ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 7

     Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học 7

A.xy vuông góc AB trên I cùng I là trung điểm của đoạn trực tiếp ABB.xy đi qua trung điểm của đoạn trực tiếp ABC.xy vuông góc với ABD.Cả 3 các sai

Câu 3:Mã câu hỏi:43426

Cho con đường thẳng MN cắt đoạn trực tiếp AB trên I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn thẳng AB nếu


A.AB là trung trực của MNB.I là trung điểm của đoạn trực tiếp ABC.MN vuông góc cùng với AB với I là trung điểm của ABD.MN vuông góc với AB

Câu 4:Mã câu hỏi:43432

Dạng phạt biểu không giống của định đề Ơ-clit là:


A.Qua một điểm ở không tính một con đường thẳngcó tối thiểu một con đường thẳng song song với mặt đường thẳng đóB.Qua một điểm ở ngoài một mặt đường thẳng chỉ có một con đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đóC.Qua một điểm ở bên cạnh một con đường thẳng có vô số đường thẳng tuy vậy song với đường thẳng đóD.Qua một điểm ở quanh đó một con đường thẳng gồm haiđường thẳng tuy nhiên song với đường thẳng đó

Câu 5:Mã câu hỏi:43434

Vẽ hai tuyến phố thẳng a, b sao để cho a // b. Vẽ con đường thẳng c vuông góc con đường thẳng a trên A. Lúc đó


A.c vuông góc bB.c trùng cùng với bC.c // bD.c giảm b

Câu 6:Mã câu hỏi:43437

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và những góc chế tạo ra thành tất cả một cặp góc so le trong đều nhau thì


A.Đường trực tiếp a vuông góc với đường thẳng bB.Đường trực tiếp a trùng với đường thẳng bC.Đường trực tiếp a cắt đường thẳng bD.a và b tuy nhiên song cùng nhau

Câu 7:Mã câu hỏi:43438

Cho(widehat xOy = widehat zOt = 45^o) như hình vẽ:

*

Phát biểu nào sau đấy là đúng:


A.Tia Oy là tia phân giác của góc xOtB.góc xOy và góc zOt là hai góc đối đỉnhC.(widehat yOt = 90^o)D.góc xOy với góc zOt là hai góc kề bù

Câu 8:Mã câu hỏi:43442

Nếu(a ot b;c ot b)thì
Xem thêm: Các Dụng Cụ Đo Lường Điện Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Đo Lường Điện

A.a cắt cB.a // cC.(a ot c)D.a//b

Câu 9:Mã câu hỏi:43445

Cho tam giác ABC vuông tại A có(widehat B = 35^o) thì số đo góc C bằng:


A.(widehat C = 135^o)B.(widehat C = 45^o)C.(widehat C = 55^o)D.(widehat C = 75^o)

Câu 10:Mã câu hỏi:43447

Cho hình vẽ sau, góc x có số đo là:

*


A.vuông góc cùng với đoạn thẳng trên trung điểmB.đi qua trung điểm của đoạn thẳngC.vuông góc với đoạn thẳngD.kết quả khác

Câu 12:Mã câu hỏi:43453

Hai mặt đường thẳng tuy vậy song là hai đường thẳng


A.không có điểm chungB.có ít nhất 1 điểm chungC.có rất nhiều điểm chungD.phân biệt

Câu 13:Mã câu hỏi:43456

Hai con đường thẳng cắt nhau sản xuất thành 4 góc (hình vẽ). Biết(widehat O_1 = 68^o). Số đo những góc sót lại là

*


A.(widehat O_3 = 68^o;widehat O_2 = widehat O_4 = 112^o)B.(widehat O_3 = 112^o;widehat O_2 = widehat O_4 = 68^o)C.(widehat O_3 = 122^o;widehat O_2 = widehat O_4 = 68^o)D.(widehat O_3 = 68^o;widehat O_2 = widehat O_4 = 122^o)

Câu 14:Mã câu hỏi:43459

Cho hình vẽ:

*

MN // BC, số đo góc A là:


A.dùng đo đạc trực tiếp nhằm suy ra kết luậnB.dùng hình vẽ nhằm suy ra kết luậnC.dùng lập luận để từ đưa thiết suy ra kết luậnD.dùng lập luận nhằm từ tóm lại suy ra giả thiết

Câu 16:Mã câu hỏi:43463

Ba đường thẳng khác nhau cắt nhau tại O tao thành từng nào cặp góc đối đỉnh? (không kể góc bẹt)


A.3B.9C.12D.6

Câu 17:Mã câu hỏi:43469

Cho hình vẽ, biết (widehat K_1 = widehat H_1;widehat K_2 = widehat E_2)

*

Có những đường thẳng tuy nhiên song là
Xem thêm: Lập Dàn Ý Tả Con Mèo Mà Em Thích Lớp 4, 5, Lập Dàn Ý Tả Con Mèo Nhà Em Lớp 4, 5

A.Hy // EzB.Hx // Ky // EzC.Hx cắt KyD.Đáp án không giống

Câu 18:Mã câu hỏi:43472

Cho hình vẽ, biết: ME // ND. Số đo góc tháng bằng:

*


A.Hai tia vuông gócB.Hai tia đối nhauC.Hai tia trùng nhauD.Đáp án khác

Câu 20:Mã câu hỏi:43478

Trong tam giác ABC, những tia phân giác của góc B cùng góc C cắt nhau tại G nếu(widehat BGC = 130^o)