Phúc lợi tiếng anh là gì

     
do vậy, thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành nhân sự (HR – Human resources) sẽ là công ty đề được không ít người đon đả nhất. 

Đội ngũ dịch thuật công chứng xin cung cấp cho các bạn danh sách trường đoản cú vựng giờ Anh chuyên ngành nhân sự để chúng ta có thêm kiến thức giao hàng cho quá trình của mình. 

Danh tự chỉ người

HR manager: trưởng chống nhân sự

Internship: thực tập sinh

Colleague: đồng nghiệp

Arbitrator: Trọng tài

Daily worker: Nhân viên công nhật

Employee recording: Nhân viên ghi chép vào nhật cam kết công tác

Leading: Lãnh đạo

Subordinate: cấp dưới

Outstanding staff: nhân sự xuất sắc

Administrator cadre/High rank cadre: Cán bộ quản trị cấp cao

Aggrieved employee: Nhân viên bị ngược đãi

Career employee: Nhân viên chính ngạch/Biên chế

Congenial co-workers: Đồng nghiệp thích hợp ý

Day care center: Trung tâm chăm sóc trẻ em khi bố mẹ làm việc

Các quá trình liên quan mang lại nhân sự 

Interview: phỏng vấn

Shift: ca, kíp, sự luân phiên

Recruitment: sự tuyển dụng

Transfer: thuyên chuyển nhân viên

Wrongful behavior: hành vi không nên trái

Strategic planning: hoạch định chiến lược

Labor contract: hợp đồng lao động

Case study: nghiên cứu giúp tình huống

Ability: Khả năng

Assessment of employee potential: Đánh giá chỉ tiềm năng nhân viên

Benchmark job: Công việc chuẩn để tính lương

Behavioral norms: Các chuẩn mực hành vi

Board interview/Panel interview: Phỏng vấn hội đồng

Career planning và development: Kế hoạch và cải tiến và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp)

Case study: Điển quản ngại trị/Nghiên cứu giúp tình huống

Coaching: Huấn luyện

Combination of methods: Tổng hợp các phương pháp

Collective bargaining: Thương nghị tập thể


*

Thuật Ngữ tiếng Anh chăm Ngành Nhân Sự

Lương thưởng, chế độ

Pay rate: mức lương

Social security: an sinh làng hội

Starting salary: lương khởi điểm

100 per cent premium payment: Trả lương 100%

Adjusting pay rates: Điều chỉnh nấc lương

Allowances: Trợ cấp

Annual leave: Nghỉ phép thường niên

Award/reward/gratification/bonus: Thưởng, chi phí thưởng

Benchmark job: quá trình chuẩn nhằm tính lương

Benefits: Phúc lợi

Compensation: Lương bổng

Compensation equity: bình đẳng về lương bổng với đãi ngộ

Cost of living: Chi chi phí sinh hoạt

Death in service compensation: Bồi thường xuyên tử tuất

Early retirement: Về hưu non

Education assistance: Trợ cung cấp giáo dục

Emerson efficiency bonus payment: Trả lương theo hiệu năng

Financial compensation: Lương bổng đãi ngộ về tài chính

Family benefits: Trợ cung cấp gia đình

Gantt task anh Bonus payment: Trả lương cơ bản cộng với chi phí thưởng

Going rate/wege/ Prevailing rate: Mức lương hiện tại hành trong xã hội

Gross salary: Lương gộp (Chưa trừ thuế)

Group incentive plan/Group incetive payment: Trả lương theo nhóm

Group life insuarance: Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm

Hazard pay: Tiền trợ cấp nguy hiểm

Heath & safety: Y tế và an toàn lao động

Holiday leave: Nghỉ lễ (có lương)

Incentive payment: Trả lương kích phù hợp lao động

Incentive compensation: Lương bổng đãi ngộ kích ưa thích LĐXS

Input: Đầu vào/nhập lượng

Insurance plans:Kế hoạch bảo hiểm

Job expenses: Công tác phí

Job pricing: Ấn định mức trả lương

Maternity leave: Nghỉ cơ chế thai sản

Moving expenses: Chi phí tổn đi lại

Pay followers: Những người/hãng gồm mức lương thấp

Pay grades: Ngạch/hạng lương

Pay scale: Thang lương

Pay ranges: Bậc lương

Pay roll/Pay sheet: Bảng lương

Pay-day: Ngày phạt lương

Payment for time not worked: Trả lương trong thời gian không làm cho việc

Pay-slip: Phiếu lương

Piecework payment: Trả lương khoán sản phẩm

Premium pay: Tiền trợ cấp cho độc hại

Sick leaves: Nghỉ phép nhỏ đau vẫn được trả lương

Social assistance: Trợ cấp cho Xã hội

Sound policies: Chính sách hòa hợp lý

Unemployment benefits: Trợ cấp thất nghiệp

Services và benefitsDịch vụ và phúc lợi

Salary advances: Lương lâm thời ứng

Tính chất công việc

Demanding: Đòi hỏi khắt khe

Supervisory style: Phong cách quản lý

Working hours: Giờ có tác dụng việc

Violation of law: phạm luật luật

Violation of company rules: Vi phạm điều lệ của Công ty

Taboo: Điều cấm kỵ

Specific environment: Môi trường đặc thù

Self appraisal: Tự đánh giá

Self-actualization needs: Nhu cẩu thể hiện bạn dạng thân

Reorientation: Tái hội nhập vào môi trường làm việc

Risk tolerance: Chấp nhận rủi ro

Proactive: chủ động

Reactive: Chống đỡ, làm phản ứng lại

Performance expectation: kỳ vọng chấm dứt công việc

Penalty: Hình phạt

Outstanding: Xuất sắc

Open culture: Bầu ko khí văn hóa mở

Observation: quan tiền sát

Manual dexterity: Sự khéo léo của tay

Job satisfaction: Thỏa mãn cùng với công việc

Job rotation: luân chuyển công tác

Job envolvement: Tích cực với công việc

Job environment: môi trường có tác dụng việc

Internal equity: Bình đẳng nội bộ

Interlligence tests: Trắc nghiện trí thông minh

Group appraisal: Đánh giá nhóm

Corporate culture: Bầu văn hóa truyền thống công ty

Congenial co-workers: Đồng nghiệp thích hợp ý

Corporate philosophy: Triết lý công ty

Conflict: mâu thuẫn

Human resource development: phát triển mối cung cấp nhân lực

Để biến một fan làm nhân sự giỏi, bạn phải trang bị cho chính mình kiến thức, tài năng cần thiết, bao gồm các năng lực mềm, tài năng cứng và quan trọng đặc biệt nhất là tăng tốc kỹ năng giờ đồng hồ Anh. Trình độ tiếng Anh càng cao, cơ hội nghề nghiệp và thời cơ thăng tiến càng cao.

Mong rằng những thuật ngữ giờ Anh siêng ngành nhân sự vẫn là trong số những hành trang đến sự thành công xuất sắc của bạn.