KÊ KHAI TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Những công ty sẽ phải kê khai and nộp tờ khai thuế theo quy tắc như: thuế chi phí gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân and thuế thu nhập donh nghiệp. Tùy thuộc vào mỗi loại thuế khác nhau thì sẽ có các mẫu tờ khai thuế khác nhau theo quy tắc.

Bạn đang xem: Kê khai tiếng anh là gì

Bài Viết: Kê khai thuế tiếng anh là gì

Tờ khai thuế là thuật ngữ đc dùng tương đối phổ cập. Vậy tờ khai thuế tiếng Anh là gì?


Tờ khai thuế là gì?

Tờ khai thuế là một văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy tắc đc người nộp thuế dùng để kê khai những thông tin theo mong muốn để khẳng định số thuế mà người nộp thuế phải nộp.

Những công ty sẽ phải kê khai and nộp tờ khai thuế theo quy tắc như: thuế chi phí gia tăng, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân and thuế thu nhập donh nghiệp. Như thế tùy thuộc theo mỗi loại thuế khác nhau thì sẽ có các mẫu tờ khai thuế khác nhau theo quy tắc.

Tùy thuộc vào mỗi tờ khai thuế khác nhau sẽ có quy tắc rõ nét về thời điểm nộp khác nhau. Ví dụ nếu với những công ty không có sự biên tập về vốn điều lệ trên giấy phép đăng ký buôn bán thì chỉ lập tơ khai thuế môn bài một lần and hàng năm mang số tiền thuế môn bài phải nộp cho cơ quan thuế. Hạn nộp là ngày 30 tháng một của năm tài chính.


Tờ khai thuế tiếng Anh là gì?

Tờ khai thuế tiếng Anh là Tax return.

Tờ khai thuế tiếng Anh đc định nghĩa như sau Tax return is a written form prescribed by the Ministry of Finance, which is used by taxpayers lớn declare information as required lớn determine the tax amount that taxpayers must pay.

Businesses will have lớn declare và submit tax returns in accordance with regulations such as value added tax, excise tax, personal income tax và corporate income tax. So depending on the different taxes, there will be different tax returns as prescribed.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Tả Người Thân Của Em Lop 5 ❤️️15 Bài Văn Hay Nhất

Depending on the different tax returns, there will be specific provisions on the different submission times. For example, for enterprises that do not have a change in their charter capital on their business registration certificates, only one-off và annual tax declaration declaration shall be subject lớn the license tax amount payable lớn the tax office. The deadline for submission is January 30 of the financial year.


*

Những từ ảnh hưởng tờ khai thuế tiếng Anh là gì?

Trong phần content trên chúng tôi đã giải thích khái niệm tờ khai thuế tiếng Anh là gì, content này sẽ nêu một số từ ảnh hưởng tờ khai tiếng Anh là:

– Personal income tax return (Tờ khai thuế thu nhập cá nhân);

– License tax return (Tờ khai thuế môn bài);

– Corporate income tax return (Tờ khai thuế thu nhập công ty);

– How lớn make a value-added tax return (Cách thức lập tờ khai thuế chi phí gia tăng);


– Time lớn tệp tin a tax return (Thời điểm nộp tờ khai thuế);

– Where lớn tệp tin your tax return (Nộp tờ khai thuế chổ nào).

Đoạn văn dùng tờ khai tiếng Anh là gì?

When paying taxes, taxpayers will have lớn declare the contents in the form stated in the declaration và submit lớn the competent authorities. (Khi nộp thuế thì người nộp thuế sẽ phải kê khai những content theo mẫu ghi trong tờ khai and nộp tại cơ quan có thẩm quyền).

Tax declarations và submission of value-added tax returns may be submitted trực tuyến on the website of the General Department of Taxation.(Có thể thực hiện kê khai thuế and nộp tờ khai thuế chi phí gia tăng qua mạng trên trang web của tổng cục thuế.

The trực tuyến tax return received by the General Department of Taxation creates more favorable conditions for tax declaration. (Việc tiếp nhận tờ khai thuế qua mạng của tổng cục thuế tạo trường hợp thuận lợi hơn trong việc thi công kê khai thuế).

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Nhà Giáo Việt Nam 20, Top 9 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Lớp 8

Trên đó chính là bài viết về vấn đề tờ khai thuế tiếng Anh là gì, những từ cũng tương tự tờ khai thuế trong tiếng Anh and một số đoạn văn dùng tờ khai thuế trong tiếng Anh.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Kê Khai Thuế Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Thuế

Thể Loại: LÀ GÌ


Nguồn Blog là gì: https://olympicmyviet.com.vn Kê Khai Thuế Tiếng Anh Là Gì, Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Thuế