Gián tiếp tiếng anh là gì

     

Thế nào là câu thẳng – câu loại gián tiếp? trong câu trực tiếp gián tiếp thì các thành phần câu đang được đổi khác như nạm nào? Để có thể nắm vững kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này cùng 4Life English Center (olympicmyviet.com.vn) khám phá tất tần tật về câu trực tiếp con gián tiếp trong giờ Anh.

Bạn đang xem: Gián tiếp tiếng anh là gì

*
Câu trực tiếp loại gián tiếp
2. Giải pháp chuyển câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp 3. Cách chuyển đổi các nhiều loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp 5. Bài tập về gửi câu thẳng sang loại gián tiếp

1. Tư tưởng câu trực tiếp loại gián tiếp

Khi mong muốn nhắc lại tiếng nói của một ai đó, ta hay sử dụng câu tường thuật thẳng hoặc câu tường thuật gián tiếp. Câu trực tiếp (direct speech) là câu tường thuật đúng đắn điều ai đó diễn đạt (còn điện thoại tư vấn là trích dẫn). Câu loại gián tiếp (indirect speech) là câu diễn tả lại ý của fan nói mà lại không cần đúng mực từng từ. Với tất cả câu trực tiếp với câu con gián tiếp sẽ ban đầu bằng một mệnh đề tường thuật, giống hệt như lời dẫn. Kế tiếp là mệnh đề được trần thuật hoặc nội dung được thuật lại.

Câu trực tiếp: Mệnh đề trần thuật + “mệnh đề được tường thuật” Mệnh đề được tường thuật được đặt trong vệt ngoặc kép, kể lại đúng mực từng từ đã làm được nói trước đó.

Ví dụ: My brother said: “I went out last night.” (Anh tôi nói: “Tối trong ngày hôm qua anh đi chơi.”)

Câu gián tiếp: Mệnh đề trần thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật. Với câu loại gián tiếp thêm từ bỏ “that” nhằm nối giữa hai mệnh đề. Mệnh đề được tường thuật sẽ không tồn tại dấu ngoặc kép cùng không đề nghị thuật lại đúng mực từng từ.

Ví dụ: My sister said that she was cleaning the house. (Chị tôi nói rằng chị ấy đang dọn nhà.)

2. Biện pháp chuyển câu trực tiếp lịch sự câu loại gián tiếp

*
Chuyền từ câu trực tiếp sang trọng câu gián tiếp

Cùng tìm hiểu quy tắc gửi câu trực tiếp sang câu gián tiếp qua ví dụ sau: Ví dụ: vào một ngày đẹp nhất trời, Peter nói cùng với tôi: “My girlfriend will come here lớn visit me tomorrow”

Bước 1: khẳng định từ tường thuật

Khi ước ao tường thuật lại khẩu ca của Peter, các bạn phải nói: “Peter nói rằng” Ta sẽ áp dụng 2 hễ từ là:

told: đề xuất dùng khi bọn họ thuật lại rằng Peter nói cùng với một bạn thứ cha khác.said: Thuật lại lúc không nói đến người sản phẩm công nghệ 3.

Ngoài ra còn một số động từ khác như asked, denied, promised, …tuy nhiên sẽ không còn sử dụng kết cấu giống said that. Lưu giữ ý: trường đoản cú “that” rất có thể sử dụng hoặc không trong câu loại gián tiếp. Xong xuôi bước 1, bạn sẽ được như sau; ⇒ Peter told me that my girlfriend will come here to lớn visit me tomorrow.

Bước 2: Lùi thì của rượu cồn từ về thì vượt khứ

Thời điểm của mệnh đề được trần thuật không xẩy ra ở thời điểm nói nữa bởi đó chỉ nên thuật lại tiếng nói trong quá khứ. Bởi vậy, cồn từ trong câu sẽ được lùi về thì vượt khứ 1 thì so với thời gian tường thuật. Rõ ràng khi từ bỏ câu trực tiếp qua câu gián tiếp thì:

Hiện tại đơn/ tiếp diễn/ kết thúc -> quá khứ đơn/ tiếp diễn/ trả thành.Quá khứ đơn -> quá khứ trả thành.Quá khứ tiếp tục -> vượt khứ chấm dứt tiếp diễnQuá khứ hoàn thành -> vượt khứ trả thànhTương lai 1-1 -> sau này trong quá khứTương lai ngay gần (am/is/are + going to lớn V) -> was/ were going lớn VWill (các thì tương lai) -> WouldShall/ Can / May -> Should / Could/ MightShould / Could/ Might/ Would/ Must -> giữ lại nguyên

Sau bước 2 này ta có: Peter told me that my girlfriend would come here to visit me tomorrow. (will -> would)

Bước 3: Đổi đại tự nhân xưng, đại từ mua và tính trường đoản cú sở hữu

Bước tiếp theo sau là thay đổi cách xưng, vì chưng ta sẽ không thể nói là “Bạn gái tôi sẽ tới đây thăm tôi vào trong ngày mai” mà lại tường thuật lại lời của Peter rằng “Bạn gái của Peter sẽ tới thăm anh ấy…”. Vậy nên những lúc chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp cần chú ý đại từ nhân xưng, tính từ tải và đại từ tải trong mệnh đề được tường thuật tương ứng.

I -> She/ heWe -> TheyYou (số ít) / you (số nhiều) -> I, he, she/ theyUs -> ThemOur -> TheirMyself -> Himself / herselfYourself -> Himself / herself / myselfOurselves -> ThemselvesMy -> His/ HerMe -> Him/ HerYour (số ít) / your (số nhiều) -> His, her, my / TheirMine -> His/ hersYours (số ít)/ Yours (số nhiều) -> His, her, mine/ Theirs

Trong đoạn này ta đang có: Peter told me that his girlfriend would come here lớn visit him tomorrow.

Bước 4: Đổi cụm từ chỉ thời hạn và vị trí chốn

Bước ở đầu cuối là phải đổi cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn vì lúc thời gian và địa điểm không còn xẩy ra ở thời gian tường thuật nữa đề xuất câu loại gián tiếp sẽ cố gắng đổi. Khi chuyển hẳn sang câu loại gián tiếp thay đổi những điểm sau:

Here -> ThereNow -> ThenToday/ tonight -> That day/ That nightYesterday -> The previous day, the day beforeTomorrow -> The following day, the next dayAgo -> BeforeLast (week) -> The previous week, the week beforeNext (week) -> The following week, the next weekThis -> ThatThese -> Those

Cuối cùng sau 4 bước ta sẽ tiến hành câu con gián tiếp hoàn hảo là: Peter told me that his girlfriend would come there to lớn visit him the next day.

3. Cách đổi khác các nhiều loại câu từ trực tiếp sang con gián tiếp

*
Các loại câu từ thẳng sang loại gián tiếp

Lúc chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu con gián tiếp sẽ sở hữu 3 dạng chính là: dạng câu nai lưng thuật, câu hỏi và câu mệnh lệnh.

3.1. Câu gián tiếp dạng câu hỏi

Ta hoàn toàn có thể sử dụng những động từ bỏ sau: asked, wondered, wanted khổng lồ know. Câu hỏi Yes/ No Khi thay đổi từ câu trực tiếp thanh lịch câu loại gián tiếp sống dạng này cần:

Thêm if hoặc whether trước câu hỏi.Đổi địa chỉ của công ty ngữ và rượu cồn từ vào câu.

Công thức: S + asked/ wondered/ wanted to know + if/ whether + S +V… Ví dụ: “Are you hungry?” My dad asked. ⇒ My dad asked if I was hungry. Câu hỏi có từ để hỏi -WH Công thức: S + asked/ wondered/ wanted lớn know + -WH + S +V… Ví dụ: “How is the weather?” Lilly asked ⇒ Lilly asked how the weather was.

3.2. Câu con gián tiếp dạng trằn thuật

Công thức: S + say(s)/ said (that) + Mệnh đề được trần thuật Ví dụ: She said to lớn me”I haven’t finished my work” -> She told me she hadn’t finished her work.

3.3. Câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh, yêu thương cầu

Để yêu mong một nhiệm vụ với ai đó, sử dụng các dạng hễ từ sau: asked/ told/ required/ requested/ demanded,…Câu chỉ thị yêu cầu bắt buộc sẽ tiến hành nhấn mạnh dạn với hễ từ ordered. Công thức:

S + asked/ told/ required/ requested/ demanded + O +(not) + to lớn V…S + ordered + somebody + to bởi vì something

Ví dụ:

“Open the door, please”, John said ⇒ John told me to xuất hiện the doorHe said to me angrily: “Shut down the music” ⇒ He ordered me khổng lồ shut down the music.

4. Những dạng quan trọng đặc biệt của câu gián tiếp

Bên cạnh 3 dạng bao gồm trên, còn tồn tại một số trường hợp khác của câu con gián tiếp như là:

Will/ would/ can/could sử dụng để miêu tả sự yêu mong lịch sự:

Ví dụ: Aladin asked me: “Can you open the door for me?” ⇒ Aladin asked me to mở cửa the door for him.

Xem thêm: Tổng Hợp 65 Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì

Shall/ would dùng để biểu đạt đề nghị, lời mời:

Ví dụ: “Shall I bring you a cup of coffee?” Lavie asked. ⇒ Lavie offered lớn bring me a cup of coffee.

Câu cảm thán:

Ví dụ: “What an interesting novel!” She said ⇒ She exclaimed that the novel was interesting.

5. Bài tập về chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

*
các nhiều loại câu từ trực tiếp sang loại gián tiếp

5.1. Bài tập 1

Hoàn thành các câu sau:

“What are they doing?” she asked. She wanted to lớn know………………………………………………………..“Are you going khổng lồ the cinema?” he asked me. He wanted lớn know………………………………………………………….The teacher asked, “Who speaks English?” The teacher wanted khổng lồ know……………………………………………...”How vị you know that?” she asked me. She asked me…………………………………………………………………“Has Caron talked to Kevin?” my friend asked me. My friend asked me………………………………………………………….“Where is my umbrella?” she asked. She asked……………………………………… …………………………….“How are you?” Ron asked us. Ron asked us………………………………………… …………………….He asked, “Do I have to vì chưng it?” He asked……………………………………… …………………………….“Where have you been?” the mother asked her daughter. The mother asked her daughter……………………………………………….“Which dress bởi you lượt thích best?” she asked her boyfriend. She asked her boyfriend………………………………………………………….“Can you meet me at the station?” she asked me. She asked me ………………………………………………………….“Who knows the answer?” the teacher asked. The teacher wanted lớn know ………………………………………..“Why don’t you help me?” she asked him. She wanted khổng lồ know ………………………………………………….“Did you see that car?” he asked me. He asked me ……………………………………………………………“Have you tidied up your room?” the mother asked the twins. The mother asked the twins …………………………………………..“What’s the time?” he asked. He wanted to know ……………………………………………………..“When will we meet again?” she asked me. She asked me …………………………………………………………“Are you crazy?” she asked him. She asked him …………………………………………………………“Where did they live?” he asked. He wanted lớn know ………………………………………………….“Will you be at the party?” he asked her. He asked her ………………………………………………………….

5.2. Bài tập 2

Điền “said” hoặc “told” vào vị trí trống thích hợp trong các câu dưới đây:

He …. Them that he would be there on time.I …. That I hated carrots.They …. Us the concert was starting at 6PM.She … that she would not leave without me.My friend …. Me that she had bought me a gift.She ….. She loved candies.He …. Me that he would go to the library tomorrow morning.My mother …. Khổng lồ me that she was going to DaNang city on Friday.Jack ….. It would rain today.Julia …. Us that she could not come to join us today.

5.3. Bài tập 3

Trắc nghiệm câu trực tiếp loại gián tiếp: 1. He said that he met me ______.

The previous daythe daythe before daythe day

2. Jenny wants to lớn know ______ come back lớn the office.

When will my bosswill when my bosswhen my quái thú willwhen my boss khủng would

3. Lisa told her boyfriend ______ in her dining room.

to smokenot to smokethat smokingsmoking

4. Rose asked me ______ feel most interested in life.

What make meif I makewhat made mewhat did make me

5. He told me ______ the bathroom because it was being repaired.

to usenot to lớn useto usingif using

6. Jane asked me ______ going to lớn settle down in Australia.

When am Iwhen was Iwhen I waswas when I

7. My mother said that ______ when she saw me getting married.

She feels happyshe felt happydid she fell happyshe is felt happy

8. Kate asked me what type of instrument I used most often.

Whatwhenifno article

9. John told me ______ the furniture in his closet until he came home

to touchthat touchingnot khổng lồ touchto touching

10. Mary told me ______ her decorate the house because that day is her birthday.

If helpingnot to helpwhether to lớn helpto help

5.4. Đáp án

Bài tập 1: 

She wanted lớn know what they were doing.He wanted khổng lồ know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted to lớn know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked khổng lồ Kevin.She asked me where her umbrella was.Ron asked us how we were.He asked if he had to vì it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted to know who knew the answer.She wanted to know why he didn’t help her.e asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.He wanted to know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted to know where they had lived.He asked her if she would be at the party.

Xem thêm: Công Việc Thời Vụ Là Gì ? Những Điều Cần Biết Về Việc Làm Thời Vụ

Bài tập 2:

ToldSaidToldSaidToldSaidToldSaidSaidTold

Bài tập 3:

ADBCBCBACD

Trên đấy là toàn bộ cụ thể về câu trực tiếp gián tiếp trong tiếng Anh. Mong muốn với kiến thức và kỹ năng ngữ pháp nhưng 4Life English Center (olympicmyviet.com.vn) share sẽ góp bạn thuận lợi vượt qua những bài bác thi cùng áp dụng nó vào giao tiếp mặt hàng ngày.