Dưới chế độ thực dân phong kiến giai cấp nông dân việt nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì

     
*

*

Câu hỏi: Dưới chính sách thực dân phong kiến, giai cấp nông dân nước ta có yêu cầu bức thiết độc nhất vô nhị là gì? 

 A. Độc lập dân tộc

B. Ruộng đất

C. Quyền bình đẳng nam, đàn bà

D. Được sút tô, sút tức

Lời giải:

=> Đáp án A. Độc lập dân tộc bản địa

Cùng top lời giải tò mò qua về bối cảnh giành lại tự do của vn nhé.

Bạn đang xem: Dưới chế độ thực dân phong kiến giai cấp nông dân việt nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì

*

1. Bối cảnh lịch sử vẻ vang Việt nam cuối rứa kỉ XIX - đầu nắm kỉ XX

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược và từng bước một thiết lập cỗ máy thống trị ở Việt Nam, vươn lên là một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. Sau thời điểm xâm lược cùng thôn tính toàn cục nước ta, thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị chuyên chế, nghiêm ngặt và tàn bạo. Chế độ phong con kiến suy tàn đã công khai minh bạch câu kết và làm tay sai đến thực dân Pháp. Xích míc giữa dân tộc việt nam với thực dân Pháp và bè lũ tay sai càng ngày gay gắt, khát vọng đương đầu giành hòa bình dân tộc càng ngày càng trở buộc phải bức thiết. Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt cơ chế cai trị thực dân, tước đoạt bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến công ty Nguyễn; chia nước ta thành cha xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam giới Kỳ và tiến hành ở từng kỳ một chính sách cai trị riêng. Thực dân Pháp liên kết với ách thống trị địa công ty để tách lột kinh tế tài chính và áp bức thiết yếu trị so với nhân dân Việt Nam. Về gớm tế, thực dân Pháp tiến hành chính sách tách bóc lột, giật đoạt ruộng khu đất để lập đồn điền; chi tiêu khai thác tài nguyên; xây dựng một vài cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chế độ khai thác thuộc địa. Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện triệt để chế độ văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, khích lệ các chuyển động mê tín dị đoan. Mọi vận động yêu nước của nhân dân ta những bị cấm đoán. Chúng tìm mọi phương pháp bưng đậy và ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa văn minh trên quả đât vào vn và thi hành chế độ ngu dân để dễ dàng bề cai trị. Dưới tác động của chính sách cai trị và cơ chế kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo thực dân, thôn hội vn đã diễn ra quá trình phân hóa sâu sắc. ách thống trị địa chủ liên hiệp với thực dân Pháp tăng cường tách bóc lột, áp bức nông dân. Mặc dù nhiên, trong nội cỗ địa công ty Việt Nam từ bây giờ có sự phân hóa. Một bộ phận địa chủ tất cả lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực dân đang tham gia đương đầu chống Pháp dưới các hình thức và nút độ khác nhau.

Giai cấp cho nông dân là lực lượng đông đảo độc nhất trong thôn hội Việt Nam, bị thực dân và phong loài kiến áp bức, tách lột nặng trĩu nề. Tình cảnh bần cùng khốn khổ của ách thống trị nông dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc và phong con kiến tay sai, tăng thêm ý chí giải pháp mạng của họ trong cuộc đấu tranh nhau lại ruộng đất và quyền sinh sống tự do. ách thống trị công nhân vn ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần trước tiên của thực dân Pháp, đa số xuất thân từ kẻ thống trị nông dân, có quan hệ trực tiếp và nghiêm ngặt với thống trị nông dân, bị đế quốc, phong loài kiến áp bức tách bóc lột. ách thống trị tư sản vn bị tư sản Pháp và bốn sản bạn Hoa tuyên chiến và cạnh tranh chèn ép, do đó chũm lực kinh tế tài chính và địa vị chủ yếu trị nhỏ bé cùng yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu bốn sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, những người làm nghề từ do… đời sinh sống bấp bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô sản, tất cả lòng yêu thương nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tứ tưởng tiến bộ từ bên ngoài truyền vào.

Các giai cấp, tầng phần trong xã hội nước ta lúc này đều với thân phận bạn dân thoát nước và ở phần đa mức độ không giống nhau, đều bị thực dân áp bức, bóc lột. Vày vậy, trong làng mạc hội Việt Nam, ngoài xích míc cơ bản giữa nhân dân, hầu hết là dân cày với giai cấp địa chủ và phong kiến đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ phiên bản vừa chủ yếu và ngày càng nóng bức trong đời sống dân tộc, đó là mâu thuẫn giữa cục bộ nhân dân việt nam với thực dân Pháp xâm lược. Tính chất của làng hội việt nam là làng mạc hội thuộc địa nửa phong kiến đang đặt ra nhị yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập đến dân tộc, thoải mái cho nhân dân; hai là, xóa sổ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ mang đến nhân dân, đa phần là ruộng đất cho nông dân, trong đó chống đế quốc, giải phóng dân tộc là trọng trách hàng đầu.

Trước các yêu mong đó, các trào lưu yêu nước của quần chúng ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều không đem về kết quả. Phong trào Cần vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến, do thống trị phong kiến lãnh đạo đã hoàn thành ở vào cuối thế kỷ XIX cùng với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). Trào lưu nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Yên vắt của Hoàng Hoa Thám kéo dãn mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo xu thế dân chủ tứ sản vì chưng Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh lãnh đạo rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Cuộc khởi nghĩa yên Bái vị Nguyễn Thái học lãnh đạo cũng trở thành thất bại. Các trào lưu yêu nước từ vào cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX là sự việc tiếp nối truyền thống lâu đời yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được nung đúc qua hàng ngàn năm định kỳ sử. Nhưng bởi thiếu mặt đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai và lực lượng quan trọng nên các phong trào đó đang lần lượt thất bại. Giải pháp mạng nước ta chìm vào cuộc lớn hoảng sâu sắc về con đường lối cứu vớt nước.

Xem thêm: 15/5 Là Ngày Gì ? Em Có Biết: Ngày 15 Tháng 5 Là Ngày Gì

“Muốn cứu giúp nước và giải phóng dân tộc không tồn tại con con đường nào khác tuyến phố cách mạng vô sản”

Từ cuối thế kỷ XIX, sự giai cấp của nhà nghĩa đế quốc khiến cho đời sống dân chúng lao hễ trên trái đất trở đề nghị cùng cực. Xích míc giữa các dân tộc ở trong địa, với công ty nghĩa thực dân càng ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ra mắt mạnh mẽ ở các nước nằm trong địa, trong số ấy có Việt Nam. Năm 1917, với chiến thắng của biện pháp mạng tháng Mười Nga, công ty nghĩa Mác - Lê-nin từ bỏ lý luận đã trở thành hiện thực, xuất hiện một thời đại new trong lịch sử hào hùng loài người. Mon 3/1919, nước ngoài Cộng sản (Quốc tế III) thành lập và hoạt động đã liên quan sự vạc triển mạnh bạo phong trào cùng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, thế giới Cộng sản bao gồm vai trò quan trọng trong câu hỏi truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

Năm 1917, Người quay trở lại nước Pháp, cho Pa-ri với năm 1919 bắt đầu làm Đảng làng hội Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những tình nhân nước Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, người gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị Vécxây. Mon 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được gọi “Đề cương về sự việc dân tộc với thuộc địa” của Lê-nin cùng từ tứ tưởng đó, tín đồ đã tìm ra tuyến phố cứu nước chính xác cho dân tộc bản địa Việt Nam. Trên Đại hội Đảng xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc quăng quật phiếu đống ý Quốc tế III (Quốc tế cộng sản vị Lê-nin sáng lập) và tham gia thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Pháp, trở thành tín đồ Cộng sản đầu tiên của Việt Nam. Đó là 1 sự kiện lịch sử hào hùng trọng đại, không phần lớn Nguyễn Ái Quốc từ nhà nghĩa yêu thương nước mang đến với lý luận biện pháp mạng của thời đại là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mà lại còn ghi lại bước chuyển đặc biệt của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: “muốn cứu giúp nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác tuyến đường cách mạng vô sản” .

Đến với nhà nghĩa Mác-Lênin, Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm được con mặt đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Công ty nghĩa Mác - Lê-nin đang trở thành chiếc cẩm nang thần kỳ, là mặt trời soi sáng tuyến đường mà dân tộc bản địa ta đi tới chiến thắng cuối cùng, đi tới công ty nghĩa thôn hội và nhà nghĩa cùng sản. Năm 1923, bạn đã chỉ ra rằng: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản new cứu nhân loại, mang về cho mọi fan không phân biệt chủng tộc và bắt đầu sự từ bỏ do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, hòa thuận trên quả đất, việc tạo cho mọi bạn và bởi mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc”. Trường đoản cú đây, cùng rất việc triển khai nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin, gạch phương hướng chiến lược cách mạng vn và chuẩn bị điều khiếu nại để thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.

Xem thêm: " Đi Ỉa Tiếng Anh Là Gì ? Chủ Đề Vệ Sinh Đầy Đủ Nhất! Từ Vựng, Mẫu Câu Liên Quan Đến Nhà Vệ Sinh

Từ năm 1921 mang lại năm 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào trào lưu công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị về lý luận cho sự ra đời của Đảng cùng sản Việt Nam. Fan nhấn mạnh: giải pháp mạng muốn thành công xuất sắc phải tất cả Đảng phương pháp mạng chân bao gồm lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học dẫn đường, sẽ là hệ tư tưởng Mác - Lê-nin. Bạn đã viết nhiều bài xích báo, tham gia những tham luận tại những đại hội, họp báo hội nghị quốc tế, viết tòa tháp “Bản án cơ chế thực dân Pháp” và tổ chức ra các tờ báo: Thanh niên, Công nông, Lính cách mệnh, chi phí phong, nhằm mục tiêu truyền cai quản nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam. Năm 1927, cỗ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp những dân tộc bị áp bức xuất bạn dạng tác phẩm “Đường kách mệnh” (tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc ngơi nghỉ lớp huấn luyện và đào tạo chính trị của Hội việt nam cách mạng thanh niên). Đó là sự chuẩn bị về đường lối bao gồm trị tiến tới thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam. Bạn khẳng định, muốn thắng lợi thì giải pháp mạng phải gồm một đảng lãnh đạo, Đảng gồm vững, phương pháp mạng new thành công cũng tương tự người cố lái tất cả vững thì thuyền mới chạy.