Kính mắt tiếng anh là gì

     

Bạn bao gồm biết, có khoảng gần 30 loại kính mắt không giống nhau? cùng xem trong giờ Anh chúng mang tên là gì nhé!  

*
Corrective lens – /kəˈrek.tɪv;lenz/: kính kiểm soát và điều chỉnh khúc xạ

Adjustable Focus glasses – /əˈdʒʌst ˈfoʊ.kəs/ /: kính kiểm soát và điều chỉnh tiêu điểm
Bạn đang xem: Kính mắt tiếng anh là gì

Far – sighted glasses – /ˌfɑːˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính dưỡng mục (kính viễn)

Near – sighted glasses – /ˌnɪəˈsaɪ.tɪd ˈɡlæs•əz/: kính cận

Single Vision glasses – /ˈsɪŋ.ɡəl ˈvɪʒ.ən/: kính một tròng.

Bifocals glasses – /ˌbaɪˈfoʊ.kəlz/: kính hai tròng

Trifocals glasses – /traɪ ˈfoʊ.kəlz/:: kính ba tròng


Progressive glasses – /prəˈɡres.ɪv/: kính hai tròng không con đường ráp nối

Safety glasses- /ˈseɪf.ti/: kính bảo hộ

Sunglasses – /ˈsʌnˌɡlæs.ɪz/ : kính râm

3D glasses – /θriː D ˈɡlæs·əz/: kính 3D

Magnification glasses – /ˌmæɡ.nə.fəˈkeɪ.ʃən ˈɡlæs·əz/ : kính phóng đại


Gaming classes – /ˈɡeɪ.mɪŋ ˈɡlæs·əz/ : kính trò chơi thủ

Contact lenses – /ˈkɑːn.tækt ˌlenz/: kính áp tròng

Half – moon glasses – ˌhæf.muːn ˈɡlæs.ɪz/: kính nửa vầng trăng

Lorgnette – /lɔːrˈnjet/: kính thay tay

Monocle – /ˈmɑː.nə.kəl/: kính một mắt


Opera glasses – /ˈɑː.pɚ.ə ˌɡlæs.ɪz/: ống nhòm coi kịch opera

Pince-nez – /ˌpæːnsˈneɪ/: kính gọng mũi

Scissors glasses – /ˈsɪz.ɚz ˈɡlæs·əz/: kính gọng kéo

Thuần Thanh tổng hợp*

*
Your browser does not support the video tag. Please upgrade to lớn lastest version


Xem thêm: Top 10 Bài Viết Tiếng Anh Về Quê Hương Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn

Phân tích với bình luận: Tài liệu tốt mật tiết lộ mối quan hệ của ông Tập vào cuộc bức hại ở Tân Cương


Phân tích cùng bình luận: Tài liệu tốt mật bật mý mối quan hệ nam nữ của ông Tập vào cuộc bức hại ở Tân Cương


Điểm tin trưa 10/5: rét chiến sự Ukraina: Phi công lịch sử một thời Ukraina tử vong do trúng thương hiệu lửa Nga


Điểm tin trưa 10/5: rét chiến sự Ukraina: Phi công lịch sử một thời Ukraina tử trận do trúng tên lửa Nga


Dịch bệnh toàn cầu lần này tương quan gì tới đại hồng thuỷ trong truyền thuyết?


Tại sao Trung Quốc liên tục cáo buộc Mỹ tạo thành một “NATO phiên phiên bản Ấn Độ – thái bình Dương”?
Xem thêm: Môn Đạo Đức Trong Tiếng Anh Là Gì, Môn Đạo Đức Tiếng Anh Là Gì

Truyền thông Pháp: người Pháp ngơi nghỉ Thượng Hải mong muốn rời china để xong xuôi cơn ác mộng


Thông điệp thực sự của ‘Hồng thọ mộng’: Nhân sinh như mộng ảo, phong túc sinh tử do Trời định