D

C

A

C

A

D

B

A


Câu 9:Đánh lốt (x) vào ô Đúng hoặc không đúng tương ứng trong số câu lệnh Pascal sau. Nếu sai sửa lại. (Mỗi câu đánh dấu đúng địa điểm được 0,25đ, sửa đúng được 0,25 đ)

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

A. For i:=10 lớn 1 vì x:=x+1;

x

A. For i:=1 lớn 10 vị x:=x+1;

B. For i=1 to lớn 10 vị x:=x+1;

x

B. For i:=1 to 10 vày x:=x+1;

Câu 10: Đánh vệt (x) vào ô Đúng hoặc sai tương ứng trong các câu lệnh Pascal sau. Ví như sai sửa lại. (Mỗi câu ghi lại đúng vị trí được 0,25đ, sửa đúng được 0,25 đ)

Câu lệnh

Đúng

Sai

Sửa lại

C. While x =10 do x=x+1;

x

C. While x =10 do x:=x+1;

D. While x:=10 vày x:=x+1;

x

D. While x=10 vị x:=x+1;

II. TỰ LUẬN:

1.Viết công tác tính diện tích s S của hình tam giác cùng với độ lâu năm một cạnh a và chiều cao tương ứng h (a với h là những số tự nhiên và thoải mái được nhập vào từ bỏ bàn phím)

Program tinhtoan;

Var a,h : interger;

S : real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap canh day và chieu cao :’); Readln (a,h);

S:=(a*h)/2;

Writeln(‘ Dien tich hinh tam giac la :’,S);

Readln

End.

Câu 2. Viết chương trình tính chu vi và ăn diện tích hình trụ có nửa đường kính r (được nhập tự bàn phím)

Program HINH_TRON;

uses crt;

Var r: real;

Const pi=3.14;

Begin

clrscr;

Write("Nhap ban kinh r:"); readln(r);

Writeln("Chu vi duong tron la:",2*pi*r);

Writeln("Dien tich hinh tron la:",pi*r*r);

Readln

end.

Câu 3. Viết chương trình giải phương trình ax+b=0

Program phuong_trinh;

uses crt;

Var a,b: real;

begin write("nhap so a ="); Readln(a); write("nhap so b ="); readln(b); If (a = 0) & (b = 0) then write (‘Phuong trinh co vo so nghiem’); if (a=0) và (b#0) then write ("phuong trinh vo nghiem") else write(‘nghiẹm la x=": -b/a); readln; end.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Ba Điểm Thẳng Hàng Ba Điểm Không Thẳng Hàng, Toán Lớp 6 Bài 2: Ba Điểm Thẳng Hàng

Câu 4. Viết chương trình in ra số lớn hơn trong hai số a,b (được nhập tự bàn phím).

Program SO_SANH1;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat: "); readln(a);

write("nhap so thu hai: "); readln(b);

if a> b then writeln(" So lon la:",a);

Chúc những em ôn tập thật tốt và đạt công dụng thật cao trong kỳ thi đặc biệt sắp tới!

*