Đôi Một Vuông Góc Là Gì

     

Cho tứ diện (OABC) có (OA,OB,OC) song một vuông góc cùng với nhau. Hotline (H) là hình chiếu của (O) trên (mp(ABC)). Mệnh đề như thế nào sai trong những mệnh đề sau:

Lời giải của GV olympicmyviet.com.vn


*

Ta tất cả (OA ot (OBC) Rightarrow OA ot BC,) nhưng mà (OH ot BC) ( Rightarrow BC ot (OAH) Rightarrow BC ot AH).Bạn đang xem: Đôi một vuông góc là gì

Tương tự, ta bao gồm (AB ot CH), suy ra giải đáp A, D đúng.

Bạn đang xem: đôi một vuông góc là gì

Ta có (dfrac1OH^2 = dfrac1OA^2 + dfrac1OI^2 ) (= dfrac1OA^2 + dfrac1OB^2 + dfrac1OC^2)

với (I = AH cap BC), suy ra giải đáp C đúng.

Đáp án bắt buộc chọn là: b


*

Sau này những em rất có thể coi phía trên như một đặc điểm cần nhớ nhằm sử dụng:

Trong tứ diện vuông (ba cạnh tại một đỉnh vuông góc cùng với nhau), hình chiếu của đỉnh đó lên mặt đối diện là trực trọng điểm của tam giác đó.


*

*

*

Cho hình chóp (S.ABCD) gồm (SA ot left( ABCD ight)) với (AB ot BC). Dựng (AH) là mặt đường cao của (Delta SAB). Khẳng định nào dưới đây sai?

Cho hình chóp (S.ABC) gồm (SA ot (ABC)) với (AB ot BC.) Số những mặt của tứ diện (S.ABC) là tam giác vuông là:

Cho hình chóp (S.ABC) tất cả đáy (ABC) là tam giác rất nhiều cạnh (a) và độ nhiều năm các sát bên (SA = SB = SC = b.) hotline (G) là trọng tâm của tam giác (ABC.) Độ nhiều năm đoạn thẳng (SG) bằng

Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (AE;AF) lần lượt là các đường cao của tam giác (SAB) cùng tam giác $SAD$. Call (M) là giao điểm của (SC) cùng với ( (AEF) ). Chọn khẳng định đúng trong các xác minh sau ?

Cho hình chóp (S.ABC) gồm cạnh (SA ot left( ABC ight)) cùng đáy (ABC) là tam giác cân nặng ở (C). Call (H) cùng (K) theo thứ tự là trung điểm của (AB) và (SB).

Xem thêm: Cách Chứng Minh Vuông Góc Lớp 7, 10 Cách Chứng Minh Hai Đường Thẳng Vuông Góc

xác định nào sau đây sai?

Cho tứ diện (OABC) bao gồm (OA,OB,OC) song một vuông góc với nhau. điện thoại tư vấn (H) là hình chiếu của (O) bên trên (mp(ABC)). Mệnh đề làm sao sai trong số mệnh đề sau:

Cho tứ diện (ABCD) có (AB ot CD) cùng (AC ot BD). Hotline (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên (mp(BCD)). Các khẳng định sau, xác minh nào sai?

Cho hình chóp $SABC$ gồm $SA ot left( ABC ight).$ call $H, m K$ theo thứ tự là trực tâm các tam giác $SBC$ và$ABC$. Mệnh đề như thế nào sai trong các mệnh đề sau?

Cho hai hình chữ nhật $ABCD$ cùng $ABEF$ phía trong hai khía cạnh phẳng khác biệt sao cho hai tuyến đường thẳng $AC$ và $BF$ vuông góc cùng với nhau. Hotline $CH$ cùng $FK$ theo lần lượt là con đường cao của nhị tam giác $BCE$ và $ADF$.

Khẳng định nào sau đấy là sai?

Cho hình chóp (S.ABCD) bao gồm đáy (ABCD) là hình vuông vắn và (SA ot left( ABCD ight)). điện thoại tư vấn (I), (J), (K) lần lượt là trung điểm của (AB), (BC) với (SB). Khẳng định nào sau đây sai?

Cho hình tứ diện (ABCD) có $AB$, $BC$, $CD$ song một vuông góc nhau. Hãy chỉ ra điểm (O) bí quyết đều tư điểm (A), (B), (C), (D).

Cho hình chóp $S.ABCD$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, mặt mặt $SAB$ là tam giác đa số và $SC = asqrt 2 $. điện thoại tư vấn $H,K$ theo thứ tự là trung điểm của các cạnh $AB$ với $AD$.Khẳng định làm sao sau đó là sai?.

Xem thêm: Wait For A While Nghĩa Là Gì Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh, For A While Nghĩa Là Gì

Cho hình chóp $S.ABC$ gồm $widehat BSC = 120^0,widehat CSA = 60^0,widehat ASB = 90^0,$ $SA = SB = SC.$ call $I$ là hình chiếu vuông góc của $S$ lên $mpleft( ABC ight).$ Chọn khẳng định đúng vào các khẳng định sau

Cho tứ diện $OABC$ bao gồm $OA,OB,OC$ song một vuông góc cùng với nhau. Call $H$ là hình chiếu của $O$ trên mặt phẳng $left( ABC ight)$. Xét những mệnh đề sau :

I. Vày $OC ot OA,OC ot OB$ phải $OC ot left( OAB ight)$.

II. Bởi $AB subset left( OAB ight)$nên $AB ot OC. m left( 1 ight)$

III. Gồm $OH ot left( ABC ight)$ và $AB subset left( ABC ight)$nên $AB ot OH. m left( 2 ight)$

IV. Trường đoản cú $left( 1 ight)$ và $left( 2 ight) Rightarrow AB ot left( OCH ight)$

Số mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên là:

Cho hình vỏ hộp $ABCD.A"B"C"D"$ gồm đáy là hình thoi $widehat BAD = 60^0$ và $A"A = A"B = A"D$. Hotline $O = AC cap BD$. Hình chiếu của $A"$ bên trên $left( ABCD ight)$ là :