Khối lượng bình brom tăng là gì

     

Em ko yêu cầu hỏi phổ biến chung như vậy. Vì đối với mỗi một việc thì lại khác.Bạn đã xem: khối lượng bình brom tăng

Ví dụ: Dẫn láo hợp tất cả 2 khí là metan với etilen đi qua bình đựng hỗn hợp nước brom. Sau làm phản ứng thấy cân nặng bình brom tăng thêm m gam và tất cả V lít khí bay ra...Bạn đang xem: trọng lượng bình brom tăng là gì

VẬY trong vấn đề này, m gam brom tăng lên là bởi vì đâu???

Chính là vì khí etilen bội phản ứng cùng với brom, nên đã bị giữ lại sinh sống trong bình brom. Khí metan ko phản ứng thì vẫn thoát ra ngoài.

Bạn đang xem: Khối lượng bình brom tăng là gì

PTHH: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2

Vậy m(gam) =metilen.


*

Một bình bí mật chứa 0,04 mol C2H2, với 0,06 mol H2, một ít bột Ni. Nung rét bình sau một thời gian thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn cục khí Y vào dung dịch brom dư thì gồm 0,896 lít tất cả hổn hợp khí Z bay ra. Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 4,5. Vậy trọng lượng bình đựng dung dịch brom tăng thêm là

A. 0,6 gam

B.1,2 gam

C.0,8 gam

D.0,84 gam

Đáp án C

Một bình kín chứa 0,04 mol C2H2; 0,06 mol H2, một ít Ni.Nung → hhY.hhY + Br2 dư thì bao gồm 0,04 mol hhZ thoát ra. DZ/H2 = 4,5.• Theo bảo toàn khối lượng: mC2H2 + mH2 = mbình brom tăng + mZ→ mbình brom tăng = 0,04 x 26 + 0,06 x 2 - 0,04 x 9 = 0,8 gam

Dẫn 2 mol một olefin X qua dung dịch brom dư, khối lượng bình sau phản ứng tăng 56 gam. Vậy phương pháp phân tử của X là:

A.C2H4.

B.C3H6.

C.C4H8.

D.C5H10.

35. đến 0,2 mol hỗn hợp X bao gồm etan,propan và propen qua dd brom dư thấy cân nặng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí còn sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan , propan với propen thứu tự là?

m tăng = mC3H6 = 4.2 (g)

=> nC3H6 = 0.1 mol

Đặt :

nC2H6 = a (mol)

nC3H8 = b (mol)

=> a + b = 0.2 - 0.1 = 0.1 (mol ) (1)

nH2O = 6.48/18 = 0.36 (mol)

Bảo toàn H :

6a + 8b = 0.36*2 = 0.72 (2)

(1) , (2) :

a = 0.04

b = 0.06

%C2H6 = 0.04 / 0.2 * 100% = 20%

%C3H6 = 0.1/0.2 * 100% = 50%

%C3H8 = 100 - trăng tròn - 50 = 30%

Cho 0,2 mol tất cả hổn hợp X tất cả etan, propan và propen qua hỗn hợp brom dư, thấy trọng lượng bình brom tăng 4,2g. Lượng khí sót lại đem đốt cháy hoàn toàn thu được 6,48g nước. Vậy % thể tích etan, propan với propen thứu tự là

A. 30%, 20%, 50%.

D. 20%, 30%, 50%.

Xem thêm: 26 Bài Thơ Về Thầy Cô Hay Và Ý Nghĩa, Những Bài Thơ Về Thầy Cô Giáo

khối lượng bình brom tăng 4,2g ⇒ mC3H6 = 4,2g ⇒ nC3H6 = 0,1

⇒ nAnkan = 0,2 – 0,1 = 0,1

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b

có a+ b = nAnkan = 0,1 (1)

3a + 4b = nH2O = 6,48 : 18 = 0,36 (2)

Từ (1) với (2) ⇒ a = 0,04 ; b = 0,06

⇒ %VC2H6 = 0,04 : 0,2 = 20%

%VC3H8 = 30%

%VC3H6 = một nửa

Đáp án D.

Cho axetilen vào trong bình dung dịch brom dư. Khối lượng bình tăng lên a gam, a là cân nặng của

A. Hỗn hợp brom

B. Trọng lượng brom

C. Axetilen

D. Brom với khí axetilen

Cho 22,4 lít khí (đktc) tất cả hổn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) có tỉ khối đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung nóng thu được tất cả hổn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát thoát khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z gồm tỉ khối so với H2bằng 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D. 17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) tất cả tỉ khối so với He bởi 5,5 qua bột Ni nung rét thu được hỗn hợp Y. Cho tất cả hổn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z tất cả tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Khối lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam

C. 10 gam

D. 17,4 gam

Chọn D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Cho 22,4 lít khí (đktc) các thành phần hỗn hợp X (gồm C2H2, C3H4, C2H4, H2) bao gồm tỉ khối đối với He bởi 5,5 qua bột Ni nung lạnh thu được tất cả hổn hợp Y. Cho hỗn hợp Y lội qua bình nước brom dư thì thoát ra khỏi bình 4,48 lít (đktc) khí Z có tỉ khối so với H2 bởi 11,5. Trọng lượng bình brom đã tăng:

A. 24 gam.

B. 12 gam.

C. 10 gam.

D.

Xem thêm: Vẽ Sơ Đồ Lắp Mạch Điện Cầu Thang Đảo Chiều, Sơ Đồ Lắp Mạch Điện Cầu Thang

17,4 gam.

Đáp án D

nX = 1 mol; MX = 5,5.4 = 22

nZ = 0,2 mol; MZ = 11,5.2 = 23

BTKL: m bình Br2 tăng = mX – mZ = 1.22 – 0,2.23 = 17,4 gam

Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí có CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về cân nặng của từng hiddro cacbon có trong các thành phần hỗn hợp ?