Hối Thúc Tiếng Anh Là Gì

     
In this respect, civic patriotism takes the existing imbrication of politics và culture seriously and urges a considerable "thinning out" of national cultures.


Bạn đang xem: Hối thúc tiếng anh là gì

In the narrower discipline of the history of science & technology, too, there was a strong urge for serious but not exactly clearly defined changes.
While it urged the maximization of palm oil exports, the colonial government gave little encouragement lớn the production of by-products of palm oil for export.
It was not so much, as he ceaselessly urged, that some people were living longer lives as that most people were living normal lives.
We would urge all dictionaries lớn observe that principle in deciding which of two (or more) alternative forms they list as preferred headwords.
In the 20th century, curiosity and the outward urge took astrobiology & popular culture to infinity, & beyond.
những quan điểm của các ví dụ quan trọng hiện cách nhìn của các biên tập viên olympicmyviet.com.vn olympicmyviet.com.vn hoặc của olympicmyviet.com.vn University Press hay của những nhà cung cấp phép.
*

the way in which a doctor treats people who are ill, especially showing kind, friendly, & understanding behaviour

Về câu hỏi này


Xem thêm: Giáo Án Công Nghệ 11 Học Kì 2, Giáo Án Công Nghệ 11 Kì 2 Soạn Theo Công Văn 5512


*

*

cải tiến và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích search kiếm tài liệu cấp phép
ra mắt Giới thiệu khả năng truy cập olympicmyviet.com.vn English olympicmyviet.com.vn University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng
*

Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng ba Lan Tiếng tía Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh


Xem thêm: Tiểu Sử Anh Hùng Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Viết Xuân, Tiểu Sử Anh Hùng Nguyễn Viết Xuân

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message