NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*

chịu trách nhiệm to bear/take/get the blame for something; to lớn be khổng lồ blame for something; take/assume/bear responsibility for something; to make oneself responsible for something Họ hoàn toàn chịu trọng trách về phần nhiều tổn thất do nhỏ họ gây ra They bear/take full responsibility for any damage caused by their offspring; They shoulder the entire responsibility for any damage caused by their offspring Bắt ai chịu trách nhiệm về mặt đạo đức nghề nghiệp To hold somebody morally responsible chịu trách nhiệm trước ai to report/answer to somebody; lớn be responsible/accountable/answerable to lớn somebody phụ trách pháp lý về lời cam đoan của mình to be legally responsible/accountable/answerable for one"s pledge; to lớn be liable for one"s pledge Ai trong các anh sẽ phụ trách về bài toán chậm giao hàng? Who among you will be khổng lồ blame for delay in delivery?; Who among you will be liable/responsible/accountable/answerable for delay in delivery? nguyên nhân tôi phải phụ trách về việc đó? Why does the blame lie at my door? Ông quản trị sẽ phụ trách bao nhiêu vào vụ này? How much responsibility for this affair will the chairman have?