MOD LÀ GÌ TRONG TOÁN HỌC

     
Trong bài này họ sẽ học tập về có mang modulo. Nhì số $a$ và $b$ được call là cân nhau modulo $n$ ví như $a$ cùng $b$ có cùng số dư khi phân chia cho $n$. Hay nói bí quyết khác, là $(a-b)$ chia hết mang đến $n$. Họ sẽ viết $a = b pmodn$.


Bạn đang xem: Mod là gì trong toán học

Ví dụ như, $5 = 9 pmod2$, $-1 = 3 pmod2$, $-2 = -8 pmod2$. Ví dụ theo modulo 2 thì một số trong những $a$ bất kỳ sẽ hay là $a=0 pmod2$ lúc nó là số chẳn, hay là $a=1 pmod2$ khi nó là số lẽ.
Sau đó là một vài lấy một ví dụ khác: $$0 = 3 = 6 = 9 = 12 = -3 = -6 pmod3,$$ $$1 = 4 = 7 = -2 = -5 pmod3,$$ $$2 = 5 = 8 = -1 = -4 pmod3,$$ $$0 = 4 = 8 = -4 pmod4,$$ $$1 = 5 = -3 = -7 pmod4,$$ $$2 = 6 = -2 = - 6 pmod4,$$ $$-2 = -14 pmod6, ~~~7 = -14 pmod7, ~~~5 = -3 pmod8, ~~~16 = -2 pmod9, ...$$
Chúng ta nói lại định nghĩa, họ nói $a = b pmodn$ khi nhưng mà $a-b$ chia hết mang lại n và đọc là $a$ bằng $b$ modulo $n$.
*Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Ôn Tập Cuối Năm Giải Tích 12 Ôn Tập Cuối Năm

*

*

*
*
*
*
*Xem thêm: Con Đường Thoát Hơi Nước Qua Khí Khổng Có Đặc Điểm Là, Nêu Đặc Điểm Của Các Con Đường Thoát Hơi Nước

*
*
*
*
*
*
*
*