Nhân giống thuần chủng là gì

     

Câu hỏi: Mục đích của nhân giống thuần chủng là:

A. Phạt triển về số lượng.

Bạn đang xem: Nhân giống thuần chủng là gì

B. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của giống.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Lời giải:

Đáp án:C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích:Mục đích của nhân giống thuần chủng là: phân phát triển về số lượng. Duy trì, củng cố, cải thiện chất lượng của giống

Cùng top lời giải tìm hiểu kiến thức về Nhân giống vật nuôi nhé

I. Chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là" width="626">

1. Thế như thế nào là chọn phối?

Chọn con đực ghép đôi với con cháu theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn phối.

Chọn phối nhằm đẩy mạnh tác dụng chọn lọc giống. Chất lượng của đời sau sẽ đánh giá chỉ được việc chọn lọc cùng chọn phối giống bao gồm đúng hay là không đúng.

2. Các phương pháp chọn phối

*
Mục đích của nhân giống thuần chủng là (ảnh 2)" width="569">

Muốn nhân lên một giống tốt đã gồm thì chọn nhỏ đực với con cháu cùng giống.

- Ví dụ chọn phối cùng giống: chọn phối heo Móng dòng đực với heo Móng cái cái sẽ được cá thể là heo Móng mẫu thuần chủng.

Muốn lai tạo thì chọn ghép bé đực với con cháu khác giống nhau.

- Ví dụ chọn phối không giống giống: Chọn con gà trống giống Rốt (sức sản xuất cao) với gà mái Ri (thịt ngon, dễ nuôi, sức đề phòng cao nhưng sinh sản thấp) sẽ được cá thể bao gồm ưu điểm của cả hai.

II. Nhân giống thuần chủng


1. Nhân giống thuần chủng là gì?

Là phương pháp nhân giống chọn ghép theo đôi giao phối con đực với con cái của thuộc một giống để được đời bé cùng giống với bố mẹ. Mục đích của nhân giống thuần chủng là tạo ra nhiều cá thể của giống đã có, với yêu thương cầu là giữ được với hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đó.

đánh dấu (x) để chọn các cặp phối hợp cho trong bảng sau thuộc phương pháp nhân giống phù hợp:

Chọn phối

Phương pháp nhân giống

Con đực

Con cái

Thuần chủng

Lai tạo

Gà lơgoGà lơgox
Lợn Móng CáiLợn Móng Cáix
Lợn Móng CáiLợn tía Xuyênx
Lợn LanđơratLợn Lanđơratx
Lợn LanđơratLợn Móng Cáix

2. Có tác dụng thế làm sao để nhân giống thuần chủng đạt kết quả?

Phải có mục đích nhân giống rõ ràng.

Chọn nhiều cá thể đực, cái trong giống thuộc tham gia.

Nuôi dưỡng, chăm sóc tốt đàn vật nuôi, kịp thời vạc hiện và loại thải những vật nuôi bé và vật nuôi mẹ có những đặc điểm không ý muốn muốn.

III. Bài bác tập tất cả đáp án

Câu 1:Phát biểu nào dưới đây là đúng về chọn phối, trừ:

A. Chọn phối là ghép đôi con đực với con cháu cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi.

B. Chọn phối là nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống.

C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá được chất lượng của đời trước.

D. Chọn phối còn được gọi không giống là chọn đôi giao phối.

Đáp án: C. Chất lượng đời sau sẽ đánh giá bán được chất lượng của đời trước

Giải thích:Phát biểu không nên là: Chất lượng đời sau sẽ đánh giá chỉ được chất lượng của đời

Câu 2:Có mấy phương pháp chọn phối?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án: A. 2

Giải thích:Có 2 phương pháp chọn phối:

- Chọn phối cùng giống

- Chọn phối không giống giống

Câu 3:Giống con gà lai Rốt – Ri tất cả đặc điểm:

A. Bao gồm sức sản xuất cao.

B. Thịt ngon, dễ nuôi.

C. Cả A với B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích:Giống kê lai Rốt – Ri bao gồm đặc điểm:

- tất cả sức sản xuất cao.

- Thịt ngon, dễ nuôi

Câu 4:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp nào?

A. Chọn phối cùng giống.

B. Chọn phối không giống giống.

C. Chọn phối lai tạp.

D. Tất cả đều sai.

Đáp án: A. Chọn phối cùng giống.

Xem thêm: Đọc Truyện Wild Life Cuộc Sống Hoang Dã Chap 1 65 Tiếng Việt

Giải thích:Giống lợn Ỉ là giống được chọn phối theo phương pháp chọn phối thuộc giống

Câu 5:Phát biểu nào dưới đây là đúng về nhân giống thuần chủng, trừ:

A. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cái của cùng một giống.

B. Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cái của nhì giống không giống nhau.

C. Tạo ra được nhiều cá thể của giống đã có.

D. Giữ được và hoàn thiện các đặc tính tốt của giống đã có.

Đáp án: B.Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối con đực với con cháu của nhị giống khác nhau.

Giải thích:Phát biểu không nên là: Là phương pháp nhân giống ghép đôi giao phối bé đực với con cháu của nhị giống không giống nhau.

Câu 6:Phương pháp làm sao dưới đây là nhân giống thuần chủng:

A. Con kê Lơ go x kê Ri.

B. Lợn Móng loại x Lợn Lan đơ rát.

C. Lợn Móng dòng x Lợn tía Xuyên.

D. Lợn Móng mẫu x Lợn Móng Cái.

Đáp án:D. Lợn Móng chiếc x Lợn Móng Cái.

Giải thích:Phương pháp nhân giống thuần chủng là: Lợn Móng dòng x Lợn Móng Cái

Câu 7:Đặc điểm như thế nào dưới đây là đặc điểm ngoại hình của con kê Ri?

A. Da vàng hoặc đá quý trắng.

B. Lông pha tạp từ nâu, kim cương nâu, hoa mơ, đỏ tía…

C. Mào dạng đơn.

D. Tất cả đều đúng.

Đáp án:D. Tất cả đều đúng.

Giải thích:Đặc điểm ngoại hình của gà Ri là:

- Da vàng hoặc vàng trắng.

- Lông trộn tạp từ nâu, vàng nâu, hoa mơ, đỏ tía…

- mào dạng đơn

Câu 8:Ngoại hình con kê sản xuất trứng gồm đặc điểm:

A. Thể hình dài.

B. Thể hình ngắn.

C. Cả A cùng B đều đúng.

D. Cả A cùng B đều sai.

Đáp án:A. Thể hình dài.

Giải thích:Ngoại hình kê sản xuất trứng tất cả đặc điểm thể hình dài

Câu 9:Làm thế như thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ:

A. Phải gồm mục đích rõ ràng.

B. Chọn một số không nhiều cá thể đực, chiếc cùng giống tham gia.

C. Quản lí giống chặt chẽ, kị giao phối cận huyết.

D. Nuôi dưỡng tốt đàn vật nuôi.

Đáp án:B. Chọn một số ít cá thể đực, cái cùng giống tham gia.

Giải thích:Làm thế nào để nhân giống thuần chủng đạt kết quả, trừ: Chọn một số ít cá thể đực, cái cùng giống tham gia

Câu 10:Ước tính khối lượng lợn theo công thức:

A. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87.

B. M (kg) = lâu năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

C. M (kg) = dài thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97.

D. M (kg) = lâu năm thân x〖(vòng ngực)〗^2 x 97,5.

Xem thêm: Anh - Lời Bài Hát (Nguyễn Hoài )

Đáp án:B. M (kg) = dài thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x 87,5.

Giải thích:(Ước tính khối lượng lợn theo công thức: m (kg) = nhiều năm thân x 〖(vòng ngực)〗^2 x