Câu hỏi của vinastudy

     

- Đếm xem vào phần thập phân của cả hai thừa số gồm bao nhiêu chữ số rồi cần sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra từng ấy chữ số tính từ lúc phải sang trọng trái.

Bạn đang xem: Câu hỏi của vinastudy

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:

a) (13,5 imes 2,4) b) (2,56 imes 4,8)

Bài giải

a) Ta để tính rồi làm cho như sau:

*

Vậy: (13,5 imes 2,4 = 32,4).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy: (2,56 imes 4,8 = 12,288).

2. Các đặc điểm của phép nhân số thập phân


+) tính chất giao hoán: lúc đổi khu vực hai quá số của một tích thì tích không vắt đổi.

Xem thêm: " Anh Mơ Một Mai Thức Giấc, Chẳng Có Cơn Đau Nào Sẽ Ghé Qua

(a imes b = b imes a)

+) đặc điểm kết hợp: lúc nhân một tích hai số với số thứ ba ta hoàn toàn có thể nhân số thứ nhất với tích của nhị số còn lại.

((a imes b) imes c = a imes (b imes c))


3. Nhân một trong những thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001; …


Quy tắc: Khi nhân một số thập phân cùng với (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) ta chỉ bài toán chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Xem thêm: Một Số Truyện Cổ Tích Sinh Hoạt Người Việt Dưới Góc Nhìn Văn Hóa


Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 quad quad quad quad quad quad quad quad quad quad724,6 imes 0,01\4774 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad quad quad quad 59632,7 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

$eginarrayl12,8 imes 0,1 = 1,28 \ 724,6 imes 0,01 = 7,246\4774 imes 0,001 = 4774,0 imes 0,001 = 4,774 \ 59632,7 imes 0,0001 = 5,96327 endarray$

Chú ý: nếu như số chữ số tại đoạn nguyên của một trong những ít rộng số chữ số (0) của những số (0,1;,,0,01;,,0,001;,,...) thì lúc nhân hai số ta rất có thể viết thêm một số trong những thích hòa hợp chữ số (0) vào phía trái phần nguyên của số kia rồi nhân như bình thường.

Ví dụ 3: Nhân nhẩm:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 quad quad quad quad quadquad quad quad và 35 imes 0,01\71,4 imes 0,001 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 endarray$

Cách giải:

Ta có:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 06,5 imes 0,1 = 0,65 \ 35 imes 0,01 = 35,0 imes 0,01 = 035,0 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0071,4 imes 0,001 = 0,0714 \ 42,8 imes 0,0001 = 00042,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray $

Vậy:

$eginarrayl6,5 imes 0,1 = 0,65 quad quad quad quad quad quad quad quad quad và 35 imes 0,01 = 0,35\71,4 imes 0,001 = 0,0714 quad quad quad quad quad quad &42,8 imes 0,0001 = 0,00428 endarray$