Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới

     

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đúng vậy, vào lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh khổng lồ lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.

Bạn đang xem: Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới


*
Công an huyện tặng ngay quà cho những người có uy tín có đóng góp trong trào lưu toàn dân bảo vệ anh ninh núi sông năm 2014

Thấm nhuần sâu sắc quan liêu điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an dân chúng bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan liêu trọng của “Biện pháp vận động quần chúng” – Biện pháp cơ bản của lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện thông tư 09-CT/TW của Ban túng thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc trong tình hình mới”; những Chỉ thị, quyết nghị của Đảng, nhà nước và của bộ Công an về công tác bảo vệ bình an Quốc gia, tranh đấu phòng kháng tội phạm, giữ lại gìn trạt tự bình an xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an toàn quốc gia, những năm qua, lực lượng Công an huyện đã chủ động tư vấn với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cấp chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc chỉ phát huy được hiệu quả khi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng dân chúng tự giác thâm nhập bảo vệ an ninh, trật tự. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ngành, các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển khiếp tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Để nâng cấp trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia, Công an huyện đã tổ chức ký kết nhiều quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Điển hình như với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn giới trẻ huyện, Ban dân vận Huyện ủy…Qua thực hiện các nghị quyết liên tịch và quy chế, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là với Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ an ninh, trật tự theo Nghị định 77/CP của Chính phủ đã được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc bình an quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển ghê tế – xã hội, đối ngoại của địa phương.

Một trong những nội dung trọng trọng tâm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc thời gian qua là lực lượng Công an từ huyện đến xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Nội dung và hình thức xây dựng, tổ chức phong trào đã được đổi mới theo hướng “ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng. Qua phong trào, nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an; cung cấp hàng chục tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, trật tự tức thì tại cơ sở. Lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở ko ngừng được chuyên lo, củng cố. Hiện toàn huyện có 12 đơn vị Công an xã, thị trấn với rộng 100 người và gần 30 Bảo vệ dân phố. Đội ngũ này hầu hết được bồi dưỡng nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thân yêu chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Cả huyện hiện có bên trên 14 tế bào hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự bên trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Một số tế bào hình có tính xã hội hóa cao, được dân chúng đồng tình hưởng ứng và rước lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các tế bào hình: “Tổ tuần tra an toàn thôn” , “Phát huy vai trò, hiệu quả của các Tộc họ trong việc quản lý và giáo dục con em của mình trong gia đình không vi phạm pháp luật” … Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc, lực lượng Công an những cấp đang tổ chức, phối hợp với quần bọn chúng nhân dân call hỏi răn bắt nạt trên 50 đối tượng, cảm hóa giáo tại xã, thị trấn khoảng tầm 30 đối tượng người tiêu dùng và kiểm điểm trước nhân dân 65 đối tượng vi phạm pháp luật không mức bắt buộc xử lý theo luật pháp luật; lËp hå s¬ gửi vµo ngôi trường giáo chăm sóc 03 đối tượng; phát hiện tại b¾t duy trì và vận chuyển 21 ®èi tượng cã lÖnh tróc nã n·. Tổ chức triển khai vận động thu hồi 298 súng từ chế, 15 khẩu pháo thể thao quốc phòng, 03 khẩu pháo Kalipdu, 11 nòng súng quân dụng, 10 bộ xung điện, 12,3 kilôgam dung dịch nổ với 73 gấp nổ.

Xem thêm: Cách Vẽ Tranh Đề Tài Chú Bộ Đội Lớp 3, Vẽ Tranh Đề Tài Chú Bộ Đội Lớp 3

Trên thực tế phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện chiến thắng các phương châm phát triển tài chính - xóm hội ở địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn bảo vệ bình yên Tổ quốc ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn yếu; một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân còn mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước thủ đoạn và hoạt động của “diễn biến hòa bình”, khiến bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền một số chỗ chưa thực sự vồ cập đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự, coi đó là trách nhiệm của lực lượng Công an; một số ngành, địa phương chưa chú trọng đến yêu thương cầu đảm bảo an toàn quốc gia trong công tác phát triển ghê tế – xã hội… Điều đó đã ảnh hưởng đến sự vững mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc.

Những năm tới, mặt cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục ngày càng tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng rõ nét và nghiêm trọng hơn, vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh đó, để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc, đáp ứng yêu thương cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chúng tôi đề ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện đó là:

Một là:Tiếp tục tăng mạnh việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng so với phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc trong thực trạng mới”; những Chỉ thị, quyết nghị của Đảng, nhà nước và của bộ Công an về công tác bảo vệ bình an Quốc gia, đấu tranh phòng kháng tội phạm, duy trì gìn trạt tự an ninh xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đáp ứng yêu thương cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng vùng, từng quần thể vực, từng địa bàn cụ thể gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: trào lưu “chung sức xây dừng nông làng mới”, cuộc đi lại “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa đói sút nghèo”.v.v...

Hai là: Xây dựng lực lượng chuyên trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở vào sạch vững mạnh, làm nòng cốt đến phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc. Liên tục củng nắm và đẩy mạnh vai trò của già làng, người dân có uy tín trong đồng bào DTTS, lực lượng nòng cốt của các Tổ chức bao gồm trị - làng mạc hội ship hàng phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ Quốc. Vào đó, tập trung phong trào toàn dân gia nhập phát hiện, cáo giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người tội tình tại mái ấm gia đình và xã hội dân cư…

Ba là: Tăng cường mối quan lại hệ phối hợp ngặt nghèo với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào và giữ gìn ANTT. Đồng thời, tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dừng gia đình, địa bàn dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, 1-1 vị, ngôi trường học bình yên về an ninh, đơn nhất tự. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa 3 lực lượng Công an, quân sự và Biên chống về tiến hành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, duy trì gìn cô đơn tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Bảo trì và tiến hành có hiệu quả các chuyển động giao ban giữa Công an 2 thị trấn Nam Giang – Đắc chưng (Sê Kông – Lào).

Bốn là: Tiếp tục tham mưu với cấp cho ủy, cơ quan ban ngành và phối phù hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải thiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng. # tham gia bảo vệ an toàn trật tự. Kiến thiết cho được những hương ước, quy mong làng xóm, dòng họ đảm bảo an toàn về an ninh, riêng biệt tự và công tác đối ngoại nhân dân, công tác làm việc vận động nhân dân thực hiện giỏi quy chế con đường biên.

Xem thêm: Các Bộ Phận Chính Của Máy Biến Áp Có Các Bộ Phận Chính, Các Bộ Phận Chính Của Máy Biến Thế Gồm

Năm là: Tập trung chỉ đạo xây dựng quần thể dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc.