On the point of là gì

     

Thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn cùng một số cấu trúc khác như "be about lớn + V"... Bao gồm thể được sử dụng để ẩn ý về hành động, sự việc vào tương lai.

Bạn đang xem: On the point of là gì

1. Thì hiện tạiđơn

Chúng ta dùngthì hiện tại đơn(Present simple) để nói về tương lai khi:

Diễn tả sự việc hoặc hành động theo thời khóa biểu hoặc lịch trình cố định (chuyến bay, chuyến xe đi cùng đến,…)

Ví dụ:

My plane arrives at the airport at 13.00. (Chuyến bay của tôi sẽ đến sân bay lúc 13.00)The train leaves in half an hour from platform 2. (Chuyến tàu sẽ rời ga vào nửa tiếng nữa ở cửa số 2)

Diễn tả các chương trình (hội nghị, khóa học, trận thi đấu thể thao, bộ phim bắt đầu với kết thúc)

Ví dụ:

The conference starts on Wednesday at 9.30. (Hội nghị sẽ bắt đầu vào thứ 4 thời điểm 9.30)The match ends at about 5 o’clock. (Trận đấu sẽ kết thúc vào khoảng 5 giờ)

Dùng cho người nếu kế hoạch của họ theo một thời khóa biểu cố định

Ví dụ:

The students have their written English exam on Monday and the oral on Tuesday. (Các học viên sẽ có bài xích thi viết tiếng Anh vào thứ 2 và bài xích nói vào thứ 3)Jo starts her drama course in two week’s time. (Jo sẽ bắt đầu khóa học kịch vào thời gian 2 tuần)

2. Thì hiện tại tiếp diễn

Chúng ta dùngthì hiện tại tiếp diễn(Present continuous) để nói về tương lai lúc muốn diễn tả một kế hoạch, một dự định đã được sắp xếp trước.

Ví dụ:

What are you doing tomorrow evening? (Bạn định làm cái gi vào tối mai?)I’m flying khổng lồ a conference in Amsterdam. (Tôi sẽ bay đến hội nghị ở Amsterdam (kế hoạch đã sắp xếp))I’m having my eyes tested on Saturday afternoon. (Tôi định kiểm tra mắt vào chiều thứ 7 (đã hẹn trước))

3. Cấu trúc Be about to + V

Chúng ta dùngbe about khổng lồ + Vđể diễn tả một sự việc sẽ diễn ra gần như tức thì lập tức cùng đã được chuẩn bị trước.

Ví dụ:

Actually, we’re about to leave. (Thực ra cửa hàng chúng tôi chuẩn bị rời đi)I need to talk lớn you but if you’re about lớn have dinner, I can phone again later. (Tôi cần phải nói chuyện với bạn nhưng nếu bạn chuẩn bị ăn tối, tôi tất cả thể gọi lại sau)

Trong văn phong sản phẩm ngày, dạng phủ định củabe about tothường tất cả nghĩa là do not intend to – không tồn tại ý định làm cho gì.

Ví dụ:

We aren’t about lớn change the rules just because we don’t lượt thích them. (Chúng tôi không có ý định vắt đổi các quy tắc chỉ vì công ty chúng tôi không mê thích nó)

Lưuý: Với những cụm từ chỉ thời gian, ta không cần sử dụng be about tomà sử dụngthì hiện tại đơn

Ví dụ:

Hurry up, please! The coachis about toleave! (Nhanh lên, huấnluyện viên sắpđi rồi!)Hurry up, please! The coachleavesin five minutes! (Huấn luyện viên sẽ đi vào 5 phút nữa)Not:The coach is about lớn leave in five minutes!

Ta cần sử dụng cấu trúc be on the point/verge/brinkof+ V-ing/Noun để chỉ những đều mà ta ước ao đợi/nghĩ xảy ra thật sớm.Be on the point oftương tựbe just about to, với nghĩa sắp sửa, chuẩn bị.

Ví dụ:

Iwas on the point ofleavingmy job but then I got promoted so I changed my mind.Peopleare on the vergeof starvationas the drought continues.

*

Ảnh: Docsify


Ta dùng cấu trúcbe due to+động từ nguyên thể để nói về những thứ theo lịch trình sẵn có.

Ví dụ:

The visitorsare due toarrive at the factory at 10:30.

Be to+ động từ nguyên thể gồm rất nhiều nghĩa. Cụm từ này mang tính trang trọng, lịch sự.


Sự bắt buộc: Be to lớn chỉđiều nhưng mà ai đó phải tuân theo trách nhiệm, nghĩa vụ. Nó cũngđược dùngđể chỉ những quyếtđịnh chính thức.

Ví dụ:


If Iam not totell anyone, then that’s simply not fair.<đưa ra quyết định vào cuộc họp>So, Georgeis tocontact the Stockholm office, và Patriciais tospeak khổng lồ the Elsico representative. Agreed?

Yêu cầu và chỉ dẫn: Ta dùng be to khi yêu cầu/ra lệnh giỏi chỉ dẫn ai đó việc gì.

Xem thêm: Luyện Tập Chung Trang 32 Toán Lớp 5, Giải Bài Tập Trang 32 Sgk Toán 5, Luyện Tập Chung

Ví dụ:


Tiêu đề: Be lớn xuất hiện phổ biến vào tiêu đề bài bác báo, đề cập tới sự kiện đã được quyết định, ấn định. Không phải lúc nào ta cũng sử dụng động từ.Prime Ministertoannounce emergency plan on climate change.(tiêuđề bài xích báo–không bao gồm động từ) (Câu đầy đủ:The Prime Ministeris toannounce an emergency plan on climate change.)

7. Một sốđộng từ có thể được dùngđể diễn tảý tương lai.

Đó là: would like, plan, want, mean, hope, expect

Ví dụ:

What are you going to do next year? I"d lượt thích to goto university.Weplan to lớn goto France for our holidays.Georgewants to lớn buya new car.

8.Động từ khuyết thiếu

Ta cần sử dụng động từ khuyết thiếu may,might,couldkhi không chắc chắn về tương lai.

Ví dụ:

Imight stayat home tonightor Imight goto the cinema.Wecould seeMary at the meeting. She sometimes goes.

9.Động từ khuyết thiếu Should

Ta dùngshouldnếu nghĩ bao gồm khả năng cao việc gì đó xảy ra vào tương lai.

Ví dụ:

Weshould behome in time for tea.The gameshould beover by eight o"clock.

10. Tương lai vào mệnh đề thờigian và mệnh đề if

Trong mệnh đề thời gian với các từ nhưwhen, after, until, ta thườngdùngthì hiện tại để diễn tả ý tương lai.

Ví dụ:

I"ll come homewhen I finishwork.You must wait hereuntil your father comes.They are comingafter they have haddinner.

Trong các mệnh đề với If, ta thường cần sử dụng thì hiện tại để diễn tả ý tương lai.

Ví dụ:

We won"t be able khổng lồ go outif it is raining.If Barcelona losetomorrow, they will be champions.

Xem thêm: Đầu Số 0898 Là Mạng Gì - Ý Nghĩa Đầu Số 0898 Mang Lại Cho Chủ Nhân

Lưuý: Ta không thườngdùngwill vào mệnhđề thời gian cùng mệnhđềIf. Nhưngwill tất cả thểđược cần sử dụng nếu hàmý muốn hay sẵn lòng làm gì.

Ví dụ: