2Nh4No3 + Ba(Oh)2 = Ba(No3)2 + 2H2O + 2Nh3

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho 0,1 mol Ba(OH ) 2 vào dung dịch N H 4 N O 3 dư thì thể tích bay ra sinh sống đktc là 

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 22,4 lít

D. 44,8 lít


*

Chọn B

*


Cho 0,2 mol NaOH vào hỗn hợp N H 4 N O 3 dư thì thể tích thoát ra làm việc đktc là

A. 2,24 lít

B. 4,48 lít

C. 22,4 lít

D. 44,8 lít


2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

0,2...................0,1.................0,1.............0,2

=> VNH3 = 22,4 . 0,2 =4,48 ( lít )


pthh: Ba(OH)2 + 2NH4NO3 ( ightarrow) Ba(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O

Theo pthh: nNH3=2nBa(OH)2=2.0,1=0,2(mol)

(Rightarrow) VNH3=n.22,4=0,2.22,4=4,48(l)


Cho hỗn hợp Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dung dịch X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì gồm 23,3 gam một kết tủa được sinh sản thành cùng đun lạnh thì chỉ tất cả 6,72 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dung dịch X là bao nhiêu?

A. 2M và 2M

B.

Bạn đang xem: 2nh4no3 + ba(oh)2 = ba(no3)2 + 2h2o + 2nh3

 1M với 1M

C. 1M và 2M

D. 2M cùng 2M

 


Đáp án B

Ba2++ SO42- →BaSO4

0,1 ← 23,3/233

NH4++ OH- →NH3+ H2O

0,3← 0,3

Theo ĐLBT ĐT thì: nNO3(-)=0,1 mol

Vậy hỗn hợp X tất cả 0,1 mol (NH4)2SO4 với 0,1 mol NH4NO3

Suy ra nồng độ mol (NH4)2SO4 1M và NH4NO3 1M


Hỗn phù hợp X bao gồm Fe, FeO, sắt 2 O 3 cùng Fe 3 O 4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào dung dịch Y tất cả (HCl, H 2 SO 4 loãng) dư thu được hỗn hợp Z. Bé dại từ từ hỗn hợp Cu NO 3 2 1M vào dung dịch Z cho tới khi hoàn thành thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 cần dùng cùng thể tích khí thoát ra ở đktc là

A. 50 ml cùng 6,72 lít

B. 100 ml và 2,24 lít

C. 50 ml và 2,24 lít 

D. 100 ml cùng 6,72 lít


Cho 0,1 mol KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít.

B. 5,6 lít.

C. 2,24 lít.

D. 0,112 lít. 


Hỗn thích hợp X bao gồm (Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO) với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol, tổ hợp hết vào dung dịch Y tất cả HCl cùng H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch Z. Nhỏ tuổi từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào hỗn hợp Z tính đến khi xong thoát khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 buộc phải dùng với thể tích khí bay ra sinh sống đktc là

A. 0,5 lít; 22,4 lít.

B.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Tình Bạn ❤️️16 Mẫu Đoạn Văn Nghị Luận Hay, Viết Đoạn Văn Ngắn 8

 50 ml; 2,24 lít.

C. 50 ml; 1,12 lít.

D.

Xem thêm: 9 Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Mà Em Yêu Quý Lớp 4 Hay, Ngắn Gọn, Please Wait

 25 ml; 1,12 lít.


Hỗn phù hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 cùng với số mol mỗi chất là 0,1 mol. Phối hợp hết X vào dd Y bao gồm HCl cùng H2SO4 loãng dư thu được dd Z. Bé dại từ từ dd Cu(NO3)2 1M vào dd Z tính đến khi khí NO xong thoát ra. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 bắt buộc dùng cùng thể tích khí thoát ra ở đktc là

A. 500ml; 2,24lit  

B. 50ml; 1,12lit  

C. 50ml; 2,24lit  

D. 25 ml; 1,12lit


nFe(2+) = nFe + nFeO + nFe3O4 = 0,3mol

3Fe(2+) + 4H+ + NO3- → 3Fe(3+) +NO +2H2O

 nNO3- = 0,1 ->V Cu(NO3)2=50ml nNO = nNO3- = 0,1

→ V = 2,24=> Đáp án C


Dẫn khí co dư qua tất cả hổn hợp X bao gồm 0,1 mol Fe3O4; 0,15 mol CuO và 0,1 mol MgO sau đó cho cục bộ chất rắn sau bội nghịch ứng vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Tính thể tích khí bay ra(đktc):