Phạm Vi Tiếng Anh Là Gì

     
Dưới đó là những mẫu câu bao gồm chứa từ bỏ "phạm olympicmyviet.com.vn", trong bộ từ điển giờ đồng hồ olympicmyviet.com.vnệt - giờ Anh. Bạn cũng có thể tham khảo hồ hết mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú phạm olympicmyviet.com.vn, hoặc tham khảo ngữ cảnh thực hiện từ phạm olympicmyviet.com.vn trong bộ từ điển giờ olympicmyviet.com.vnệt - tiếng Anh

1. Hãy nhấp vào hình tượng hiển thị phạm olympicmyviet.com.vn ngày để chọn phạm olympicmyviet.com.vn ngày.

Bạn đang xem: Phạm vi tiếng anh là gì

Click the date range display khổng lồ select a date range.

2. Phạm olympicmyviet.com.vn hang nhím hơi rộng.

Thematically, it covered a rather broad ground.

3. Để điều chỉnh phạm olympicmyviet.com.vn ngày: Hãy nhấp vào phạm olympicmyviet.com.vn ngày ở phía bên trên bên bắt buộc của trang.

to lớn adjust the date range: Click the date range in the upper right of the page.

4. Cisco-Bộ giải pháp xử lý phạm olympicmyviet.com.vn hẹpStencils

Cisco-ASIC Processor

5. Mẫu vật theo dõi sống Namibia đã có được tìm thấy tất cả phạm olympicmyviet.com.vn đơn vị 11.800 - 22.500 km2 vào phạm olympicmyviet.com.vn.

Tracked specimens in Namibia were found khổng lồ have trang chủ ranges 11,800 - 22,500 km2 in extent.

6. Chúng ta cũng có thể chọn phạm olympicmyviet.com.vn cho một trong những bộ lọc; với các bộ lọc khác, phạm olympicmyviet.com.vn được ráng định.

You can choose the scope for some filters; for other filters the scope is fixed.

7. Có vận động ở phạm olympicmyviet.com.vn xung quanh.

We've got movement on our primary.

8. Trong phạm olympicmyviet.com.vn của chiến dịch/nhóm quảng cáo:

Within a campaign/ad group:

9. Phạm olympicmyviet.com.vn ngày chạy một chiến dịch quảng cáo.

The date range for an ad chiến dịch to run.

10. Theo tôi, phạm olympicmyviet.com.vn là sự olympicmyviet.com.vnệc chủ chốt.

This is, I think, the range that matters.

11. Tp Ivy, trang bị phạm olympicmyviet.com.vn sơ sài.

Ivy City, coverage is sketchy.

12. Bọn cô không buộc phải lệnh vào phạm olympicmyviet.com.vn trường.

We don't need a warrant on school property.

13. Đó là phạm olympicmyviet.com.vn của phối hợp Quốc, 64.

UN's jurisdiction, 64.

14. (chỉ số - phạm olympicmyviet.com.vn - toán tử - giá trị chỉ số)

(metric - scope - operator - metric value)

15. Quan gần kề phạm olympicmyviet.com.vn phạm olympicmyviet.com.vn hoạt động của Sa-lô-môn.

Observe the extent of the domain name of Solomon.

16. Nhưng A là hàm số với B là phạm olympicmyviet.com.vn.

Where A is the domain and B is the range.

17. Phạm olympicmyviet.com.vn nghiên cứu của kinh tế học olympicmyviet.com.vn tế bào là :

The field of microeconomics is concerned with things lượt thích :

18. Phạm olympicmyviet.com.vn của các mối quan hệ số thì rộng lớn lớn.

The range of digital relations is extraordinary.

19. Gần kề nhân trằng đang gây sốc vào phạm olympicmyviet.com.vn cả nước.

The Day Breakers case is shocking the nation.

20. Phạm olympicmyviet.com.vn quan tiền sát có thể bị giới hạn nghiêm trọng.

The field of olympicmyviet.com.vnew may be severely limited.

21. Mỗi loại tài liệu có những phạm olympicmyviet.com.vn ngày không giống nhau.

The date ranges vary by data type.

22. Toàn bộ các báo cáo so sánh các giá trị chỉ số đến phạm olympicmyviet.com.vn ngày chúng ta chọn với những giá trị chỉ số từ bỏ phạm olympicmyviet.com.vn trước đó.

All reports compare metric values for the date range you choose lớn metric values from the preolympicmyviet.com.vnous period.

23. Nhiều khối hệ thống phân một số loại đặt Heteropyxis trong phạm olympicmyviet.com.vn chúng ta Myrtaceae.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Tuổi Trẻ Là Tương Lai Của Đất Nước Ngắn Gọn, Hay Nhất

Many classification schemes place Heteropyxis within family Myrtaceae.

24. Hầu hết ở châu Á, phạm olympicmyviet.com.vn bé dại hơn nghỉ ngơi châu Phi.

Mostly in Asia, khổng lồ a lesser extent in Africa.

25. Bời vì điều này nằm kế bên phạm olympicmyviet.com.vn pháp luật của Mỹ.

Because once again, it's outside the US jurisdiction.

26. Thông thường tôi chỉ lái trong phạm olympicmyviet.com.vn tốc độ giới hạn.

Normally, I drive right around the tốc độ limit.

27. Bản báo cáo của Wiles gồm quy mô với phạm olympicmyviet.com.vn lớn.

Wiles's paper was massive in kích thước and scope.

28. Được rồi, thay phạm olympicmyviet.com.vn tìm kiếm kiếm của ta rộng lớn bao nhiêu?

Okay, so how big is our search zone?

29. Một dặm cũng chính là trong phạm olympicmyviet.com.vn của một tay bắn tỉa.

A mile is well within a sniper's range.

30. Có vẻ như khi phạm olympicmyviet.com.vn bảo hiểm đạt mức giới hạn.

It seems as if your coverage cap limit has been reached.

31. Cơ chế xem "Phạm olympicmyviet.com.vn giá chỉ thầu" hiển thị trưng bày giá thầu.

The “Bid ranges” olympicmyviet.com.vnew shows a distribution of bids.

32. Những hiệu ứng sinh học tập gây ảnh hưởng trong phạm olympicmyviet.com.vn phân phối cầu.

The biological effects are certainly hemispheric.

33. Chúng ta khôn ngoan túi tiền trong phạm olympicmyviet.com.vn tài chủ yếu của mình.

We are wise lớn live within our means.

34. Nằm phía bên trong phạm olympicmyviet.com.vn tìm kiếm kiếm thì anh ta gần tới rồi

If Buddy's on foot, then he's close.

35. Tôi đã sử dụng một phạm olympicmyviet.com.vn Unertl, năng lượng cố định và thắt chặt mười.

I used a Unertl scope, fixed power nguồn of ten.

36. Ngày của phiên đầu tiên: phạm olympicmyviet.com.vn ngày của chiến dịch của bạn

Date of First Session: the date range of your campaign

37. 3 Sự độc ác cũng gia tăng trong phạm olympicmyviet.com.vn hôn nhân nữa.

3 Dishonesty has increased in married life too.

38. Sử dụng các tùy chọn điều khiển và tinh chỉnh để đặt phạm olympicmyviet.com.vn ngày trang bị hai.

Use the controls lớn set the second date range.

39. Vào phạm olympicmyviet.com.vn thành phố còn có các làng bỏ hoang Morzhovoi với Ikatan.

The thành phố boundaries include the abandoned olympicmyviet.com.vnllages of Morzhovoi and Ikatan.

40. Nhấp vào cỗ chọn phạm olympicmyviet.com.vn ngày ở bên trên bên đề nghị của trang.

Click the date range selector on the upper right of the page.

41. Mở rộng phạm olympicmyviet.com.vn điều chỉnh của các quy định quy định về XĐLI

Improolympicmyviet.com.vnng policy và legislation on COI management

42. Mèo con bao gồm phạm olympicmyviet.com.vn nhỏ dại nhất đạt khoảng 3 sq mi (7,8 km2).

Kittens had the smallest range at about 3 sq ngươi (7.8 km2).

43. Điều này vận dụng vượt thoát khỏi phạm olympicmyviet.com.vn các giao dịch tài thiết yếu .

This extends far beyond financial transactions .

44. Kể từ lúc này, toàn bộ hãy liên lạc Trong phạm olympicmyviet.com.vn an toàn.

Xem thêm: Bài Tập Sự Rơi Tự Do, Vật Lý Phổ Thông, Các Dạng Bài Tập Sự Rơi Tự Do Chọn Lọc, Có Đáp Án

From this moment on, we vì not communicate with anybody outside of our secured envelope.