Phân Từ Là Gì? Cách Sử Dụng Phân Từ Ở Quá Khứ Và Hiện Tại Trong Tiếng Anh

     

Hiện tại phân từ(V-ing) vàQuá khứ phân từ(V-ed) là hai dạng đặc biệt quan trọng của đụng từ trong giờ đồng hồ Anh, đó cũng là phần ngữ phápgây nhầm lẫn cho người học. Nội dung bài viết ngày từ bây giờ sẽ tổng hợp những kiến thứccơ bản giúp chúng ta đangluyện thi toeiccó thể hiểu cùng làm giỏi hơn dạng bài tâp về hai đụng từ này.

Bạn đang xem: Phân từ là gì? cách sử dụng phân từ ở quá khứ và hiện tại trong tiếng anh

TRUNG TÂM ANH NGỮ ATHENA:KHÓA HỌC TOEIC 0 - 500+ DÀNH mang đến NGƯỜI MẤT GỐC!

*

1. Khái niệm

-Hiện trên phân từchính là rượu cồn từ thêm đuôi "V-ing".Hiện trên phân từcòn được hotline là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau hễ từ.

Ví dụ:

+ My job is boring.

+The film was disappointing. I expected it lớn be better.

-Quákhứ phân từlà động từ thêm đuôi ”-ed” (đối với các động từ tất cả quy tắc và các động từ nằm ở vị trí cột trang bị 3 trong bảng liệt kê các động trường đoản cú bất quy tắc).

Ví dụ:

+ Everyone wassurprisedthat he passed the examination.

+It was quitesurprisingthat he passed the examination.

2. Cách sử dụng

2.1. Lúc này phân từ

-Hiện trên phân từdùng trong các thì tiếp diễn mô tả hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm nhất thiết như thì bây giờ tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, sau này tiếp diễn, hiện tại xong tiếp diễn, vượt khứ xong xuôi tiếp diễn với tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:She has beenworkingin this company for2 years.

(Cô ấy đã thao tác làm việc trong doanh nghiệp này được 2 năm.)

-Dùng quản lý ngữ vào câu. (vai trò giống như một danh từ.)

Ví dụ:Playingsocceris his hobby.

(Chơi soccer là sở thích của anh ấy.)

-Dùng làm cho tân ngữ của rượu cồn từ.

Ví dụ:I hatebeingasked a lot of questions about my private life.

(Tôi không thích bị hỏi vượt nhiều thắc mắc về cuộc sống thường ngày riêng tư của tôi.)

-Dùng làm cho tân ngữ của các giới từ.

Ví dụ:I’mlookingforward lớn hearing from you.

(Tôi vô cùng nóng lòng chờ tin bạn.)

-Dùng như vấp ngã ngữ của chủ ngữ.

Ví dụ:My hobby isplayingcomputer games.

(Sở thích của tớ là chơi trò chơi trên thứ tính.)

-Dùng như tính từ vào câu.

Ví dụ: Thewalkingwomen is my mother.

(Người phụ nữ đang đi bộ là mẹ tôi.)

-Dùng vào mệnh đề quan hệ giới tính rút gọn.

Ví dụ: She is the workerhavingthe best quality.

(Cô ấy là nhân viêngiỏinhất.)

*

2.2. Vượt khứ phân từ

-Quá khứ phân từdùng trong số thì chấm dứt như lúc này hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành.

Ví dụ:I haven’tvisitedto Ha Noi đô thị for 2 years.

(Tôi đang không đến hà nội được 2 năm)

- dùng như tính từ trong câu.

Ví dụ: Shelivedin an isolated village.

(Cô ấy sống trong một ngôi làng mạc biệt lập.)

- dùng trong câu bị động.

Ví dụ: The boy istaughthow lớn play theguitar.

(Cậu bé được dạy lối chơi ghi ta.)

- dùng trong mệnh đề quan hệ rút gọn.

Ví dụ: I have read the novelwrittenby O’Henry.

(Tôi đang đọc tè thuyết dược viết bởiO’Henry.)

VIDEO PHÂN BIỆT PHÂN TỪ V_ING VÀ V_ED

ÔN THI TOEIC TOÀN DIỆN? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO NGHE - NÓI - ĐỌC - VIẾT

3. Luyện tập

*

Dạng 1.Chọn lời giải đúng

1. I like the film very much. It’s really (amazed/ amazing ).

2. It’s really ( terrifying / terrified) experience. I will never forget it.

3. I have read a (fascinated/ fascinating ) book. It made me (surprised/ surprising) at the immigrants.

Xem thêm: Những Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội Hay Lớp 12 (Phần 1), 500 Bài Văn Mẫu Hay Nhất Lớp 12

4. Some newcomers are easily (embarrassed/ embarrassing) when they can’t express themselves well in English.

5. During the first few years, many immigrants feel (hindering/ hindered) by their slow economic advancement.

6. Stephan felt (disappointed/ disappointing) very when his visa lớn the United States was denied.

7. They used khổng lồ go (fishing/ fished) together when they were young.

8. Many baseball players from the Dominican Republic are (excited/ exciting) when they are selected to play for a U.S. Team.

9. (Got / Getting) stuck in the traffic, Sarah knew she was going to lớn be late for work.

10. (Made / Making) in Japan, the car was on sale at a very competitive price.

Dạng 2.Hoàn thành câu bằng phương pháp nối 2 mệnh đề thực hiện V-ing hoặc V-ed.

1.A man was sitting next lớn me on the plane. I didn’t talk much to lớn him.

=> I didn’t talk much lớn the _________________________

2.A xe taxi was taking us lớn the airport. It broke down.

The_________________________

3.There’s a path at the end of this street. The path leeds khổng lồ the river.

At the kết thúc of the street there’s a_________________________

4. A factory has just opened on the town. It employs 500 people.

A_________________________has just opened in the town.

5. The company sent me a brochure. It contained the information I needed.

The company sent me_________________________

6.A gate was damaged in the storm. It has now been repaired.

The gate_________________________ has now been repaired.

7. A number of suggestions were made at the meeting. Most of them were not very practical.

Most of the_________________________were not very practical.

8. Some painting was stolen from the museum. Most of them haven’t been found yet.

The_________________________ haven’t been found yet.

9.A man was arrested by the police. What was his name?

What was the name of_________________________ ?

10.A boy was injured in the accident. He was taken khổng lồ the hospital.

The boy_________________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1.

1. Amazing

2. Terrifying

3. Fascinating

4. Embarrassed

5. Hindered

6. Disappointed

7. Fishing

8. Excited

9. Getting

10. Made

Dạng 2.

1.I didn’t talk much tothe man sitting next lớn me on the plane.

2.The taxe taking us to the airport.

3. At the kết thúc of the street there’s a path leading khổng lồ the river.

4.A factory employing 500 people has just opened in the town.

5. The company sent mea brochue containing the information I needed.

6.The gatedamaged in the roomhas now been repaired.

7.Most of thesuggestions made museumwere not very practical.

8.The paintings stolen from the museumhaven’t been found yet.

Xem thêm: Đền Ăng Co Vát Ở Campuchia, Khám Phá Bí Ẩn Đền Angkor Wat

9.What was the name ofthe man arrested by the police?

10.The boy injured in the accident was taken to lớn hospital.

Chúc các bạn học tốt!

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY