Không Chúng Ta Thà Hy Sinh Tất Cả

     
" class="title-header">“Không! họ thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, chứ không chịu làm nô lệ”. Câu văn này trích vào văn phiên bản nào?


Bạn đang xem: Không chúng ta thà hy sinh tất cả

*

78 điểm

Phương Lan


“Không! họ thà hi sinh toàn bộ chứ không chịu mất nước, chứ không chịu đựng làm nô lệ”.câu. Văn này trích trong văn bản nào?A.Tác phẩm “kháng chiến độc nhất định chiến thắng lợi” của ngôi trường ChinhB.“Tuyên ngôn độc lập”C.Lời kêu gọi toàn quốc đao binh của quản trị Hồ Chí MinhD.Chỉ thị “Toàn dân phòng chiến” của Ban thường xuyên vụ trung ương Đảng


Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 8 Bài 11: Vẽ Trang Trí Trình Bày Bìa Sách, Bài 11: Vẽ Trang Trí

*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 11 Nâng Cao Đầy Đủ Đại Số Giải Tích Và Hình Học

Đáp án C“Không! họ thà hi sinh toàn bộ chứ không chịu đựng mất nước, chứ không chịu đựng làm nô lệ” được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc phòng chiến” của quản trị Hồ Chí Minh.