Fooling Around With Nghĩa Là Gì

     
1 December, 2021 12 December, 2021 / By Ngo Thi Lam/ học tiếng Anh qua truyện tranh, chủng loại câu giờ đồng hồ Anh - Thành ngữ

Hôm nay họ sẽ bước đầu với bài số 18 trong loạt bài học 25 bài xích thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày 2019.

Bạn đang xem: Fooling around with nghĩa là gì

Các cụm từ này số đông là những cụm từ rất là phổ thay đổi trong cuộc trò chuyện từng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi tín đồ sẽ nghe thấy bọn chúng trong các tập phim và chương trình TV và có thể sử dụng chúng để triển khai cho tiếng Anh của mình giống với giờ đồng hồ của người bạn dạng ngữ hơn.

Như sẽ nói trong bài bác đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào yếu tố hoàn cảnh một câu chuyện cụ thể. Nếu như bạn nào chưa nắm rõ vui lòng phát âm lại tại đây: Lời trình làng những thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hàng ngày.

– Bài tiếp theo: Bài 19 – Thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hằng ngày

– Bài học tập trước: Bài 17 – Thành ngữ giờ Anh giao tiếp hằng ngày

Các câu bao gồm trong bài xích số 18 thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

1. Câu thành ngữ số 1: big shot 2. Câu thành ngữ số 2: (to) fool around 3. Câu thành ngữ số 3: (to) get on one’s nerves 4. Câu thành ngữ số 4: (to) get the show on the road 5. Câu thành ngữ số 5: night owl /span>6. Câu thành ngữ số 6: night owl 7. Câu thành ngữ số 7: Nothing doing! 8. Câu thành ngữ số 8: (to) stay up

*
Bài 18-Thành ngữ giờ đồng hồ Anh giao tiếp hàng ngày 2019

Lesson 18: Everyone Bakes Cookies

Bob tells his family the cookies are selling well. He asks his kids to help bake more cookies for tomorrow. Nicole says she’s too busy lớn lend a hand.

Bob: The cookies are selling lượt thích hotcakes!

Ted: Way to lớn go, Dad!

Bob: I need you kids lớn help out tonight with the cookies. We need another thousand by morning.

Nicole: One thousand by tomorrow morning? That’s impossible!

Ted: Amber and I will lend a hand. She’s a real night owl, so she won’t mind staying up late.

Bob: Nicole, we’ll need your help too.

Nicole: Bake cookies the night before the elections? Nothing doing!

Ted: Lighten up, big shot! You’re running for high school president, not President of the United States.

Nicole: Ted, you really get on my nerves sometimes.

Bob: Okay, kids, let’s stop fooling around. We need lớn get the show on the road!

*
Ưu đãi khóa huấn luyện ngoại ngữ tại NNYC

1. Câu thành ngữ số 1: big shot

– Nghĩa giờ Anh: a powerful or important person

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: một người có quyền lực, fan quan trọng

Ví dụ I: Martin has become a real big shot in Hollywood. This year he produced several movies.

Ví dụ 2: Adam is a big shot in Silicon Valley. He started a very sue- cessful software company.

Xem thêm: Các Bức Tranh Về Đề Tài Ngày Tết Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Đề Tài Chợ Hoa Ngày Tết

Chú ý: This expression can also be used in the negative sense, lớn mean somebody who thinks they’re very important. Example: Now that she’s been promoted lớn vice president, Beth thinks she’s such a big shot!

2. Câu thành ngữ số 2: (to) fool around

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: to waste time, or spend it in a silly way

– Nghĩa giờ Việt: lãng phí thời gian, sử dụng thời gian ngớ ngẩn, vô ích

Ví dụ I: Ifwe keep fooling around here, we’ll be late lớn the restaurant!

Ví dụ 2: Stop fooling around! You’ve got lots of work to do.

Chú ý: Nó còn có nghĩa là casual sexual relations.

Ví dụ: Steve and Tanya were fooling around in the back seat of the car when a policeman knocked on the window.

3. Câu thành ngữ số 3: (to) get on one’s nerves

– Nghĩa giờ Anh: to annoy or irritate someone

– Nghĩa giờ Việt: có tác dụng phiền ai đó, gây giận dữ cho ai đó

Ví dụ I: My neighbor’s dog barks all night. It really gets on my nerves.

Ví dụ 2: Please stop whistling. It’s getting on my nerves!

Từ đồng nghĩa: lớn get under someone’s skin; to lớn bug someone

4. Câu thành ngữ số 4: (to) get the show on the road

– Nghĩa tiếng Anh: to start working; lớn begin an undertaking

– Nghĩa tiếng Việt: bắt đầu công việc, bắt đầu làm việc

Ví dụ 1: We can’t afford lớn waste any more time – let’s get the show on the road!

Ví dụ 2: Kids, let’s get the show on the road. We don’t want to be late for the movie!

5. Câu thành ngữ số 5: (to) lighten up

– Nghĩa giờ Anh: to stop taking things so seriously

– Nghĩa giờ Việt: đừng làm việc nào đó trở nên quá nghiêm trọng

Ví dụ 1: Lighten up! I’m sure Ted was only joking when he said your guitar playing gave him a headache.

Ví dụ 2: Don always takes his job so seriously. He needs to lighten up.

Từ đồng nghĩa: chill out; take it easy

6. Câu thành ngữ số 6: night owl

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: a person who enjoys being active late at night

– Nghĩa tiếng Việt: tín đồ sống về đêm, cú đêm, ngủ trễ

Ví dụ 1: Sara goes lớn sleep every night at 3 a.m. She’s a real night owl.

Ví dụ 2: I never go to lớn bed before midnight. I’m a night owl.

7. Câu thành ngữ số 7: Nothing doing!

– Nghĩa giờ Anh: Not a chance!

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: không có một tất cả hội làm sao cả, không tồn tại gì xảy ra

Ví dụ 1: You want me to lớn buy the Golden Gate Bridge from you for a million bucks? Nothing doing!

Ví dụ 2: You want me to write your paper on Catherine the Great? Nothing doing!

Từ đồng nghĩa: No way! Not on your life!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) stay up

– Nghĩa tiếng Anh: not to go to lớn bed; to lớn stay awake

– Nghĩa tiếng Việt: không đi ngủ, thức khuya

Ví dụ 1: Ted and Amber stayed up all night talking about cookies.

Ví dụ 2: Whenever I stay up late, I regret it the next morning.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Văn Bài: Từ Ghép, Soạn Bài Từ Ghép Trang 13 Sgk Văn 7

Như vậy bọn họ đã kết thúc bài số 18 thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hàng ngày. Chúng ta hãy học tập tiếp bài bác số 19 để tìm hiểu thêm nữa.