Hậu Kỳ Tiếng Anh Là Gì

     

Bạn có vướng mắc gì về làm phim, comment phim, xem phim, cù phim, viết kịch bản, làm đạo diễn v.v… có thể đặt câu hỏi. Ví như tui biết đường vấn đáp thì tui có tác dụng thầy dùi cho chúng ta