ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO LÀ GÌ

     

Khi tò mò về một đúng theo chất, bọn họ luôn phải ghi nhận 4 định nghĩa quan trọng: phương pháp phân tử, công thức cấu tạo của hợp hóa học đó là gì? đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? đó là 4 định nghĩa rất là đặc biệt ở trong chất hóa học hữa cơ. Về 2 định nghĩa đầu bọn họ đã được học với biết một trong những bài trước, bây giờ chúng ta sẽ mày mò về 2 tư tưởng còn lại.

Bạn đang xem: đồng phân cấu tạo là gì

Đang xem: đồng phân cấu trúc là gì

Định nghĩa đồng đẳng, đồng phân

Nói nôm mãng cầu một cách đơn giản dễ dàng thì đồng đẳng là cùng một dãy thích hợp chất có cùng công thức tổng quát nhưng hơn hèn nhau một nhóm CH2, còn đồng phân là hầu hết hợp chất tất cả cùng công thức phân tử nhưng không giống nhau về bí quyết cấu tạo, dẫn tới đặc thù hóa học tập khác nhau. Rõ ràng như sau:

Đồng đẳng là gì?

Theo wikipedia, “dãy đồng đẳng là một dãy các hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô cơ) với cùng 1 công thức tổng quát, với các đặc thù hóa học tựa như do sự hiện diện của thuộc một nhóm chức, và biểu lộ các tính chất vật lý biến đổi dần dần dần do công dụng của câu hỏi tăng kích thước và trọng lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Các hợp chất trong và một dãy đồng đẳng không giống nhau bằng một hay các nhóm CH2”

Ví dụ: dãy đồng đẳng của Ankan: mêtan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12)

Đồng phân cấu tạo là gì?

Theo Wikipedia có mang “các đồng phân là các phân tử với cùng công thức hóa học tổng quát. Điều đó tương tự như như việc coi chúng có công thức cấu trúc (công thức chất hóa học khai triển) khác nhau. Các chất đồng phân không tốt nhất thiết bao gồm cùng tính chất hóa học trừ lúc chúng gồm cùng nhóm chức”.

Đồng phân bao gồm 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

Đồng phân cấu tạo

– Đồng phân mạch các bon ( Mạch ko nhánh, mạch gồm nhánh, mạch vòng)

– Đồng phân team chức

– Đồng phân địa chỉ ( vị trí link bội, địa chỉ nhóm chức)

Đồng phân hình học

– Đồng phân cis – trans

*
*
*

Các team chức thường chạm chán và số liên kết của tập thể nhóm chức

Bài tập vận dụng

Câu 1: trong những các chất: C3H8, C3H7Cl, C3H8O, C3H9N. Chất nào liệt kê có khá nhiều đồng phân nhất?

A. C3H7Cl B. C3H8O C. C3H8 D. C3H9N

Câu 2: Hợp chất hữu cơ X gồm công thức phân tử C2H4O2. Tổng số đồng phân mạch hở rất có thể có của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 3: cho các chất sau đây: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2 ; CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3 ; CH3-C(CH3)=CH-CH3; CH2=CH-CH2- CH=CH2 . Số chất tất cả đồng phân hình học tập là bao nhiêu?

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 4: Phân tích yếu tắc một ancol solo chức X vẫn thu được kết quả là Tổng cân nặng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần trọng lượng của oxi. Số đồng phân của X vẫn là:

A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 5: số lượng ancol bậc hai, no, 1-1 chức, mạch hở là đồng phân kết cấu của nhau cơ mà phân tử của chúng có tỷ lệ theo khối lượng của cacbon bằng 68,18%?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: hóa học hữu cơ X công thức phân tử C6H6 mạch hở, ko phân nhánh. Biết 1 mol X khi chức năng AgNO3/NH3 dư sẽ tạo nên 292g kết tủa. Số đồng phân của X là bao nhiêu:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 7: toàn bô hợp hóa học hữu cơ no, solo chức, mạch hở gồm chung bí quyết phân tử C5H10O2, phản ứng được với hỗn hợp NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc tình là bao nhiêu

A. 4 B. 5 C. 8 D. 9

Câu 8: hóa học hữu cơ X (chứa C, H, O) bao gồm phân tử khối bằng 74 đvC.

Xem thêm: Trách Nhiệm Xã Hội Là Gì - Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh NghiệpXem thêm: Vuông Góc Vuông Có Bao Nhiêu Độ, Tam Giác Vuông

Số lượng các hóa học có kết cấu mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X bội phản ứng được với NaOH là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 9: Hiđrocacbon X có chứa 16,28% cân nặng H vào phân tử. Vậy số đồng phân cấu tạo X đã là bao nhiêu:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 10: Hiđrocacbon X gồm tỉ khối tương đối so cùng với hiđro là 28. X có công dụng làm mất màu nước brom. Số đồng phân kết cấu của X là:

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 11: số lượng đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C6H10 công dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa tiến thưởng là:

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 12: chất X bao gồm công thức phân tử C7H8. Mang đến X chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 nhận được kết tủa Y. Phân tử khối của Y to hơn phân tử khối của X là 214 đvC. Số đồng phân kết cấu có thể có của X là:

A. 2 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 13: Khi mang lại brom chức năng với hiđrocacbon X ta thu được sản phẩm có tỉ khối tương đối so cùng với oxi bởi 6,75. Số đồng phân của X là sẽ là:

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

Câu 14: Hãy cho biết có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng cách làm phân tử C5H10?

A. 5 B. 10 C. 11 D. 12

Câu 15: Chất nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?

A. But – 2 – in B. But – 2 – en C. 1,2 – đicloetan D. 2 – clopropen

Đáp án: 

Sau khi đang tìm hiểu xong 2 tư tưởng cơ phiên bản là đồng đẳng là gì? đồng phân là gì? tùy nằm trong vào từng bài xích toán cụ thể mà địa thế căn cứ vào đk giả thiết nhằm giới hạn các trường hợp rất có thể có sẽ giúp đỡ cho việc khẳng định số đồng phân đúng đắn và cấp tốc chóng.