MÁY CÀY TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
Phép tịnh tiến đỉnh tractor vào từ điển giờ Anh - giờ olympicmyviet.com.vnệt là: máy kéo, đồ vật kéo . bản dịch theo văn cảnh của tractor có ít nhất 144 câu được dịch.
(agriculture) A vehicle used in farms e.g. For pulling farm equipment & preparing the fields.+18 có mang

*


A bought tractor is written off in four years against the bought value while the farmer often buys a second hand tractor and carries along with it for another 15 years.

Bạn đang xem: Máy cày tiếng anh là gì


Một chiếc vật dụng kéo được tính hết khấu hao sau 4 năm trong những khi người dân cày thường sở hữu một chiếc lắp thêm kéo cũ máy hai và áp dụng nó vào thêm 15 năm nữa.
What should have been a road was covered in broken branches , a squashed tractor and lots of electricity cables that had been brought down .
Nơi đây xứng đáng lẽ phải là một trong những con mặt đường thì lúc này bị bít phủ bởi những nhánh cây gãy , một chiếc vật dụng kéo bị làm cho bẹp và những dây cáp điện đã bị đổ xuống .
The 2S6 combat vehicle uses the GM-352 and later GM-352M chassis developed & produced by the Minsk Tractor Plant (MTZ) which has six road wheels with hydropneumatic suspension on each side, a drive sprocket at the rear and three return rollers.
Xe chiến đầu 2S6 thực hiện khung gầm GM-352 và sau đó là GM-352M trở nên tân tiến và sản xuất tận nhà máy sản phẩm công nghệ kéo Minsk (MTZ), khung gầm xe có 6 bánh xích mỗi bên với khối hệ thống treo thủy khí ở mỗi bên, một bánh xích dữ thế chủ động ở phía sau và 3 trục lăn hồi chuyển.
A number of industrial complexes such as Magnitogorsk và Kuznetsk, the Moscow and Gorky automobile plants, the Ural Mountains & Kramatorsk heavy machinery plants, and Kharkov, Stalingrad và Chelyabinsk tractor plants had been built or were under construction.
Một số tổ hợp công nghiệp mập như Magnitogorsk cùng Kuznetsk, các nhà máy xe hơi Moskva với Gorky, những nhà sản phẩm công nghệ máy công nghiệp nặng Urals với Kramatorsk, các nhà sản phẩm máy kéo Kharkov, xí nghiệp sản xuất sản xuất máy kéo Stalingrad và Cheliabinsk đã làm được hoặc vẫn trong quá trình xây dựng.
However Tractor Sazi later announced that he & Mohammad Pour Rahmatollah joined Tractor Sazi to spend their conscription period.
Tuy nhiên sau đó Tractor Sazi thông báo rằng anh với Mohammad Pour Rahmatollah bắt đầu làm Tractor Sazi.

Xem thêm: Top 19 Chào Mào Sổ Bọng Là Gì, Top 19 Chào Mào Sổ Bọng Là Sao Hay Nhất 2022


I thought we"d gotten Past all this, But I guess I was Kidding myself. < tractor engine turns over > < high-pitched tone >
Along with commonplace bunnies, icicles, và round loaves of bread, decorations in the shape of sickles, hammers, và tractors were released.
Bên cạnh gần như chú thỏ con, dây kim tuyến đường và những ổ bánh mì tròn truyền thống cuội nguồn là đa số vật trang trí hình liềm, búa cùng máy cày.
On 11 January 1934, the German army wrote the specifications for a "medium tractor", và issued them lớn a number of defense companies.
Ngày 11 mon 1, năm 1934, quân team Đức đang olympicmyviet.com.vnết các cụ thể kỹ thuật cho 1 "thân xe kéo hạng trung", với đã phát hành cho một vài các công ty quốc phòng.
Traian Vuia or Trajan Vuia (Romanian pronunciation: ; August 17, 1872 – September 3, 1950) was a Romanian inventor and aolympicmyviet.com.vnation pioneer who designed, built và tested the first tractor monoplane.
Traian Vuia or Trajan Vuia (phát âm tiếng România: ; 17 mon 8 năm 1872 - ngày 3 tháng 9 năm 1950) là một trong những nhà phát minh và người mũi nhọn tiên phong hàng không tiên phong Rumani, người đã thiết kế, lắp đặt và phân tích một máy bay cánh đơn thông số kỹ thuật máy kéo.
In May 1961, Fidel Castro proposed to exchange the surolympicmyviet.com.vnolympicmyviet.com.vnng Brigade prisoners for 500 large farm tractors, valued at US$28,000,000.
We fixed up an old caravan (trailer) khổng lồ serve as a semimobile home; we used a tractor or a truck khổng lồ move it from one place to lớn another.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 10 Unit 2 Writing, Unit 2 Lớp 10: Writing


Chúng tôi bổ sung lại mẫu xe moóc cũ để triển khai nhà di động; chúng tôi dùng một xe cộ máy kéo hoặc một xe vận tải đường bộ để di chuyển nó từ nơi này cho nơi khác.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M