SAU GIỚI TỪ LÀ LOẠI TỪ GÌ

     

Trong giờ Anh có rất nhiều loại từ bỏ như danh từ, tính từ với trạng từ, hễ từ, giới từ, liên từ. Mỗi một số loại từ lại phụ trách một công dụng trong câu? bây giờ du học New Vision sẽ share với các bạn về giới tự trong giờ đồng hồ Anh. Vậy sau giới trường đoản cú là gì? Giới tự là gì?

1. Giới từ bỏ là gì? Sau giới trường đoản cú là gì?

*
Giới từ bỏ trong giờ Anh

Giới trường đoản cú được dùng để làm bổ nghĩa đến danh từ, cồn từ với chúng dùng để nối danh từ bỏ hoặc đại từ bỏ với trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Sau giới từ là loại từ gì

2. Vị trí của giới từ vào câu

Giới từ có vị trí rất thiêng hoạt vào câu giờ Anh. Xem phần văn bản dưới các bạn sẽ biết sau giới tự là gì?

– Sau giới từ là danh trường đoản cú hoặc đại từ

Ví dụ: She went lớn school at the age of six

He usually visits me on Sundays

*
Cách sử dụng của giới tự at, on, in

– Một vài ba trường đúng theo giới tự lại thua cuộc động từ bỏ (trừ sau “but” với “except” ) và rượu cồn từ phải kê ở dạng V-ing.

Ví dụ: They succeeded in escaping

– Giới từ đặt ở trước đại trường đoản cú hoặc đặt tại cuối câu với một vài trường đúng theo dưới đây:

To whom were you talking to?Who were you talking to?The people with whom I was travellingThe people I was travelling with

– Giới từ rất có thể là một từ đơn chiếc như: at, after, before, during, until, in, on, to, by…

– Giới từ cũng có thể là một cụm từ như: in spite of, on tài khoản of, in front of, for the sake of…

Chú ý: lược quăng quật “to”và “for” trước tân ngữ gián tiếp. So sánh 2 câu bên dưới đây.

I gave the book lớn TomI gave Tom the book

– Tân ngữ gián tiếp có thể đặt trước cùng giới từ bỏ “to” bị lược bỏ

– bạn cũng có thể sử dụng cấu tạo này với những động trường đoản cú sau: bring, give, hand, leave, offer, pay, promise, send, show, sing, take…

I showed the bản đồ to Bill = I showed Bill the mapThey sent $5 to Mr Smith = They sent Mr Smith $5

– Tương tự, chúng ta cũng có thể lược bỏ “for”. Kết cấu này có thể được thực hiện với các động từ bỏ sau: build, buy, cook, fetch, find, get, keep, leave, make, order…

I’ll get a drink for you = I’ll get you s drinkI bought a book for James = I bought James a book

3. Chức năng của giới từ

*
Sau giới từ là gì?

– Giới từ bỏ kết phù hợp với danh trường đoản cú (hoặc đại từ) để chế tác thành một nhiều từ. Cụm từ đó có thể là:

Ngữ tính từ bỏ (bổ nghĩa cho 1 danh từ):

The house with the big garden is Mr Nam’sI don’t lượt thích the sound of a jet engine

Ngữ trạng tự (bổ nghĩa cho một động từ):

I looked through the windowShe spoke in a low voiceHe will go there on Friday

Chú ý: buộc phải phân biệt hai tính năng này. Thuộc một nhiều từ, hoàn toàn có thể ở trường phù hợp này là ngữ trạng từ, nghỉ ngơi trường hợp dị kì là ngữ tính từ.

Ví dụ: He usually does his morning exercises in the xuất hiện air. (trạng ngữ, vấp ngã nghĩa mang đến động trường đoản cú “does”)

Exercies in the open air are healthy. (tính từ, vấp ngã nghĩa mang đến danh từ “exercises”)

Một số từ có thể vừa sử dụng làm giới từ, vừa cần sử dụng làm phó từ: in, up, on, down, along, through…Cần phân biệt tác dụng của các từ đó trong từng câu.

He put the book on the table (giới từ)Put your coat on (phó từ)Lan is in the garden (phó từ)I opened the door và he came in (phó từ).

4. Quy tắc hình tam giác nhằm nhớ những giới tự trong giờ đồng hồ Anh

Chúng ta thường dùng ba giới tự chỉ thời hạn đó là “in”, “on”, “at”, nhiều bạn háy quên giới từ này. Phương pháp học qua hình tam giác sẽ giúp đỡ bạn giải quyết và xử lý vấn đề này. Bạn hãy tưởng tượng thực hiện “in”, “on”, “at” như 1 tam giác ngược hoặc mẫu phễu. Dòng phễu này lọc dần những cụm từ bỏ chỉ thời gian, địa điểm với quy tắc sút dần nấc độ phổ biến chung, tăng đột biến mức độ nạm thể.

– Giới tự “in” là đỉnh của dòng phễu

Với ý nghĩa chỉ số đông thứ lớn nhất, thông thường nhất. Với “in” thường được dùng trước hầu hết từ chỉ thời gian khái quát duy nhất như “century” (thế kỷ) cho tới “week” (tuần).

Ví dụ: in the 20th century, in the 1980’s, in March, in the third week of April, in the future.

Xem thêm: Cho Câu Chủ Đề Sau:" Học Tập Là Chìa Khóa Của Thành Công ? Học Tập Là Chìa Khóa Duy Nhất Dẫn Đến Thành Công

Ngoại lệ: in + buổi: in the morning, in the evening, in the afternoon

Về địa điểm, “in” dùng cho những địa điểm lớn như country (quốc gia), cho tới village, neighborhoods (làng, vùng).

Ví dụ: in the United States, in Miami, in my neighborhood. “In” dùng thời gian từ phổ biến nhát cho đến week (tuần), địa điểm từ chung nhất cho tới thị trấn, thôn xóm kế bên in the morning, afternoon, evening. Chiếc phễu thanh lọc dần những cụm từ chỉ thời gian, vị trí giúp các bạn sử dụng chính xác các trạng từ bỏ “in”, “on”, “at”.

– Giới trường đoản cú “on”- phần duy trì của phễu

Về “on” dùng cho ngày gắng thể, hoặc một cơ hội nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th

Trường vừa lòng ngoại lệ: on my luch break.

Về địa điểm “on” dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như con đường phố, kho bãi biển…

Ví dụ: on Broadway street, on the beach, on my street.

Như vậy, “on” cần sử dụng cho mốc thời gian nhỏ hơn week cho tới ngày, dịp, vị trí là những vùng.

– Giới từ “at” – phần chóp của phễu

Thướng nó kèm theo với thời hạn và địa điểm rõ ràng nhất.

Ví dụ: at 9:00 PM, at luch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the moment

Trường vừa lòng ngoại lệ: at night

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

Xem thêm: Top 7 Ý Nghĩa Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay ” Của Luis Sepúlveda

Như vậy, cách dùng giới từ thời gian, vị trí của bố giới từ bỏ “in”, “on”, “at” tuân theo quy tắc hình phễu, ngoại trừ một vài ngoại lệ như trên.