KÝ HIỆU CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

     

Chúng ta hay nghe kể đến khái niệm nguyên tố hóa học. Vậy nguyên tố chất hóa học là gì? Kí hiệu hóa học là gì cùng nguyên tử khối được tính như vậy nào? chúng ta cùng tò mò các định nghĩa trong bài viết hôm nay các bạn nhé!


Nguyên tố chất hóa học – Kí hiệu chất hóa học – Nguyên tử khối

1. Nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp hồ hết nguyên tử thuộc loại, bao gồm cùng số proton trong phân tử nhân.

Bạn đang xem: Ký hiệu các nguyên tố hóa học

Số p. Là số đặc trưng của nhân tố hóa học.


*

nguyen-to-hoa-hoc


2. Kí hiệu hóa học

Kí hiệu hóa học trình diễn nguyên tố và có một nguyên tử của thành phần đó. Mỗi nguyên tố được màn biểu diễn bằng 1 tuyệt 2 vần âm (chữ cái đầu viết in hoa).

VD: Kí hiệu của Hiđro là H, oxi là O, Natri là Na, Caxi là Ca, Heli là He, Đồng là Cu…

Kí hiệu hóa học cần sử dụng thống độc nhất vô nhị trên toàn núm giới.

Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm được trên 110 nguyên tố hóa học. Vào đó, các nguyên tố C, H, O, N là rất nhiều nguyên tố thiết yếu cho sự sống.

3. Nguyên tử khối

Nguyên tử có cân nặng rất bé, đề xuất khoa học quy ước lấy 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng, hotline là đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là cân nặng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Mỗi nguyên tố gồm nguyên tử khối khác nhau.

Giải các bài tập về yếu tắc hóa học

Câu 1. Điền tự vào chỗ trống:

a) nguyên tử – nguyên tử – yếu tắc – nguyên tố

b) proton – nguyên tử – nguyên tố

Câu 2.

a) Nguyên tố hóa học là gần như nguyên tử cùng loại, bao gồm cùng số proton trong hạt nhân.

b) Cách biểu diễn nguyên tố: mỗi nguyên tố được màn trình diễn bằng 1 hoặc 2 chữ cái, trong đó, chữ cái thứ nhất được viết in hoa. Cách màn biểu diễn như vậy điện thoại tư vấn là kí hiệu hóa học.

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Bậc Nhất 1 Ẩn, Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Câu 3.

a) Trả lời

2 C là 2 nguyên tử cacbon

5 O là 5 nguyên tử oxi

3 Ca là 3 nguyên tử canxi

b) Trả lời

Ba nguyên tử nitơ: 3 N

Bảy nguyên tử canxi: 7 Ca

Bốn nguyên tử natri: 4 Na

Câu 4. Lấy 1/12 cân nặng nguyên tử cacbon làm đơn vị chức năng cacbon.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon.

Câu 5. Nguyên tử magie nặng hay nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần so với:

a) Nguyên tử cacbon: 24/12 = 2 (Nguyên tử magie nặng nề gấp gấp đôi nguyên tử cacbon).

b) Nguyên tử lưu lại huỳnh: 24/32 = ba phần tư (Nguyên tử magie khối lượng nhẹ hơn nguyên tử giữ huỳnh ba phần tư lần).

c) Nguyên tử nhôm: 24/27 = 8/9 (Nguyên tử magie nhẹ hơn nguyên tử nhôm 8/9 lần).

Câu 6.

+) Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 => X là yếu tố Silic

+) Kí hiệu chất hóa học của Silic là Si.

Câu 7.

a) Theo quy ước trong bài học ta có: C = 12 đvC = 1,9926.10-23

 => 1 đvC = 1,9926.10−23 /12 ≈ 1,66.10-24 g.

b) khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là 27 đvC

=> mAl = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

=> Chọn câu trả lời C.

Xem thêm: Người Có Đạo Có Phải Là Người Có Tín Ngưỡng Không

Câu 8. => Chọn câu trả lời D.

Cảm ơn các bạn đã xem qua bài học kinh nghiệm này, hãy share nếu thấy nó hay với hữu ích các bạn nhé! Chúc các bạn học giỏi môn chất hóa học lớp 8 này nhé!