GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 12 NÂNG CAO SGK

     

c. đặc thù hóa học cơ bạn dạng của fe (dẫn ra các phản ứng minh hoạ, viết phương trình hóa học).

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa học 12 nâng cao sgk

– Cần nhờ vào số hiệu nguyên tử Z để xác xác định trí của fe trong bảng tuần hoàn.

– từ bỏ số hiệu nguyên tử viết thông số kỹ thuật electron.

– phụ thuộc vào electron hóa trị để xác minh tính chất hóa học cơ bản của sắt.


Câu a: Vị trí của fe trong bảng tuần hoàn

Sắt là kim loại chuyển tiếp ở nhóm VIIIB, chu kỳ 4, ô 26.

Câu b: Cấu hình electron nguyên tử và những ion sắt

Cấu hình electron nguyên tử Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2 hoặc viết gọn gàng 3p64s2.Cấu hình electron của Fe2+: 1s22s22p63s23p63d6Cấu hình electron của Fe3+:1s22s22p63s23p63d5

Câu c: Tính chất hóa học cơ bản của sắt

Sắt tất cả tính khử trung bình. Những số oxi hóa phổ biến của fe là +2 cùng +3.

Fe + S (xrightarrowt^o) FeS

2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^o) 2FeCl3 

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

2. Giải bài xích 2 trang 198 SGK Hóa 12 nâng cao

Đốt nóng một ít bột fe trong bình đựng khí oxi. Tiếp đến để nguội với cho vào trong bình đựng dung dịch HCl. Lập luận về các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra cùng viết các phương trình phản nghịch ứng hóa học.

Phương pháp giải

Xét 2 trường thích hợp oxi dư cùng oxi thiếu, khẳng định các hóa học tham gia để viết phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải

Đốt lạnh một không nhiều bột sắt trong bình đựng khí oxi:

3Fe + 2O2 (xrightarrowt^o) Fe3O4

Nếu oxi dư: 4Fe + 3O2 (xrightarrowt^o) 2Fe2O3

Sản phẩm tất cả Fe2O3, Fe3O4 cho vào dung dịch HCl dư

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Nếu oxi thiếu, sắt còn dư:

Sản phẩm tất cả Fe3O4 và hoàn toàn có thể có sắt dư cho vào dung dịch HCl:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

3. Giải bài bác 3 trang 198 SGK Hóa 12 nâng cao

Hãy dùng thuốc thử tự chọn để có thể phân biệt được hai sắt kẽm kim loại sau: Al, Fe, Mg, Ag. Trình diễn cách nhận biết và viết những phương trình bội nghịch ứng hóa học.

Phương pháp giải

Cần phụ thuộc vào tính chất hóa học đặc trưng của các kim loại trên để chọn thuốc test và phương pháp phù hợp.

Xem thêm: 300 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 5 Có Đáp Án, Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Lớp 5 Có Đáp Án

Hướng dẫn giải

Cách nhận thấy các kim loại Al, Fe, Mg, Ag:

Thuốc thử: dung dịch HCl với dung dịch NaOH

Hòa tan kim loại bằng hỗn hợp NaOH phân biệt nhôm vì chưng nhôm tung ra:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na + 3H2

Hòa chảy 3 kim loại còn lại bằng dung dịch HCl, nhận biết Ag vị không tan còn Fe, Mg tan ra:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Mg + 2HCl → MaCl2 + H2

Nhỏ dung dịch NaOH vào 2 dung dịch thu được, nhận biết dung dịch MgCl2 do chế tác thành kết tủa màu trắng:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2(^downarrow) + 2NaCl


Nhận ra dung dịch FeCl2 do tạo nên kết tủa trắng xanh gửi dần sang red color nâu:

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2(^downarrow) trắng xanh + 2NaCl

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3(^downarrow) đỏ nâu

4. Giải bài bác 4 trang 198 SGK Hóa 12 nâng cao

Cho một tất cả hổn hợp gồm bao gồm 1,12 g Fe với 0,24 g Mg tính năng với 250 ml hỗn hợp CuSO4. Phản bội ứng triển khai xong, fan ta thu được kim loại có khối lượng là 1,88 g. Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp CuSO4 đã dùng.

Phương pháp giải

Bước 1: Tính cân nặng Fe và Mg.Bước 2: Tính độ tăng cân nặng kim loạiBước 3: Viết phương trình hóa học, khẳng định số mol chất rắn sau phản ứng.Bước 4: (\ n_CuSO_4 = n_Mg + n_Fe pu )Bước 5: Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

Hướng dẫn giải

nFe = 0,02 mol; nMg = 0,01 mol

Độ tăng khối lượng của kim loại sau bội phản ứng: 

(Delta m = 1,88 – (1,12 + 0,24) = 0,52gam)

Mg bao gồm tính khử dạn dĩ hơn Fe nên Mg sẽ ưu tiên bội nghịch ứng cùng với Cu2+

Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu (1)

0,01 0,01 0,01

Nếu Mg vẫn phản ứng hết thì theo (1) ta có:

(Delta m = 0,01.64 – 0,01.24 = 0,4gam) 2+

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (2)

x x x

Chất rắn thu được sau phản bội ứng:

*

(\ n_CuSO_4 = n_Mg + n_Fe pu = frac0,2424 . frac0,8456 = 0,025 mol)

(C_M CuSO_4 = frac0,0250,25 = 0,1 M)

5. Giải bài bác 5 trang 198 SGK Hóa 12 nâng cao

Hòa tan hoàn toàn 58 gam muối hạt CuSO4.5H2O trong nước, được 500 ml dung dịch.

a. Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã trộn chế

b. đến dần mạt sắt đến dư vào dung dịch trên. Trình bày hiện tượng quan cạnh bên được và giải thích. Viết phương trình hóa học dạng phân tử và dạng ion rút gọn. Cho biết vai trò của các chất tham gia phản ứng.

c. Trọng lượng kim một số loại sau phản bội ứng tăng hay giảm là bao nhiêu?

Phương pháp giải

a.

Bước 1: Tính trọng lượng CuSO4 từ trọng lượng muối.Bước 2: Tính nồng độ mol theo số mol CuSO4

b. Nhờ vào trạng thái màu sắc của những chất để nêu hiện tại tượng. Viết phương trình hóa học để giải thích.

c. Độ tăng hay giảm của kim loại bằng cân nặng kim loại tạo thành trừ trọng lượng kim nhiều loại tan ra.

Hướng dẫn giải

Câu a

1 mol CuSO4.5H2O (250 g) có một mol CuSO4 (160 g)

⇒ 58 g CuSO4.5H2O → tất cả 37,12 gam CuSO4

nCuSO4 = 37,12 / (64 + 96) = 0,232 mol.

Xem thêm: Toán Nâng Cao Lớp 4 Kì 1 - Đề Thi Toán Lớp 4 Học Kì 1 Nâng Cao Năm 2021

(C_M CuSO_4 = frac0,2320,5 = 0,464 M)

Câu b

Hiện tượng: Mạt sắt rã dần, màu xanh da trời của dung dịch nhạt dần bao gồm chất red color xuất hiện.