Lý thuyết chương 1 hóa 11

     

Khi nối các đầu dây dẫn điện với một nguồn điện, ta chỉ thấy đèn điện ở cốc đựng dung dịch NaCl nhảy sáng. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn điện, còn nước chứa và dung dịch saccarozơ ko dẫn điện.

Bạn đang xem: Lý thuyết chương 1 hóa 11

Nếu làm các thí nghiệm tương tự, fan ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ và muối rất nhiều dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của những dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã đưa thiết và trong tương lai thực nghiệm đã chứng thực rằng: 

Tính dẫn năng lượng điện của các dung dịch axit, bazơ với muối là vì trong hỗn hợp của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do thoải mái được call là các ion.

Quá trình phân li các chất nội địa ra ion là sự điện li. Phần đa chất rã trong nước phân li ra ion được gọi là đông đảo chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ và muối là hầu hết chất điện li.

Sự năng lượng điện li được màn biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion cội axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion cội axit:

*

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự điện li

- Sự điện li là quy trình phân li thành các ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc nóng chảy.

- chất điện li là phần đa chất khi tan vào nước sản xuất thành hỗn hợp dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ điện li

- Để bộc lộ mức độ phân li ra ion của các chất năng lượng điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ năng lượng điện li α (anpha) của một chất điện li là tỉ số giữa phân tử phân li thành ion (n) cùng tổng số bộ phận hòa rã (n0).

Xem thêm: Top 14 Bài Thơ Sống Là Cho Đâu Chỉ Nhận Riêng Mình ”, Bài Thơ: Một Khúc Ca (Tố Hữu

*

+ tỉ lệ phân tử cũng chính là tỉ lệ cùng với số mol, nên αα bằng tỉ số phần độ đậm đặc mol chất tan phân li thành Cp và tổng nồng độ mol của hóa học tan trong dung dịch Ct:

*

- Độ điện li α phụ nằm trong vào:

+ bản chất của hóa học tan.

+ bản chất của dung môi.

+ nhiệt độ

+ Nồng độ hóa học điện li.

2. Chất điện li táo tợn và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất điện li khỏe mạnh là chất khi rã trong nước, những phân tử hoà tan mọi phân li ra ion, α=1.

Những chất điện li khỏe mạnh là các axit khỏe khoắn như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; các bazơ bạo dạn như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và hầu hết các muối.

Trong phương trình điện li của chất điện li mạnh, fan ta dùng một mũi tên chỉ chiều của quá trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) hóa học điện li yếu

Chất điện li yếu là hóa học khi chảy trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà tung phân li ra ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch.

Những hóa học điện li yếu đuối là những axit yếu đuối như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; những bazơ yếu như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình điện li của hóa học điện li yếu, người ta dùng hai mũi tên trái hướng nhau.

Xem thêm: Top 12 Bài Văn Thuyết Minh Về Con Trâu Lớp 9 Ngắn Gọn, Thuyết Minh Con Trâu Ở Làng Quê Việt Nam

Ví dụ:

*

Cân bởi điện li là thăng bằng động. Y như mọi thăng bằng hoá học tập khác, thăng bằng điện li cũng tuân thủ theo đúng nguyên lí chuyển dịch cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.